Månadsarkiv mars 2017

Efterlevs politiska beslut?

Om en månad förväntar jag mig att få svar på nedanstående. Hej I “Budget 2014-2016” står att “Löneutvecklingen för pedagoger ska ligga över nationellt riktmärke”. Men tanke på att vi nu skriver 2017 önskar jag att fullmäktiges ordförande, eller den som fullmäktiges ordförande finner lämplig, redovisar hur efterlevnaden av beslutet genomförts. Rimligen har även kommunens… Läs mera »