Årsarkiv 2016

Vi bjuder på god nattsömn

Idag är det två artiklar i Ljusdalsposten. http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ljusdal/facklig-kritik-mot-kommunen-kvar-efter-nio-manader-valdigt-allvarligt och http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ljusdal/chefen-slar-ifran-sig-fackliga-kritiken-skyller-allt-pa-ett-fackforbund I den ena artikeln beskrivs det att vi (LR) inte ser någon vilja till att skapa ett samverkansavtal från tjänstemännens sida. Det står: …Man är inte ens intresserad av att knyta upp eventuella knutar som kan vara i vägen för ett samverkansavtal… Man kan ställa… Läs mera »

Hej från bölden.

Det finns dem som tycker jag är som en böld i a-slet på en cykelsemester…   Jag blev nyligen intervjuad av Ljusdals-posten. Det resulterade i två artiklar. En om bristen på legitimerade lärare; http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ljusdal/kommunen-far-kritik-for-brist-pa-behoriga-larare-det-ar-jatteunderligt och en om olaglig betygssättning; http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ljusdal/ohallbar-situation-for-larare-i-ljusdal-facket-pekar-ut-olaglig-betygsattning Låt det vara klart var min lojalitet ligger. I LR´s stadgar §1 står bland annat:… Läs mera »

Tack, kanske…

Igår fick skolvärlden ta del av en ursäkt. http://www.dn.se/debatt/jag-ber-om-ursakt-for-90-talets-pedagogiska-ideer/ Gott kan man tycka. Och det är gott, för det betyder att vi kanske kan börja vända avvecklingen av skolan till en utveckling.   Fast det finns lite smolk i bägaren. Alla de kollegor som slutat, som hållits nere i sin löneutveckling för att de vägrat… Läs mera »

Inspektionsmyndigheten vill inte inspektera!

Den 15 juni 2016 tog Skolinspektionen emot en anmälan som jag undertecknat. Jag anmälde att Ljusdals kommun, i mitt tycke, brister i att efterleva skollag (2010:800) kap. 3 §16, då jag anser att huvudmannen inte i tillräcklig omfattning organiserat arbetet så att lagen har kunnat efterlevas varför lagens krav om legitimerad lärares betygsbedömning negligerats och… Läs mera »

Det finns inga jobb för utbildade lärare!

Jag är arbetssökande. Jag är inskriven på arbetsförmedlingen sedan den 13 april 2016 som arbetssökande i hela Sverige, på samtliga 447435 kvkm. Jag är legitimerad lärare i Trä- och metallslöjd, Hem- och konsumentkunskap, Religion, Samhällskunskap, Geografi och historia. Ändå har det inte kommit en enda förfrågan till mig från någon arbetsgivare. Det måste betyda att… Läs mera »

Löneavdrag för myndighetsutövande?

I tidningen Dagens Samhälle debatterar Gabriel Heller Sahlgren det nu gällande betygssystemet. Han gör det bland annat med orden: “Lärare kan i princip sätta vilka betyg de vill utan ansvarsutkrävande.” Inlägget kan i sin helhet läsas här http://www.dagenssamhalle.se/kronika/dags-att-slakta-skolsystemets-heliga-ko-25364 Fast varför vill Gabriel Heller Sahlgren ha ansvarsutkrävande? Det finns inget i dagens praxis av skolornas personalpolitik… Läs mera »

LR Ljusdal utropas av politiker till myndighet!

Måndag den 25 februari utropade en ledamot av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Ljusdals Kommun LR Ljusdal till en myndighet. Vilket jag som ordförande för LR Ljusdal tar som smicker då jag är av tron att myndigheter är till för att verka för att statens påbud efterlevs. Och visst är det en av våra uppgifter.  … Läs mera »