Årsarkiv 2014

Den fagra nya världen

En rapport från OECD konstaterar att det finns ett positivt samband mellan läxläsning och betyg. I samma rapport konstateras det att svenska elever använder minst tid till att göra matteläxor. Rapporten innehåller fler slutsatser. Några slutsatser i rapporten: Elever i OECD-länderna tenderar att prestera bättre om en hög andel av deras totala lärtid (lektioner, individuella… Läs mera »

Att styras av lekmän

Om jag har en verksamhet, som i mitt fall en biodling, så jobbar jag för att få ett överskott som jag kan använda till annat. Det kan vara lön, investeringar i verksamheten med mera.   Skolan i den kommunala verksamheten har och blir utsatt för en stor vinstutkrävning av sin huvudman. Nu är det ju… Läs mera »

Förespråkas betygsinflation?

Under våren har vi på den skola där jag arbetar haft skolinspektionen på tillsyn. Inspektionens rapport skapade undringar hos mig. Den intresserade kan ta del av den mailväxling som skedde, se nedan. Hej Jag har tagit del av ert beslut dnr 43-2013:4717. Jag har fått lite huvudbry som jag hoppas att du kan vara behjälplig… Läs mera »

Vad är likvärdighet?

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Så står det i skollagen kapitel 1 § 9. Och det låter väl rimligt. Men hur praktiseras det då? Ofta när skolan diskuteras talas det om resurser, ekonomiska sådana. Ofta i en sådan diskussion kommer den ena… Läs mera »