Månadsarkiv november 2017

Gör lärarna mindre skada hemma?

Det är intressant att notera att Sverige ökar i skolresultaten. PISA ökar, och nu senast ICCS ökar. Meritvärdena ökar. 2013 var snittet 213,1. 2015 var det 217,1. 2016 och 2017 finns ännu inte tillgängliga i jämförelsetalsdatabasen på skolverkets hemsida. Däremot finns andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen angiven, dock ej för 2017. 2013 var siffran 86%,… Läs mera »