Månadsarkiv april 2014

Vad är likvärdighet?

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Så står det i skollagen kapitel 1 § 9. Och det låter väl rimligt. Men hur praktiseras det då? Ofta när skolan diskuteras talas det om resurser, ekonomiska sådana. Ofta i en sådan diskussion kommer den ena… Läs mera »