Årsarkiv 2017

Gör lärarna mindre skada hemma?

Det är intressant att notera att Sverige ökar i skolresultaten. PISA ökar, och nu senast ICCS ökar. Meritvärdena ökar. 2013 var snittet 213,1. 2015 var det 217,1. 2016 och 2017 finns ännu inte tillgängliga i jämförelsetalsdatabasen på skolverkets hemsida. Däremot finns andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen angiven, dock ej för 2017. 2013 var siffran 86%,… Läs mera »

Efterlevs politiska beslut?

Om en månad förväntar jag mig att få svar på nedanstående. Hej I “Budget 2014-2016” står att “Löneutvecklingen för pedagoger ska ligga över nationellt riktmärke”. Men tanke på att vi nu skriver 2017 önskar jag att fullmäktiges ordförande, eller den som fullmäktiges ordförande finner lämplig, redovisar hur efterlevnaden av beslutet genomförts. Rimligen har även kommunens… Läs mera »

Rättshaverist i sin linda?

När jag läser tidningen http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ljusdal/rektor-krankte-elev-ljusdals-kommun-tvingas-betala-skadestand idag blir jag milt sagt bestört. Om en elev mot förmodan förvillar sig upp på ett tak, bör eleven ha fått en tillsägelse… När samma elev för sjunde gången samma dag brutit mot denna tillsägelse har då inte eleven förbrukat sig rätt att bli kränkt? Om det är en tävlan… Läs mera »