Årsarkiv 2017

Efterlevs politiska beslut?

Om en månad förväntar jag mig att få svar på nedanstående. Hej I “Budget 2014-2016” står att “Löneutvecklingen för pedagoger ska ligga över nationellt riktmärke”. Men tanke på att vi nu skriver 2017 önskar jag att fullmäktiges ordförande, eller den som fullmäktiges ordförande finner lämplig, redovisar hur efterlevnaden av beslutet genomförts. Rimligen har även... Läs mera »

Rättshaverist i sin linda?

När jag läser tidningen http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ljusdal/rektor-krankte-elev-ljusdals-kommun-tvingas-betala-skadestand idag blir jag milt sagt bestört. Om en elev mot förmodan förvillar sig upp på ett tak, bör eleven ha fått en tillsägelse… När samma elev för sjunde gången samma dag brutit mot denna tillsägelse har då inte eleven förbrukat sig rätt att bli kränkt? Om det är en... Läs mera »