Det är begåvat att inte utbilda sig till lärare.

Så förhåller det sig faktiskt. Det betyder att de studenter som väljer bort lärarutbildningen gör ett smart val.

 

Det saknas 77000 lärare inom 5 år i skolan.

http://skolvarlden.se/artiklar/nya-siffror-lararbristen-okar-alltmer

 

Samtidigt är det färre som vill utbilda sig till lärare enligt expressen.

https://www.expressen.se/nyheter/trots-bristen-farre-vill-utbilda-sig-till-larare/

 

Och varför ska man utbilda sig? I lärarbristens Sverige finns det inget som talar för att det plötsligt skulle dyka upp en massa legitimerade lärare så att konkurrens uppstår om jobben. Inte ens de som jobbat i åratal som obehöriga har något som helst incitament att utbilda sig. Alla är egentligen nöjda med tingens tillstånd, politiker, arbetsgivare, kollegor, medarbetare och föräldrar. Ingen tillstår det , för man förväntas ju att klaga och säga att det är svårt att rekrytera, att lönerna är låga mm.

 

En del säger ju att det är ett arbetsmiljöproblem att man inte kan bli tillsvidareanställd utan utbildning. Ett argument som naturligtvis faller på sin egen orimlighet. Om någon skulle frestas säga att det är orimligt att man inte kan få jobb som långtradarchaffis utan körkort, skulle omgivningen ju förmodligen fråga vederbörande -hur tänkte du nu?

 

-Fast lärarlönerna har ju höjts så mycket de senaste åren? Ja, det är riktigt. På sina håll har lönerna ökat, men inte bara för lärarna. De obehöriga följer nämligen med i löneutvecklingen. Om en arbetsgivare väljer att låta samma vikarie återkomma år ut och år in så följer den obehöriga med i löneutvecklingen. Så därför har vi olegitimerade vikarier som tjänar bättre än legitimerade lärare. Då arbetsgivaren agerar på detta vis tar arbetsgivaren samtidigt bort incitamentet för vikarien att utbilda sig. För varför skuldsätta sig och besvära sig när löneutvecklingen går lysande? Arbetsgivaren skapar också ett arbetsmiljöproblem genom sitt agerande. För utan att skämmas ber man en legitimerad lärare att utöva myndighetsansvar åt vikarierna. En uppgift som många av oss gör “för vi vet ju alla hur bra X är”. Och ja, x är bra så länge X ger E eller mera. Hur kul är det att plötsligt vara ansvarig om X föreslår F i betyg åt elev Y och Y’s vårdnadshavare ringer upp och undrar vilket betygsunderlag man satt F på. Själv skulle jag som vårdnadshavare nog bli förvånad över att höra en myndighetsperson svara “-Jag har X omdöme samt att vi varit kollegor i 5 år”. Jag skulle frestas att tro att detta är en bidragande orsak till betygsinflation.

https://www.ifau.se/sv/Press/Forskningssammanfattningar/Om-betygsinflation-/

Fast  det ämnet har jag redan behandlat i

http://lrbloggar.se/ljusdal/gor-lararna-mindre-skada-hemma/

 

Vidare är det högkonjunktur för tillfället.

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018/reporantan-oforandrad-pa-050-procent-hojning-vantas-forst-mot-slutet-av-aret/

Det betyder att företaget Sverige går bra, kulorna ramlar in i statskassan och de kommunala svarta hålen. Fast det är ytterst intressant att notera att många kommuner håller igen och har sparkrav. Man kan ju bara undra hur tongångarna blir när lågkonjunkturen kommer…

 

Ovanstående låter sig summeras på följande vis. Ingen vill bli lärare bla då arbetsgivarna väljer att lägga pengarna på dem som inte är utbildade, vilket gör att de outbildade inte vill utbilda sig. De utbildade håller på att härskna till då de märker att de pengar som finns i systemet används på fel sätt och de legitimerade lärarna söker sig till andra yrken. Kommunerna har sparkrav under en högkonjunktur, vilket gör att både lärare och studenter med fruktan undrar hur den framtida ekonomin ser ut för skolan. Samtidigt kan parterna, Lärarnas samverkansråd och SKL, inte, vad det verkar, komma fram till ett avtal som lärarna tror kan gynna skolans utveckling.

 

Så det förefaller begåvat att inte utbilda sig till lärare, eller?

 

Från min bigårds lugn

Christian Jensen

 

Gör lärarna mindre skada hemma?

Det är intressant att notera att Sverige ökar i skolresultaten. PISA ökar, och nu senast ICCS ökar. Meritvärdena ökar. 2013 var snittet 213,1. 2015 var det 217,1. 2016 och 2017 finns ännu inte tillgängliga i jämförelsetalsdatabasen på skolverkets hemsida. Däremot finns andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen angiven, dock ej för 2017. 2013 var siffran 86%, och 2016 var siffran 79,6%.

 

Ovanstående tal visar att ju färre utbildade lärare som eleverna har, ju bättre är det. Meritvärdet ökar ju!

 

Fast det kan väl inte stämma, säger vän av ordning. Jag säger ingenting, jag låter talen tala sitt eget språk. Men nu till en sann historia om hur jag nästan blev en riktig karlakarl i min blivande frus ögon…

 

Historien utspelade sig i tiden kring millennieskiftet och vid den tiden var vi inte allt för feta. Ja, ekonomiskt menar jag. Vi var ägare till Bettan. Bettan var en Volvo 245, vit mellan rostfläckarna, ni vet den typen av gammal gedigen bil som man (jag) intalades att man skulle kunna fixa med lite silvertejp och najtråd om man bara var lite händig… Va faan, man är väl slöjdlärare…

 

Bettan fick lite tvåor på en besiktning. Bland annat var det ett bromsok fram som var slut. Kolvar och packningar och bromsvätska. Bromsvätskan hette DOT 4, mycket viktigt. Jag köpte packningssats och DOT 4 (den viktiga) och skred till verket. Bultarna som höll bromsoket på fjäderbenet slängde jag, rostiga och gängskadade som de var. Ni märker väl redan här i berättelsen att jag hade koll, stenkoll?

 

Nåväl, köksbordet invaderades och jag bytte packningar och grisade ner i största allmänhet. Den blivande frun verkade väldigt imponerad av mina tekniska talanger (och även av min förmåga att städa undan efter mig). Jag cyklade förbi järnaffären och införskaffade två nya bultar, 10 mm vill jag minnas. Oket installerades och bromsvätskan hälldes i och den tilltänkta trampade på bromsen och jag luftade. Instruktionerna flög genom luften, -Bromsa!, hon bromsade och jag luftade systemet, stängde luftningsnippeln och instruerade “Släpp pedalen”. Proceduren upprepades flera gånger tills all luft var ur systemet. Vi tog en försiktig runda med bilen (passade på att handla samtidigt), kollade att allt funkade inför ombesiktningen. Det funkade. Hurra. Vi hade sparat några slantar (rätt många) mitt självförtroende var på topp, min käraste log och såg ut att tänka (i min sinnevärld) “That’s a keeper”.

 

Hur det var. Dagen innan besiktningen pratade jag med en mekaniker om en grej som jag insett att jag nog var tvungen att få lite professionell hjälp med. Jag berättade ovanstående historia, jag menar, man vill ju inte verka helt bortkommen i fråga om bilar och då särskilt inte kring en 245:a… Mekanikern lyssnade tålmodigt och frågade:

-Sa du att du köpte bultarna på järnaffären?

-Ja? Hur så? svarade jag.

Mekanikern bytte ansiktsuttryck snabbare än jag hann tänka “DOT 4”.

-De bultarna som du slängde var stålbultar. De bultar du köpte på järnaffären är järnbultar, de är mjukare än stålbultarna och tål inte de påfrestningar som uppstår när du bromsar, sa han trött.

Han fortsatte:

-De håller i stadstrafiken, men efter några år i saltslask och med höga belastningar som till exempel vid inbromsningar på motorvägen kommer de att gå av.

 

Han var en snäll själ. Jag fick nya stålbultar mot mitt löfte att byta ut dem med en gång. Det gjorde jag. Jag luftade också systemet igen. Flickvännen var snäll och trampade enligt instruktionerna igen. Bilen besiktigades. Jag var nöjd, mina kommande barns moder log och såg ut att tänka (i min sinnevärld) “Han är ju snäll i alla fall…”

 

Kanske är det likadant i skolans värld? Kan det vara så att det är svårare att imponera på sakkunniga eller gör lärare bara mindre skada hemma? Eller ska vi enbart sluta med betyg och testa eleverna med tester som Educateit o.dyl och ha olika testvärden som faktor för vilka program eleverna ska kunna söka?

 

Jag bara spekulerar…

 

Christian Jensen

 

P.S. Jag har sedan länge anlitat bilverkstad, kostnaderna till trots.  Kanske flera skulle göra?

Efterlevs politiska beslut?

Om en månad förväntar jag mig att få svar på nedanstående.

Hej

I “Budget 2014-2016” står att “Löneutvecklingen för pedagoger ska ligga över nationellt riktmärke”.

Men tanke på att vi nu skriver 2017 önskar jag att fullmäktiges ordförande, eller den som fullmäktiges ordförande finner lämplig, redovisar hur efterlevnaden av beslutet genomförts. Rimligen har även kommunens förtroendevalda revisorer granskat frågan varför jag även riktar frågan till deras ordförande.

Med vänlig hälsning

Christian Jensen, Medborgare i Ljusdals Kommun

Frågan borde vara intressant för politiken då Budget 2014-2016 beslutades under förra mandatperioden och att vi i denna kommun denna mandatperiod har en annan majoritet. De som nu sitter i opposition borde rimligen vara intresserade av att få veta hur det demokratiskt fattade beslutet verkställts.

För det har det väl?

Rättshaverist i sin linda?

När jag läser tidningen http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ljusdal/rektor-krankte-elev-ljusdals-kommun-tvingas-betala-skadestand
idag blir jag milt sagt bestört.
Om en elev mot förmodan förvillar sig upp på ett tak, bör eleven ha fått en tillsägelse…
När samma elev för sjunde gången samma dag brutit mot denna tillsägelse har då inte eleven förbrukat sig rätt att bli kränkt? Om det är en tävlan i att bli kränkt har eleven förlorat då horder med elever blivit störda i sin undervisning under spektaklet. Övriga elever har således blivit berövade sin rätt till studiero och trygghet…här snackar vi skadestånd hundrafalt uppåt. Se skollagen kap 5 § 3.
Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Rektor ansvarar som vi ser det i ovannämnda paragraf för trygghet. Det kan inte anses som tryggt att ha elever springande runt på tak då det föreligger en skaderisk för eleven (samt att det stör undervisningen för övriga). Rektor tvingas därför genom sitt ämbete att vidta åtgärder. Som stöd för det finns skollagen kap.5 § 6.

Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.

Enligt de förutsättningar som följer av 7-23 §§ får det beslutas om utvisning,kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål.

En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter.

Syftet för rektor bör rimligen varit att få eleven sluta utsätta sig för fara (samt återställa studieron för övriga). Jag dristar mig till att tro att rektor den åttonde gången varit förtvivlad över att inte kunnat appellera till elevens förstånd och fått denne att ändra sitt beteende. Rektor har en telefon i handen och eleven blir kränkt… Och föräldern blir kränkt då eleven blivit kränkt och anmäler Ljusdals kommun… Och får 10000 kronor som ersättning.

Jag undrar om eleven möjligen blivit mera kränkt om rektor istället uttryckt sig på följande sätt: “Jag insisterar på att du förflyttar din lekamen från den på byggnaden konstruerade anordning som är till för att skydda byggnadens innanmäte mot väta samt att kvarhålla den elektromagnetiska strålning som vi anser vara till gagn vid kunskapsinhämtandet varför nämnda byggnad är uppförd.”

Vidare undrar jag hur kränkt föräldern varit om barnet fallit ned och skadat sig? Därom kan vi tack och lov bara spekulera.
 
Föräldrabalken kap. 6 § 1:
Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

BEO avgjort ärendet som att en kränkning skett under de omständigheter som rått, får man förutsätta BEO även anser att föräldern lyckats efterleva föräldrabalken. Barnet som inte hörsammar tillrättavisningar om samma ting 7 gånger under samma dag (jag skriver 7, då jag utgår från att 1:a gången naturligtvis grundade sig i oförstånd) har alltså fått en god fostran. BEO har visat att det tillhör en god fostran att strunta i ordningsregler och tillsägelser och att det ska belönas med ersättning.

 
BEO har även visat varför platserna vid landets lärarutbildningar gapar tomma…

Vi bjuder på god nattsömn

Idag är det två artiklar i Ljusdalsposten.

http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ljusdal/facklig-kritik-mot-kommunen-kvar-efter-nio-manader-valdigt-allvarligt

och

http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ljusdal/chefen-slar-ifran-sig-fackliga-kritiken-skyller-allt-pa-ett-fackforbund

I den ena artikeln beskrivs det att vi (LR) inte ser någon vilja till att skapa ett samverkansavtal från tjänstemännens sida. Det står:

…Man är inte ens intresserad av att knyta upp eventuella knutar som kan vara i vägen för ett samverkansavtal…

Man kan ställa sig frågan varför vi påstår det. Ett exempel är att det tar ofantligt lång tid att få respons på tilltal hos arbetsgivaren. Jag bifogar här ett exempel från min mailbox:

Till: Maria Carlgren/Personal/LJUSDAL@Ljusdal
Från: Christian Jensen/Personal/LJUSDAL
Datum: 2016-09-14 12.31
Kopia: Fredrik.alm@lr.se, “Lindqvist-Albinsson Lena” <Lena.Lindqvist-Albinsson@lr.se>, Lars Molin/Personal/LJUSDAL@Ljusdal, Nicklas Bremefors/Personal/LJUSDAL@LJUSDAL
Ärende: Ang. Vbf: Utredning

Hej
Det tog med andra ord Ljusdals Kommun 5 månader att delge oss att de handlingar som just arbetsgivaren åberopar, inte finns.
Om det är handläggningstiden för ting som inte finns, och aldrig kommer finnas (det hävdades vid vårt möte den 11 april att Claes Rydberg gjort rapporten), vad är då handläggningstiden för ting som ska finnas och som det enligt arbetsgivaren (vid samma möte) arbetats med?
Jag tänker här på lönekartläggningen och löneöversynen. Med det sagt hur kommer Ljusdals Kommun göra med lärarlönesatsningen?
Det är nu 5 månader sedan något hände i frågan kring löneöversynen.
Om svar anhålles.

Med vänliga hälsningar

Christian Jensen

—–Maria Carlgren/Personal/LJUSDAL skrev: —–

Till: Christian Jensen/Personal/LJUSDAL@LJUSDAL
Från: Maria Carlgren/Personal/LJUSDAL
Datum: 2016-09-12 14.50
Ärende: Ang. Vbf: Utredning

Hej,

Återkommer med anledning av ovannämnda.  Det var ett missförstånd från min sida i förhållande till Claes när det gäller aktuell utrednings existens. Det finns således ingen skriftlig utredning rörande nämndernas mandat att fastställa lönenivåer.

Med vänlig hälsning

Maria Carlgren
Personalchef

Ljusdals kommun

Från: Christian Jensen/Personal/LJUSDAL
Till: Maria Carlgren/Personal/LJUSDAL@Ljusdal,
Kopia: fredrik.alm@lr.se, Lars Molin/Personal/LJUSDAL@Ljusdal, Nicklas Bremefors/Personal/LJUSDAL@LJUSDAL
Datum: 2016-09-12 13:20
Ärende: Vbf: Utredning


Hej
Det har nu gått fem (5) månader och jag har fortfarande inte mottaget rapporten ifråga.
Jag kan tycka att jag utvisat osedvanligt gott tålamod i frågan. Bara för att vara tydlig, så stödjer jag min begäran på mbl §18.
Med vänliga hälsningar
 
Christian Jensen


—–Vidarebefordrat av Christian Jensen/Personal/LJUSDAL 2016-09-12 13.16 —–
 
Till: Maria Carlgren/Personal/LJUSDAL@Ljusdal
Från: Christian Jensen/Personal/LJUSDAL
Datum: 2016-08-23 12.27
Kopia: Fredrik.alm@lr.se, Claes Rydberg/Personal/LJUSDAL@Ljusdal, Lars Molin/Personal/LJUSDAL@Ljusdal
Ärende: Vbf: Utredning

Hej
Jag efterfrågar fortfarande, efter fyra månader, samma sak.
Se nedan.
Med vänliga hälsningar
 
Christian Jensen

—–Vidarebefordrat av Christian Jensen/Personal/LJUSDAL 2016-08-23 12.25 —–
 
Till: Maria Carlgren/Personal/LJUSDAL@Ljusdal
Från: Christian Jensen/Personal/LJUSDAL
Datum: 2016-05-26 08.51
Kopia: fredrik.alm@lr.se, Claes Rydberg/Personal/LJUSDAL@Ljusdal
Ärende: Vbf: Utredning

Hej
Till trots att jag har en ängels tålamod tycker jag det något underligt att jag fortfarande inte fått svar på nedanstående. Kan jag förvänta mig få det?
Med vänliga hälsningar
 
Christian Jensen

—–Vidarebefordrat av Christian Jensen/Personal/LJUSDAL 2016-05-26 08.48 —–
 
Till: Maria Carlgren/Personal/LJUSDAL@Ljusdal
Från: Christian Jensen/Personal/LJUSDAL
Datum: 2016-04-21 08.28
Ärende: Vbf: Utredning

Hej
Vänligen se nedan.
Med vänliga hälsningar
 
Christian Jensen—–Vidarebefordrat av Christian Jensen/Personal/LJUSDAL 2016-04-21 08.27 —–
 
Till: Maria Carlgren/Personal/LJUSDAL@Ljusdal
Från: Christian Jensen/Personal/LJUSDAL
Datum: 2016-04-14 14.38
Ärende: Utredning

Hej
Jag vill bara påminna om att jag ännu inte mottagit den utredning som du omtalade när vi träffades 160411.
Med vänliga hälsningar
 
Christian Jensen

Det tar alltså fem månader för arbetsgivaren att informera oss om att de handlingar som man åberopar inte finns. Enligt den för Ljusdals Kommun nya lagen, lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, § 18 gäller följande:

Part som vid förhandling åberopar skriftlig handling skall hålla den tillgänglig för motparten, om denne begär det.

Det tar 5 (fem) månader för arbetsgivaren att informera om att det material som arbetsgivaren åberopar inte existerar. Den nya frågorna som jag lyfte den 14 september är fortfarande obesvarade. Den kommunikationstakten borgar ju inte direkt för en bra samverkan…

I den andra artikeln är det väl ganska klart att arbetsgivaren anser att Lärarnas Riksförbund är lite småjobbiga. Det kanske vi är. Vi har nämligen haft kännedom om lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet sedan 1976. Det var nämligen då den klubbades.

Man kan därigenom konkludera att Lärarnas Riksförbund har 40 års försprång med lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, medan Ljusdals Kommun anser MBL som ganska nytt i kommunen.

I avtalet FAS 05, som står för förnyelse, arbetsmiljö och samverkan, står bland annat:

Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet.

Om nu MBL är ganska nytt i Ljusdals Kommun kanske den goda arbetsgivaren skulle lyssna på det kloka facket om vad denna har för tankar kring det hela?

Just det gjorde vi den 24 augusti detta år. Hur det gick, sett från vår sida, ser ni i nedanstående mail som jag skickade till Ljusdals Kommuns presidium:

Hej

Jag var igår eftermiddag på ett möte som skulle avhandla huruvida Ljusdals Kommun och de fackliga organisationerna skulle arbeta för att ingå ett framtida samverkansavtal. Var och ett av de närvarande förbunden fick delge de samlade sin åsikt. För LR´s del informerade jag att vi intar en avvaktande hållning, detta då vi inte ser en vilja till samverkan från arbetsgivarens sida. Jag informerade om att vi fortfarande efter fyra månader inte fått ut en rapport som omnämndes av arbetsgivaren vid ett möte i april. Vidare nämnde jag att vi saknar en motpart som argumenterar och inte enbart vid meningsskiljaktigheter konstaterar att vi gör olika bedömningar.

 

Härefter föreslog arbetsgivaren att facken ensamma kunde resonera sins emellan. Efter vårt resonemang föreslogs det från vår (närvarande fack) sida att arbetsgivaren skulle kalla till ett nytt möte då ett flertal fack inte var närvarande (vi blev kallade i maj, varför man kan misstänka att mötet fallit i glömska hos de som inte var närvarande) och att facken då skulle avge sin ståndpunkt. De fack som var tveksamma eller nekande i sin inställning till att påbörja ett arbete för ett samverkansavtal skulle då arbetsgivaren kunna ha möten med enskilt för att reda ut eventuella frågetecken. Arbetsgivaren bad om ajournering för att överväga förslaget.

 

Efter ajournering meddelade arbetsgivaren att de i nuläget inte anser sig kunna komma längre i denna fråga och därför lämnade över initiativet till facken kring ett framtida samverkansavtal. Härmed avslutades mötet.

 

Jag tar det initiativet nu. Jag kan återigen konstatera att ledande tjänstemän inte vill ha en dialog. Om jag har fel varför väljer tjänstemän då att avslå fackens förslag?

 

Om detta skulle jag gärna vilja tala med Kommunalrådet, vice Kommunalrådet och Oppositionsrådet. Jag hoppas att ni kan finna tid i era kalendrar och återkomma med förslag om tider för ett sådant möte.

Med vänliga hälsningar

Christian Jensen

Den observante läsaren ser att det finns ett mönster mellan ovanstående mail och den andra artikeln som jag delgav överst i denna inlaga. Journalisten frågar:

Men enligt fackliga företrädare följs inte alltid MBL?

Och Ljusdals Kommuns representant svarar:

– Jag har en annan uppfattning.

Jag har lärt mig att en dialog försiggår genom ett meningsutbyte var man delger varandra sina ståndpunkter och sina argument för dessa ståndpunkter. En sådan dialog kan leda till en framgång, en utveckling till gagn för alla inblandade. En dialog som sker genom fastläggande av ståndpunkt, typ “Jag är oenig” eller “jag har en annan uppfattning” tenderar att skapa låsta lägen utan vinnare.

Avslutningsvis…

Jag finner en stor glädje i att det förbund jag representerar kan motta den projicering som sker för att andra ska kunna sova gott om natten, jag tänker ofta på det när jag tar mina Stilnoct.

Hej från bölden.

Det finns dem som tycker jag är som en böld i a-slet på en cykelsemester…

 

Jag blev nyligen intervjuad av Ljusdals-posten. Det resulterade i två artiklar. En om bristen på legitimerade lärare;

http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ljusdal/kommunen-far-kritik-for-brist-pa-behoriga-larare-det-ar-jatteunderligt

och en om olaglig betygssättning;

http://www.helahalsingland.se/gavleborg/ljusdal/ohallbar-situation-for-larare-i-ljusdal-facket-pekar-ut-olaglig-betygsattning

Låt det vara klart var min lojalitet ligger. I LR´s stadgar §1 står bland annat:

• tillvarata medlemmarnas intressen rörande anställnings- och lönevillkor och förhållandet i övrigt till arbetsgivare

• aktivt arbeta för en förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsförhållanden för medlemmarna

• verka för undervisningens bästa och utbildningsväsendets ändamålsenliga utformning

Det fanns dem som tyckte det var magstarkt att jag gick ut och sa att det finns olegitimerade som tjänar bättre än legitimerade. Mitt svar var då att det inte var magstarkt att gå ut med sådan information, utan att det är självklart att upplysa om det. Vid det tillfället trodde jag att den högst betalda olegitimerade var begåvad med en inkomst på 30500.-/månad.

Jag hade fel. Idag har jag fått information om att den högst ersatta obehöriga ersätts med 33000.-/månad.

Låt det vara klart att jag inte på något sätt missunnar individerna bakom inkomsterna deras ersättning, för det gör jag inte. Däremot förvånas jag av den totala avsaknad av klarsyn som skolledare i alla de led som finns förefaller ha. Hur, hur i h-vete är man funtad i skallen om man förvånas över att det kan uppstå en lärarbrist om det är mera lönsamt att låta bli att studera till lärare, än att rent faktiskt göra det?

Statens lärarlönesatning till trots så representerar jag medlemar som om de begåvas med satsningen fortfarande tjänar mindre än olegitimerade. Utbildning lönar sig? Jo, tjena.

 

Betygen då? -Är inte det rätt ok ändå att de sätts av obehöriga (fast med rektors signatur)?

-Nä det är det inte.

-Jamen det blir ju så krångligt för de legitimerade…

-Hur vet man det?

Ja, hur vet man det? Innan ett system kan utvärderas, måste det prövas. Skolan påstås skulle vara likvärdig varstans den anordnas, garanteras det av att varje huvudman får hitte-på lite som man vill?

Jag kan bara konstatera det underliga i att skolledningarna runt om i landet endast förefaller jobba med sin inre organisation under maj juni och augusti.

Har man inte en organisation som motsvarar det krav som lagen ger torde det inte vara orimligt att det arbetet är ständigt pågående.

Hur jobbas det med den sista punkten då? För fullt, förutsatt att budgeten tillåter….

 

Men som svar på mina inledande rader… Fast även en böld har ett existensberättigande. Den skvallrar om att det är fel på sadeln. Fixa sadeln och bölden försvinner…

Tack, kanske…

Igår fick skolvärlden ta del av en ursäkt.

http://www.dn.se/debatt/jag-ber-om-ursakt-for-90-talets-pedagogiska-ideer/

Gott kan man tycka. Och det är gott, för det betyder att vi kanske kan börja vända avvecklingen av skolan till en utveckling.

 

Fast det finns lite smolk i bägaren. Alla de kollegor som slutat, som hållits nere i sin löneutveckling för att de vägrat anamma 90-talets idéer om skolan, vad är ursäkten värd för dem?

Deras pension blir inte bättre av att de nu fått en ursäkt. Och vad händer med professorn, som nu hoppas att flera ska följa i hans fotspår och  säga “förlåt”, blir de “sanningar” som denne förkunnat nu förkastade? Skulle inte tro det, det räcker att se hur skolan är organiserad för att förstå det.

Det ska bli spännande att se hur läraryrkets status tros kunna öka nu.

Inspektionsmyndigheten vill inte inspektera!

Den 15 juni 2016 tog Skolinspektionen emot en anmälan som jag undertecknat. Jag anmälde att Ljusdals kommun, i mitt tycke, brister i att efterleva skollag (2010:800) kap. 3 §16, då jag anser att huvudmannen inte i tillräcklig omfattning organiserat arbetet så att lagen har kunnat efterlevas varför lagens krav om legitimerad lärares betygsbedömning negligerats och rektorer beslutat om betyg. I min anmälan finns utdrag ur mailkonversationer med rektor kring det inträffade. I ett mail redogör en rektor för att denne satt betyg inte som rektor men som lärare. Jag i min tur kontrar med att skriva som synes nedan i ett utdrag ur vår konversation (var namnen är borttagna då mitt syfte är att belysa problematiken och inte rektorerna)

Jag kan inte dra mig till minnes att jag sett din eller din kollegas namn på någon tjänstefördelning rörande undervisning eller planering av undervisning för obehöriga lärare eller betygsättning. Ditt anställningskontrakt har jag inte sett. På din kollegas vill jag minnas titeln var rektor. Med det sagt är ni anställda som rektorer och inte lärare, varför ni inte kan betygsätta då legitimerade lärare finns på era enheter. Med andra ord måste ni organisera arbetet så att legitimerade lärare får förutsättningar att göra det lagen säger. Jag upprepar:

Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska beslutet
fattas tillsammans med en lärare som är legitimerad. Kan
dessa inte enas ska betyget beslutas av den legitimerade
läraren under förutsättning att han eller hon är behörig att
undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn. 

Du känner säkert igen texten från mitt förra mail. Jag misstänker att du och din kollega inte är behöriga i till exempel slöjd. Hade ni varit det hade ni väl sagt det till mig för att få tyst på mig?

Idag kom så ett brev från Skolverket. Brevet innehöll det beslut som är avbildat. skolinspektionen 1 skolinspektionen 2

Beslutet är synnerligen intressant. Skolverket avslår med hänvisning till att huvudmannen själv ska ha skriftliga rutiner. Dock, med stort D, har Skolinspektionen meddelat den avdelning av myndigheten som gör regelbunden tillsyn om de uppgifter jag delgivit Skolinspektionen i min anmälan.

 

Som simpel skattebetalare, jo simpel jag har ju lärarlön, så får man ju svälja myndighetens svar även om svaret inte är vad jag hoppats på. Och svaret skapar nya frågor…

 

För det första

Jag börjar förstå mig på juridik. I skollagen (2010:800) kap. 1 § 9 står att ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.

Men det står inte när. Eftersom att Skolinspektionen beslutat att avsluta ärendet trots denna skrivelse så måste det betyda att skollagen är att se som en samling strävansmål. Fast funkar det här förhållningssättet på alla andra lagar?

 

För det andra

Skolinspektionen har noterat frågan till sin regelbundna tillsyn. Kul, när blir det? Hur länge får det fortgå?

 

För det tredje

Kan man tänka sig en huvudman som räknar på detta?  Som inte tänker avsätta tid för den legitimerade läraren att planera lektioner och bedöma elever etc? Eftersom att legitimerade lärare i regel är dyrare än ickelegitimerade, så blir det ju en besparing att strunta i att låta den legitimerade göra det som lagen säger. Här kan man nog tjäna en hacka.

 

För det fjärde

Nästa vecka börjar Almedalsveckan. Makteliten, lobbyisterna och allehanda wannabes kommer att trängas med viktiga budskap och profetior. När jag i skrivande stund sökte i Almedalsveckans program på skola, så fick jag 268 träffar av 3750. Torde betyda att skolan är viktig, jag menar dryga 7% av träffarna…

Det kommer minglas och skapas samförstånd och missförstånd och skålas i bubbel, skrattas och gråtas. Men vad hjälper det? Så länge vi har en inspektion som inte vill inspektera, utan skriver sig fri det ansvaret genom att peka på att den anklagade själv ska utreda…

Ska vi förresten tillämpa det i alla dispyter; ”Nä jag var inte onykter när jag körde, det utredde jag ju igår, dagen efter jag körde…”

 

För det femte

Betygen är inte trovärdiga. Tänk en situation var två nior söker till samma gymnasieprogram. Elev X har 2,5 poäng mera än Elev Y. Elev Y kommer inte in men vet att Elev X inte haft legitimerade lärare och att ingen legitimerad bedömt Elev X. Elev Y överklagar således sitt avslag till antagningsenheten.

Finns det någon mera än jag som kan se vilken soppa det kan bli? Ja, det är jag säker på. Skolinspektionen kan se det och det är väl därför ärendet avskrivs.

 

Nä, H.C. Andersen hade rätt, nog behöver kejsaren nya kläder.

 

Från min bigårds lugn

Christian Jensen

Det finns inga jobb för utbildade lärare!

Jag är arbetssökande. Jag är inskriven på arbetsförmedlingen sedan den 13 april 2016 som arbetssökande i hela Sverige, på samtliga 447435 kvkm. Jag är legitimerad lärare i Trä- och metallslöjd, Hem- och konsumentkunskap, Religion, Samhällskunskap, Geografi och historia.

Ändå har det inte kommit en enda förfrågan till mig från någon arbetsgivare. Det måste betyda att jag har fel kompetenser.  Detta till trots har jag varit på tre intervjuer. Jag är ju inte helt handfallen, jag sitter ju inte bara och väntar på att en potentiell arbetsgivare rent faktiskt ska anstränga sig och fråga arbetsförmedlingen om de möjligen har några arbetslösa lärare att erbjuda kontakt med. Nej gudbevars, så handfallen är jag verkligen inte. Jag har sökt aktivt och har lyckats bli kallad till tre intervjuer.

En intervju är avslutad. Vi blev inte eniga. Vid intervjun var jag väldigt tydlig med att jag inte ville hålla på med kohandel om lön. Jag sa att om Rektor ville erbjuda mig jobb så skulle Rektor ge mig sitt slutbud på en gång. Jag blev erbjuden 29000 och 6 månaders provanställning. Jag påpekade då att jag jobbat som lärare i 13 år och därför inte ansåg mig vara material för provanställning. Vidare var erbjudandet om lön under den lön jag redan har. Jag fick till svar att det inte var lätt att förhandla med en som inte ville ge motbud (glömt var min begäran om att strunta i kohandel). Jag begärde då 39500. Det ansåg Rektor för högt och gav mig då sitt slutbud om 29500. Jag tackade för mig och önskade Rektor lycka till med nästa legitimerade sökande…

De två andra tjänsterna som jag sökt har jag varit på intervju för. Båda rektorerna lovade att höra av sig, fast de sa inte när…

Så ni ser , det är inte lärarbrist. Det är brist på jobb till lärare.

En bekant till mig som också är lärare är i samma beklämmande situation som jag och söker följaktligen även denna jobb. Vederbörande var på intervju och blev erbjuden jobb. Och en lön om 29000. Detta med en hel hoper år av erfarenhet som lärare bakom sig. Det intressanta är att samma kommun anställt åtminstone en obehörig lärare för över 30000 (märk väl, jag uttalar mig inte om den obehörigas kvalitéer på något sätt. Kan bara konstatera att denna inte får sätta betyg eller planera undervisning själv).

Så min, måhända något skruvade, konklusion blir följande. För att öka läraryrkets attraktivitet så höjer man vikariernas löner i hopp om att de ska frestas utbilda sig till lärare så att man kan sänka deras löner.

Jag har lite svårt att följa den logiken, men nu är jag ju inte huvudman heller.

Löneavdrag för myndighetsutövande?

I tidningen Dagens Samhälle debatterar Gabriel Heller Sahlgren det nu gällande betygssystemet. Han gör det bland annat med orden:

“Lärare kan i princip sätta vilka betyg de vill utan ansvarsutkrävande.”

Inlägget kan i sin helhet läsas här

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/dags-att-slakta-skolsystemets-heliga-ko-25364

Fast varför vill Gabriel Heller Sahlgren ha ansvarsutkrävande? Det finns inget i dagens praxis av skolornas personalpolitik som talar för ett ansvarsutkrävande. Så länge huvudmännen anställer obehöriga lärare till högre löningar än vad legitimerade får finns det inget som talar för ett krav om ansvarsutkrävande.

Rimligen kan man begära ett ansvarsutkrävande när mål och medel står i paritet. En obehörig kan inte vara myndighetsutövare, sätta betyg, och så länge huvudmännen genom sin lönesättning av sin personal inte visar att myndighetsutövning är en kvalificerad arbetsuppgift kan man inte förespråka ansvarsutkrävande.