Kategoriserade inlägg: Uncategorized

Det är begåvat att inte utbilda sig till lärare.

Så förhåller det sig faktiskt. Det betyder att de studenter som väljer bort lärarutbildningen gör ett smart val.   Det saknas 77000 lärare inom 5 år i skolan. http://skolvarlden.se/artiklar/nya-siffror-lararbristen-okar-alltmer   Samtidigt är det färre som vill utbilda sig till lärare enligt expressen. https://www.expressen.se/nyheter/trots-bristen-farre-vill-utbilda-sig-till-larare/   Och varför ska man utbilda sig? I lärarbristens Sverige finns det… Läs mera »

Gör lärarna mindre skada hemma?

Det är intressant att notera att Sverige ökar i skolresultaten. PISA ökar, och nu senast ICCS ökar. Meritvärdena ökar. 2013 var snittet 213,1. 2015 var det 217,1. 2016 och 2017 finns ännu inte tillgängliga i jämförelsetalsdatabasen på skolverkets hemsida. Däremot finns andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen angiven, dock ej för 2017. 2013 var siffran 86%,… Läs mera »

Efterlevs politiska beslut?

Om en månad förväntar jag mig att få svar på nedanstående. Hej I “Budget 2014-2016” står att “Löneutvecklingen för pedagoger ska ligga över nationellt riktmärke”. Men tanke på att vi nu skriver 2017 önskar jag att fullmäktiges ordförande, eller den som fullmäktiges ordförande finner lämplig, redovisar hur efterlevnaden av beslutet genomförts. Rimligen har även kommunens… Läs mera »

Rättshaverist i sin linda?

När jag läser tidningen http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ljusdal/rektor-krankte-elev-ljusdals-kommun-tvingas-betala-skadestand idag blir jag milt sagt bestört. Om en elev mot förmodan förvillar sig upp på ett tak, bör eleven ha fått en tillsägelse… När samma elev för sjunde gången samma dag brutit mot denna tillsägelse har då inte eleven förbrukat sig rätt att bli kränkt? Om det är en tävlan… Läs mera »

Vi bjuder på god nattsömn

Idag är det två artiklar i Ljusdalsposten. http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ljusdal/facklig-kritik-mot-kommunen-kvar-efter-nio-manader-valdigt-allvarligt och http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ljusdal/chefen-slar-ifran-sig-fackliga-kritiken-skyller-allt-pa-ett-fackforbund I den ena artikeln beskrivs det att vi (LR) inte ser någon vilja till att skapa ett samverkansavtal från tjänstemännens sida. Det står: …Man är inte ens intresserad av att knyta upp eventuella knutar som kan vara i vägen för ett samverkansavtal… Man kan ställa… Läs mera »

Hej från bölden.

Det finns dem som tycker jag är som en böld i a-slet på en cykelsemester…   Jag blev nyligen intervjuad av Ljusdals-posten. Det resulterade i två artiklar. En om bristen på legitimerade lärare; http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ljusdal/kommunen-far-kritik-for-brist-pa-behoriga-larare-det-ar-jatteunderligt och en om olaglig betygssättning; http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ljusdal/ohallbar-situation-for-larare-i-ljusdal-facket-pekar-ut-olaglig-betygsattning Låt det vara klart var min lojalitet ligger. I LR´s stadgar §1 står bland annat:… Läs mera »

Tack, kanske…

Igår fick skolvärlden ta del av en ursäkt. http://www.dn.se/debatt/jag-ber-om-ursakt-for-90-talets-pedagogiska-ideer/ Gott kan man tycka. Och det är gott, för det betyder att vi kanske kan börja vända avvecklingen av skolan till en utveckling.   Fast det finns lite smolk i bägaren. Alla de kollegor som slutat, som hållits nere i sin löneutveckling för att de vägrat… Läs mera »

Inspektionsmyndigheten vill inte inspektera!

Den 15 juni 2016 tog Skolinspektionen emot en anmälan som jag undertecknat. Jag anmälde att Ljusdals kommun, i mitt tycke, brister i att efterleva skollag (2010:800) kap. 3 §16, då jag anser att huvudmannen inte i tillräcklig omfattning organiserat arbetet så att lagen har kunnat efterlevas varför lagens krav om legitimerad lärares betygsbedömning negligerats och… Läs mera »

Det finns inga jobb för utbildade lärare!

Jag är arbetssökande. Jag är inskriven på arbetsförmedlingen sedan den 13 april 2016 som arbetssökande i hela Sverige, på samtliga 447435 kvkm. Jag är legitimerad lärare i Trä- och metallslöjd, Hem- och konsumentkunskap, Religion, Samhällskunskap, Geografi och historia. Ändå har det inte kommit en enda förfrågan till mig från någon arbetsgivare. Det måste betyda att… Läs mera »

Löneavdrag för myndighetsutövande?

I tidningen Dagens Samhälle debatterar Gabriel Heller Sahlgren det nu gällande betygssystemet. Han gör det bland annat med orden: “Lärare kan i princip sätta vilka betyg de vill utan ansvarsutkrävande.” Inlägget kan i sin helhet läsas här http://www.dagenssamhalle.se/kronika/dags-att-slakta-skolsystemets-heliga-ko-25364 Fast varför vill Gabriel Heller Sahlgren ha ansvarsutkrävande? Det finns inget i dagens praxis av skolornas personalpolitik… Läs mera »