Månadsarkiv juni 2016

Inspektionsmyndigheten vill inte inspektera!

Den 15 juni 2016 tog Skolinspektionen emot en anmälan som jag undertecknat. Jag anmälde att Ljusdals kommun, i mitt tycke, brister i att efterleva skollag (2010:800) kap. 3 §16, då jag anser att huvudmannen inte i tillräcklig omfattning organiserat arbetet så att lagen har kunnat efterlevas varför lagens krav om legitimerad lärares betygsbedömning negligerats och… Läs mera »

Det finns inga jobb för utbildade lärare!

Jag är arbetssökande. Jag är inskriven på arbetsförmedlingen sedan den 13 april 2016 som arbetssökande i hela Sverige, på samtliga 447435 kvkm. Jag är legitimerad lärare i Trä- och metallslöjd, Hem- och konsumentkunskap, Religion, Samhällskunskap, Geografi och historia. Ändå har det inte kommit en enda förfrågan till mig från någon arbetsgivare. Det måste betyda att… Läs mera »

Löneavdrag för myndighetsutövande?

I tidningen Dagens Samhälle debatterar Gabriel Heller Sahlgren det nu gällande betygssystemet. Han gör det bland annat med orden: “Lärare kan i princip sätta vilka betyg de vill utan ansvarsutkrävande.” Inlägget kan i sin helhet läsas här http://www.dagenssamhalle.se/kronika/dags-att-slakta-skolsystemets-heliga-ko-25364 Fast varför vill Gabriel Heller Sahlgren ha ansvarsutkrävande? Det finns inget i dagens praxis av skolornas personalpolitik… Läs mera »

LR Ljusdal utropas av politiker till myndighet!

Måndag den 25 februari utropade en ledamot av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Ljusdals Kommun LR Ljusdal till en myndighet. Vilket jag som ordförande för LR Ljusdal tar som smicker då jag är av tron att myndigheter är till för att verka för att statens påbud efterlevs. Och visst är det en av våra uppgifter.  … Läs mera »