Det finns inga jobb för utbildade lärare!

Jag är arbetssökande. Jag är inskriven på arbetsförmedlingen sedan den 13 april 2016 som arbetssökande i hela Sverige, på samtliga 447435 kvkm. Jag är legitimerad lärare i Trä- och metallslöjd, Hem- och konsumentkunskap, Religion, Samhällskunskap, Geografi och historia.

Ändå har det inte kommit en enda förfrågan till mig från någon arbetsgivare. Det måste betyda att jag har fel kompetenser.  Detta till trots har jag varit på tre intervjuer. Jag är ju inte helt handfallen, jag sitter ju inte bara och väntar på att en potentiell arbetsgivare rent faktiskt ska anstränga sig och fråga arbetsförmedlingen om de möjligen har några arbetslösa lärare att erbjuda kontakt med. Nej gudbevars, så handfallen är jag verkligen inte. Jag har sökt aktivt och har lyckats bli kallad till tre intervjuer.

En intervju är avslutad. Vi blev inte eniga. Vid intervjun var jag väldigt tydlig med att jag inte ville hålla på med kohandel om lön. Jag sa att om Rektor ville erbjuda mig jobb så skulle Rektor ge mig sitt slutbud på en gång. Jag blev erbjuden 29000 och 6 månaders provanställning. Jag påpekade då att jag jobbat som lärare i 13 år och därför inte ansåg mig vara material för provanställning. Vidare var erbjudandet om lön under den lön jag redan har. Jag fick till svar att det inte var lätt att förhandla med en som inte ville ge motbud (glömt var min begäran om att strunta i kohandel). Jag begärde då 39500. Det ansåg Rektor för högt och gav mig då sitt slutbud om 29500. Jag tackade för mig och önskade Rektor lycka till med nästa legitimerade sökande…

De två andra tjänsterna som jag sökt har jag varit på intervju för. Båda rektorerna lovade att höra av sig, fast de sa inte när…

Så ni ser , det är inte lärarbrist. Det är brist på jobb till lärare.

En bekant till mig som också är lärare är i samma beklämmande situation som jag och söker följaktligen även denna jobb. Vederbörande var på intervju och blev erbjuden jobb. Och en lön om 29000. Detta med en hel hoper år av erfarenhet som lärare bakom sig. Det intressanta är att samma kommun anställt åtminstone en obehörig lärare för över 30000 (märk väl, jag uttalar mig inte om den obehörigas kvalitéer på något sätt. Kan bara konstatera att denna inte får sätta betyg eller planera undervisning själv).

Så min, måhända något skruvade, konklusion blir följande. För att öka läraryrkets attraktivitet så höjer man vikariernas löner i hopp om att de ska frestas utbilda sig till lärare så att man kan sänka deras löner.

Jag har lite svårt att följa den logiken, men nu är jag ju inte huvudman heller.

Kommentarer (1)

  1. Lärarstudenten skriver:

    Jag tycker att 40,000 kronor i månaden är det minsta en lärare med 13 års erfarenhet skall ha i lön. Det är fruktansvärt att lärare, sjuksköterskor, poliser, brandmän och socialarbetare tjänar så lite pengar samtidigt som lönerna byråkrater konstant ökar. Sverige har naturligtvis inte lärarbrist annat än i ett fåtal ämnen och i vissa kommuner men även de ser inte speciellt högre löner. Skälet till varför lönerna inte ökar bottnar i att skolorna hellre rekryterar obehöriga lärare på timme. Om skolorna var tvungna att enbart anställa lärare med licens skulle lönerna öka markant. Vidare skulle den så kallade ”lärarbristen” vara över eftersom lärare i exil skulle återvända.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)