Månadsarkiv september 2014

Den fagra nya världen

En rapport från OECD konstaterar att det finns ett positivt samband mellan läxläsning och betyg. I samma rapport konstateras det att svenska elever använder minst tid till att göra matteläxor. Rapporten innehåller fler slutsatser. Några slutsatser i rapporten: Elever i OECD-länderna tenderar att prestera bättre om en hög andel av deras totala lärtid (lektioner, individuella… Läs mera »

Att styras av lekmän

Om jag har en verksamhet, som i mitt fall en biodling, så jobbar jag för att få ett överskott som jag kan använda till annat. Det kan vara lön, investeringar i verksamheten med mera.   Skolan i den kommunala verksamheten har och blir utsatt för en stor vinstutkrävning av sin huvudman. Nu är det ju… Läs mera »