290 anledningar

Jag får ofta frågan varför Lärarnas Riksförbund envisas med att kräva ett ökat statligt ansvarstagande. Svaret är att det finns minst 290 anledningar, skriver Christian Jensen.

Det finns 290 kommuner som alla var på sin kant jobbar med att effektivisera och utveckla skolan, alla efter egna förutsättningar och prioriteringar. Det betyder också att det finns 290 olika lönepolicy, personalpolicy, friskvårdspolicy, med mera.

För att effektivisera har kommunerna valt att bland annat förhandla sina övergripande kollektivavtal via sin intresseorganisation Sveriges Kommuner och Landsting, populärt sagt SKL. Det är ett synnerligen smart förfarande, då det möjliggör en organisation som har resurser att hålla sig med allehanda experter, vilket en kommun inte har råd med, särskilt inte en liten glesbygdskommun som Ljusdal. Man kan med andra ord säga att SKL är som ett kooperativ, alla bidrar och kan ta del av expertisen efter behov. Inte så dumt kan man tycka som skattebetalare.

SKL förhandlar med bland annat Lärarnas samverkansråd, Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets gemensamma part. Dessa två parter, SKL och Lärarnas samverkansråd, har förhandlat fram ett avtal som heter HÖK12. Det avtalet består av en huvuddel som har status av kollektivavtal och bilagor som inte är det. En av de bilagorna heter bilaga 5 och handlar om hur de centrala parterna, det vill säga arbetsgivarens främsta företrädare på riksnivå och lärarfackens dito, anser hur förutsättningarna för en väl fungerande individuell lönesättning ska vara. Det handlar om att bland annat analysera lönerna enligt diskrimineringslagen (ni vet den som Ljusdals Kommun inte följer) och arbetsgivarens behov av nyanställning, möjlighet att behålla anställda mm.

Det som är förunderligt är att när vi hänvisar till bilaga 5 vid vår löneöverläggning, så avbryter arbetsgivaren vårt anförande och säger: “Den bilagan har inte kollektivavtalsstatus”!

Det är sant.

Fast man kan ju undra om Ljusdals Kommuns samlade expertis i avtalsfrågor överstiger de centrala parternas.

Jag tror inte det, tror du?

Christian Jensen

Kommunombud i Ljusdals Kommun, Lärarnas Riksförbund

Lämna en kommentar

  • (will not be published)