Den fagra nya världen

En rapport från OECD konstaterar att det finns ett positivt samband mellan läxläsning och betyg. I samma rapport konstateras det att svenska elever använder minst tid till att göra matteläxor. Rapporten innehåller fler slutsatser.

Några slutsatser i rapporten:

  • Elever i OECD-länderna tenderar att prestera bättre om en hög andel av deras totala lärtid (lektioner, individuella studier, läxor) består av regelrätta lektioner i skolan.
  • Studenter som använder upp till fyra timmar i veckan för läxor eller självstudier presterar bättre än de elever som spenderar mindre tid – men mer än fyra timmars läxläsning i veckan förbättrar inte nödvändigtvis resultaten i samma takt.
  • Om ett land vill förbättra de genomsnittliga resultaten, bör få elever från socioekonomiskt svaga områden, landsbygdsskolor, yrkesprogram och manliga elever att använda mer tid för naturvetenskap i skolan.

Det är lätt, med ovanstående i tanke, att konstatera att svenska ungdommar är lata och bortskämda. Fast jag tror inte det är sant.

Jag undervisar i landsbygdsskola som betecknas varande socioekonomiskt svag. Nu och då händer det att jag talar med mina kollegor i andra ämnen, och nu ska ni får höra saftigt skvaller från en fikapaus.

 

Medan vi fikade och ondgjorde oss över resurstilldelningen från vårt, förmodligen, socioekonomiskt svaga kommunfullmäktige (hur kompenseras det?), nämner en av kollegorna att det bara finns en klassuppsättning biologiböcker. “Så bra” var min replik och jag reste mig för att ha en lektion i mitt ämne, för övrigt skolans viktigaste, slöjd.

Några dagar senare hade min kollegas ord trängt genom alla spånen i mitt huvud och nu hörde jag dem igen “Vi har bara en klassuppsättning biologiböcker…” Och nu slår det mig, skolan är ju flerparallelig …

Vi kan omöjligen klandra eleverna i den svenska skolan att de läser läxor minst av de i studien jämförda. För att kunna läsa läxor måste eleverna ha något att läsa i. Och jag hoppas att hela landets lärarkår ger blanka faan i att kopiera i böcker som är copywrightskyddade. Eleverna saknar med andra ord förutsättningar att kunna läsa läxor.

Vem kan vi tacka för det? Jo, jo huvudmän som ger skolan ekonomiska ramar utan att fråga lärarna och de har resurser att genomföra kvalitativa lektioner utifrån kursplanerna.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)