Öva att bearbeta inspirationsmaterial med Found Poetry

I sann återbruksanda så har det uppstått rörelser som återbrukar böcker på olika sätt. Varför slänga böcker när böcker kan användas som ett material. Hur återbrukar man en bok? Det finns de som gör nya anteckningsböcker, gör en ny bok av en gammal bok och gör skulpturer av böcker som material. Sökordet “altered books” kan ge en del inspiration. Återbrukat böcker som material har jag gjort tidigare med de böcker som skolbiblioteket gallrat ut, men nu ska det handla om annat!

Att kombinera text och bild till olika estetiska uttryck, det är kanske en av de allra vanligaste bildprodukterna att arbeta med i bildämnet. Mina svensklärarkollegor i åk 6 kom och frågade om de inte kunde måla vårbilder på bilden som de sedan kunde utveckla till dikter. Detta till vårt traditionella vårfirande på skolgården den siste april. Då läser varje årskurs upp några dikter – från åk 1-9.

Jag gjorde därför Found Poetry förra läsåret med eleverna i åk 6. Vi gör om det just nu, eftersom det fungerade så bra.

Koppla ihop ord och bild

Min betoning ligger på att öva elevernas förmåga att visualisera. Att för sitt inre se och föreställa sig en bild. Det är inte alla som enkelt gör kopplingar mellan det de läser och därefter får upp bilder i huvudet. Detta gick jag igenom med eleverna genom att vi tittar på exempel på olika tillvägagångssätt. Utmaningen i uppgiften ligger för mig i att lära ut HUR en kan utveckla idéer, HUR en kan vara kreativ. I bildämnets kunskapskrav står att eleven ska kunna föra resonemang om innehåll… i bilder och göra kopplingar till egna erfarenheter… I bildämnets kunskapskrav står också att eleverna på E-nivå ska kunna utveckla idéer genom att bearbeta inspirationsmaterial…

Vad betyder det egentligen att bearbeta inspirationsmaterial?

Det som jag tycker nådde fram till eleverna var när jag beskriver många HUR kan en göra?

 • En kan klippa ut ord en gillar och pussla ihop till en dikt
 • En kan ta få ord
 • En kan korta av ord till den ändelse en vill ha
 • En kan lägga till egna ord.
 • En kan välja det tecknings/målningsmaterial en tycker passar sin text.
 • En kan välja ett ritpapper och måla och skriva texten bredvid.

Dessutom har jag sagt att det finns inget rätt eller fel i HUR en inspireras. Jag säger också att för några elever är text ett motstånd. Hur kommer de in i texten, orden, det skrivna? Det krävs en ansträngning. Många försök. Skapa är ett verb – något en gör. Varje elev behöver hitta ett fungerande sätt för dem. Hela lektionerna uppmuntrar jag eleverna att pröva sätt att använda boksidan kreativt. Idéer är som lödder, du måste sätta till dina erfarenheter, tankar, sånt du sett och då blir det bara mer och mer idéer ju mer du gnuggar fram dem.

Jag får frågor som: Hur lång ska dikten vara? Får jag lägga till egna ord? Jag har ingen fantasi? Frågor som handlar om rätt och fel eller begränsningar av uppgiften. Hur ska jag tolka dessa frågor? Är eleverna inte kreativa i andra klassrum? Människor vill göra rätt om de kan? Hur ser det ut i andra klassrum?

Jag upprepar syftet med uppgiften; att bearbeta inspiration. Vad betyder det? Jag går runt och uppmuntrar att öva förmågan till ett undersökande arbetssätt. Ni ska leka med orden. Jag visar hur ordet “bisysslor” kan bli en bild om de första bina som visar sig på våren. Att ta ord från ett sammanhang och stoppa in i ett annat. Eleverna ska göra egna val och föra sitt arbete framåt. Det är där jag vill ha dem – att de kan tänka själva, att de kan utvärdera sina undersökningar. Att de provar sig fram, pröva och ompröva systematiskt som det står i kunskapskravet för A i åk 9

Jag förväntar mig att eleverna har något att komma med och jag blir överraskad av deras skicklighet, tankar och humor. Oavsett erfarenhet att skapa i bild, form och komposition har de här eleverna alla bearbetat sin inspirationssboksida och lyckats koppla ihop ett tydligt budskap i bild med en mer eller mindre genomarbetad bild.

Dikter till vårens ankomst

Solen skrämmer upp termometern.
Solen skrämmer upp termometern - En vårdikt

Ringklockan hade gjort det flera gånger förut,
Låtit bestämd
Ringklockan hade gjort det flera gånger förut. Låta bestämd.

Närmare vänner, närmare, vänner, närmare.

Närmare vänner, närmare, vänner, närmare

Blommig fiskmat? Är du säker? Jävligt förbannat säker.

Blommig fiskmat? Är du säker, jävligt förbannat säker!

Nu jäklar ska de få se, därpå vaknade grävmaskinen
och gick bärsärkagång ute i trädgården.
Nu jäklar ska de få se, därpå vaknade grävmaskinen som gick bärsärkagång ute i trädgården.

Vad är det för vits att berätta om något roligt
när man kan agera mer spännande i livet.
Sparka av sig tofflorna och göra något.

Vad är det för vits att berätta om något roligt när man kan agera mer spännande i livet, sparka av tofflorna och gör något.

 

Austin Kleon – en författare som tecknar.

Han är intressant för oss bildlärare eftersom han undersökt idéutveckling grundligt. Han har skrivit ett par böcker som är väl värda att läsa och många bildlärare med mig lär ut “Steal like an artist”  – hur man stjäl som en konstnär. Hur är man kreativ och vad får man göra, hur uppnår man verkshöjd, när är det plagiat, när är det en studie av ett verk, när har vi inspirerats till något nytt? Till Austin Kleons hemsida

Läs mer om Found Poetry

För intressanta jämförelser av våra olika ämnesingångar, läs gärna mina ämnesspanarkollegor inlägg: Annika Sjödahl om Cut-Up poesi samt Mia Smith om Blackout Poetry

Analysera och laborera med bilder – en grund i källkritik

Normer, stereotyper och bildkonventioner.

Det är grundläggande att eleverna känner till begreppen och hur bilder uttrycker dessa begrepp. Normer är oskrivna regler i hur ”samhället” vill att vi beter oss, för att inte sticka ut, stereotyper är fördomar som ofta pressar in verkligheten i mallar på ett fult sätt. T.ex. “En dum blondin”. En bildkonvention är det sätt som vi brukar framställa bilder. T.ex. Hur konventionella selfies ser ut: Stoneface, duckface och det nyare fishgape. Detta går vi igenom som en bakgrund. I år provade jag också det nya materialet Bild är ett språk från statens medieråd.

Sortera, nyansera och polarisera

Jag brukar börja med en anekdot . Min kompis som inte är ett dugg intresserad av fåglar tyckte det var jättejobbigt när barnen var små och de hela tiden frågade; Vad är det? Min vän bestämde sig för att dela upp att allt som gick på marken var ankor och allt som flög var måsar. Var det en bra, enfaldig eller praktisk lösning frågar jag eleverna? Vad kan det få för effekter?

Därefter pratar jag om hjärnans uppbyggnad, likt ettor och nollor – att det är hjärnans sätt att hjälpa oss sortera – att snabbt kategorisera i två kategorier.  Genom människans historia har vi behövt göra snabba val – är växten giftig eller ätlig? Beroende på intresse så ger vi oss själva tid att sätta oss in i att sortera upp i fler kategorier och nyansera vår värld. Det är likadant med allt vi ser runt omkring oss. Vi inte har tid alltid i att sätta oss in i allt och då kan hjärnan spela oss spratt som får stora konsekvenser. Vi får våra intryck genom bilderna vi ser, vi tar in intrycken genom ögonen. Vi kan bli kategoriska. Vilka konsekvenser kan det få, frågar jag eleverna? Några exempel eleverna brukar nämna är t.ex: Första intrycket när vi möter människor. Är hen si eller så? Att vi tolkar situationer annorlunda än vad de är menade att vara.

Det här är viktigt i vårt samhälle. Olika krafter vill polarisera människor. Svart eller vitt, jag är den goda och de är de onda, jag har rätt och du fel.  Drama säljer, nyansering tar tid. Tid är pengar. Det ska gå snabbt. Därför är källkritik, tid och resonemangsförmåga viktigt i ett demokratiskt samhälle.

Att öva oss i att se noggrant och medvetet och hinna avkoda bilder som flaxar förbi oss och påverkar vår omvärldsuppfattning. Vi behöver öva eleverna att nyansera. Polarisering skapar klyftor mellan människor medan nyansering ökar förståelsen mellan människor. Av tradition har vi i Sverige velat vara sams, tycka lika. Är vi överrens, håller du med, det känns skönt när alla håller med.

Nyansera mediebilder i bildundervisningen

Därefter övar vi att nyansera och försöka vrida och vända på något. Detta år sammanföll arbetsområdet med mediedrevet kring den svenska Youtube-kändisen Felix “Pewdiepie” Kjellberg. Han blev i medier kritiserad för att ha lagt ut klipp som fick honom att framstå som antisemit och etisk tvivelaktig. Eleverna fick hjälpas åt att analysera gemensamt. Etiska hänsynstagande att resonera med eleverna om, är viktigt i bildämnet. Vi gick igenom en enkel kommunikationsmodell: Avsändare – Budskap – Mottagare samt avsikter och effekter.

Kommunikationsanalys

Vi gjorde en kommunikationsanalys gemensamt i klasserna och eleverna var intresserade. De hade många kloka tankar om gammelmedia respektive youtubers som företeelse. Vi kom in på viktiga frågor kring bilder och etik. Vad hade youtubern för avsikt med sina klipp. Hur kan vi kategorisera honom? Vem är han? Hur opassande får man skämta, hur många gånger? Vem får skämta om vad? Vilka effekter har det fått för dem han utnyttjade för att utföra skämten åt sig? (De fick sparken.) Vilka effekter har det fått för honom själv? Bland annat sade Disney upp sitt samarbete och sedan valde Youtube att avbryta samarbetet med hans nya säsong av realityserien ”Scare Pewdiepie”. Vilka krafter utnyttjar budskapen/skämten som youtubern publicerat? Forskare säger att det betyder något när en upprepade gånger lägger ut tvivelaktiga budskap. Att det sker en förskjutning av vad som är lämpligt att skämta om och vad som är normalt. Humor på vems bekostnad? Kan en i media utläsa något om vad Youtubern har lärt sig av det som hänt?

Här kan en höra Pewdiepies tankar om det som inträffat; vilket ger en mycket bra bakgrund till diskussioner kring mediekommunikation och som också ger infallsvinklar på att medier förpackar berättelser, ungdomars humor, medievanor och youtubers som genre.

Bildlaboration – experimentera med budskap

Både eleverna och jag var lite tagna av klassrumsdiskussionen men nu skulle de skapa själva. De fick välja en bild som de mött nyligen och som de sedan skulle göra en egen kommunikationsanalys på, samt därefter laborera med. Eleverna fick hjälp av en stencil inspirerad från arbetshäftet om bildkommunikation s.44 från Bildboken av Stig Eklund m.fl. Det är en uppräkning av olika sätt att laborera med bilder. t.ex: byt text, placera om, lägg till, ta bort bildelement.

Exempel på bildlaboration   Exempel 2 på bildlaboration

Eleverna väljer teknik själv, för hand med kopiator, sax och klister eller i appen Superimpose på lärplatta eller på våra få datorer i salen. Superimpose kan jag rekommendera för de elever som tycker Pixlr eller Gimp är för röriga. Den lilla appen jobbar bara med två lager varför man dock behöver tänka lite i vilken ordning man kan göra moment.

På mitt instagramkonto kan ni se exempel på en utställning utanför bildsalen som handlar om hur jag arbetar med digital bild, bildanalys och uppgifter för att eleverna ska konsumera och producera bilder medvetet.

Öva bildspråk och presentera ämnen med Google Doodle illustrationer.

Bilden här nedan visar några bildexempel som elever gjort. Uppgiften hittar ni längre ned i inlägget.

Här hittar du Google Doodle arkivet där du kan söka mycket inspiration.

Exempel på google doodle illustration

Det finns otaliga möjligheter att tillämpa dessa illustrationer i undervisningen. Min inspiration kom från 2014 då jag råkade ramla på ”Doodle for Google- tävlingen” (G4D). Den anordnas i olika länder. Här är en länk till den enda svenska Doodle for Google- tävlingen som jag hittat. Den är från 2008. Temat det året var: ”Tänk om…” och deltagarna fick fortsätta meningen. T.ex. Tänk om man kunde leva i rymden. Tänk om människor kunde flyga.

Här beskrivs en av tävlingarna med 2016 års tema: ”What I see for the future”Det står att man ska kunna rösta på tävlingen i februari! Det är ju snart mars, så kanske elever kan gå in och rösta som inspirationskälla för egna arbeten. Andra illustrationsmöjligheter är att eleverna får presentera olika ekosystem, konstriktningar, kända personer, tekniska uppfinningar, städer eller länder i världen, en bok du läst… Kanske eleverna på detta sätt kan redovisa sina kunskaper om något genom att illustrera från minnet.

Den kreativa arbetsprocessen

Här är tre filmer från tävlingen som beskriver den kreativa arbetsprocessen. Filmerna kan vara användbara i andra sammanhang också.
Imagine
Create
Share and Collaborate

Temadag

Mina elever har fått hitta på en egen Temadag. Jag börjar med en förövning där eleverna i snabb takt får teckna det första de kommer tänka på när jag säger olika ord. Utifrån dessa ordbilder diskuterar vi vilka bilder som är gemensamma symboler för alla och vilka som är mer privata associationer. De jämför först sina bilder med en klasskamrat, sen vid gruppborden och till sist genom handuppräckning. Jag säger t.ex. – ”hur många har tecknat ett hjärta för ordet: kärlek”. Därefter har jag talat om att eleverna ska få öva att koppla tydliga symboler till en temadag som de själva hittar på. Detta ska de göra till en Google Doodle illustration. De ska också motivera varför temadagen bör finnas och hur den skulle kunna marknadsföras. För de elever som inte kommer igång inom rimlig tid kan det vara idé att styra beslutet till att illustrera några temadagar som redan finns.
Här kan du hämta min uppgift.
Här kan du skriva ut och kopiera upp google-mallar att använda.
Här finns exempel på temadagar.

Vikariepärm

Eftersom den här typen av uppgifter inte tar så lång tid att genomföra för eleverna, så har jag också använt den i min vikariepärm. Jag har kopierat upp uppgift samt google-mallar att teckna på.
För varje uppgift i vikariepärmen har jag en sida med alla klasser jag har samt läsår, så vikarien kan välja en klass som inte gjort uppgiften innan. Vikariepärmen avlastar och minskar stress när jag är borta från jobbet och inte kan ge instruktioner i förväg. Vikarien får vikariepärmen tillsammans med min närvaropärm, med placerings- och närvarolista ordnat efter veckodagarna. I denna har jag ibland lagt in ett papper med information om olika elevers anpassningar som kan vara bra för en vikarie att känna till. T.ex visa litet arbete innan tre min. paus i korridor. Hör ej på höger öra…

Google Arts and Culture som läromedel för bildlärare

Jag tycker också det är viktigt att eleverna får se på många bilder. Flera av bilderna här kan man också zooma in på och se penseldrag. Fantastiskt. Jag använde det några gånger i undervisningen, men nu har det tagit fart igen. På vilka sätt kan du läsa om här. Du kommer dit genom att surfa in via google cromeläsare till Google Arts and Culture som det numera heter.

För att kunna använda det enkelt på min arbetsplats har jag bett om att få cromeläsare inlagd på skolans datorer, samt jag har laddat ner appen från Google Apps till mina 15 läsplattor i bildsalen. Eleverna kan själva ladda hem appen både för android och iphone. Detta är faktiskt rätt användbart.

Här är ett youtubeklipp med en presentation och en tutorial:

 

Hur tänkte jag använda Google Arts and Culture i undervisningen?

Eftersom du kan söka både på konstnärer, konstriktningar, tider, platser, färg och vilka sökord en själv vill, så är möjligheterna oändliga. Eleverna använder det redan för att söka inspirationskällor på lektionerna. I åk 8 fick eleverna t.ex. kombinera två modernistiska verk med varandra och hade då god hjälp av webbplatsen.

Uppgift: Åk 9 Curera din egen utställning.

Mina nior kommer snart att få vara Art curators och skapa en egen utställning med egna och andras bilder.
Vi kommer börja med att diskutera “Vad är konst?” Vi går igenom olika konstuttryck för att sedan gå in på vad en art curator gör genom denna film:

Därefter ska de få göra sin egen samling, kanske väljer de då att göra den på Google Arts and Culture eller inte. De ska komplettera sin samling med minst ett eget skapat verk. När de är klara väljer de presentationsform och presenterar sin utställning. Det ska bli spännande att få sätta igång med det här om några veckor.

Hur man gör en egen Google Arts and Culture samling

Först behöver man logga in/skapa ett konto vilket är gratis. Därefter letar man verk till sin samling och märker upp dem som favoriter. Nästa steg är att klicka på plus och “create a new collection”. Därefter kan man dela med sig med webbadressen  – lämna in till läraren, eller så kan vi som lärare dela med våra elever.

User Galleries

När man ska leta efter andras samlingar eller collections så är de lite gömda. Om du söker på “Elements of Arts” och scrollar ned på sidan, så ser du så småningom exempel på User galleries. Klicka på “view all” så får du upp många. Detta är ju också ett bra användningsområde för oss bildlärare att kunna göra egna urval av samlingarna till lektioner om bildelement, konsthistoria, djupverkan, färglära till exempel.
Bild på var på sidan en kan hitta user galleries

Här är två exempel för att illustrera en bra användning för oss lärare: Bildelement och Djupverkan och rörelse i bild

En sista idé är att göra bildanalys på ett litet annorlunda sätt.

Har ni sett de här stencilerna på Pinterest där man ska kasta en tärning och rita det som står för siffran man slog fram. Till sist blir det en bild.
Här är två exempel på lärares “roll and draw” games som du kan skriva ut och ha som visexempel:

Mirobild

Roll a Magritte

Nu är ju jag mycket för att eleverna ska få göra själv från grunden och jag tänkte att de skulle välja en konstnär via google arts and culture. Titta och analysera konstnärens bilder. Vad är typiskt för konstnären? Försöka sätta ord på detta i sin processbok. Måla upp färger, former, motiv, linjer, texturer, perspektiv i processboken. Därefter skulle de få bestämma sig för ett motiv och fylla i en tom ”Kasta fram en” – stencil med det som utmärker din konstnärs stil. Till sist kan de låta kompisarna eller bildfröken få testa om det liknar konstnärens stil.
Här finns stencilen att hämta: Kasta fram en bild!

Använder ni er av Google Arts and Culture?

Formativt lärande och feedback i bildämnet.

Förstora bild av många små rutor

Jag gjorde utskrifter av alla riksdagspartiernas partiledare och delade upp dem i små pappersrutor närmre bestämt i så många rutor som jag hade elever i åk 9, ca 100 talet rutor. Jag skar också ner ritpapper i samma antal rutor samt kodade bilddelarna och ritpapperna så det skulle gå att pussla ihop dem igen. OBS detta är pyssligt och det går åt någon timme. Alla bilddelar blandades och jag talade inte om vad motivet/motiven var.

Första lektionen

Varje elev fick en bildruta och ett ritpapper. Alla elever började förstora sin ruta och blev man klar fick man fortsätta på tidigare klassers påbörjade rutor. Rutorna var gemensamma inte individuella. Rutorna blev inte klara, de var i olika stadier av sin skapelseprocess. Några trodde de kom lätt undan genom att ta en svart (kavaj) ruta och upptäckte att det krävs en del för att göra om blyertsstreck till blyertsyta. Olika erfarenheter gjordes på dessa provlappar.

Andra lektionen

Grupparbete i tre steg.
1. Pussla ihop rutorna i grupp.
2. Skriv minst 5 förbättringsmöjligheter på de 5 post-it lapparna ni fått.
3. Grupperna roterade flera gånger och fick arbeta ca 10 min på annan grupps feedback.

Vi pratade om att det fanns många olika sätt att teckna och kring hur man kan ge feedback för att andra ska förstå vad som ska göras.

Ex: Det stod: “rita noggrannare” men tillsammans fick eleverna komma fram till hur man gör detta konkret?
Ex: Det kunde stå: “Gör färdigt” – men hur vet man att det är färdigt?

Många bra diskussioner och samtal fördes i klassrummet. Syftet var att ha inhämtat grundkunskaper för att sen sätta igång med sin egen idol. Eleverna var mycket positiva till att arbeta på detta sätt och tyckte det var skönt att det inte var deras egen bit som de skulle stå till svars för. Flera elever stannade kvar på eftermiddagen för att pussla ihop en remix av partiledarna! De hade kul.

Gemensam rutuppförstoring av Annie Lööf Gemensam rutuppförstoring av Jan Björklund

Gemensam feedback

Förra veckan skrev ämnesspanare Mia Smith om hur hon arbetade med feedback i grupp i sin undervisning. Det kan ni läsa om här. Feed forward på gruppnivå i språk

Mina elever fick också göra en sorts gemensam feedbackövning i sina idolporträtt, där jag provade ett för mig nytt arbetssätt. Jag fastnade för en mening från Dylan Williams bok som jag komer ihåg som: “Att feedback ska generera tänkande. Att det ska vara mindre jobb för den som ger den, än det tar för eleverna att svara på”. Varför ska vi lärare lägga ned tid på att skriva kommentarer som läses och kastas bort, utan att arbetas med. Jag tycker ofta är det bra att ge feedback halvvägs eller mot slutet av ett arbete.

Ibland låter jag eleverna ha kompiskritik med “two star and a wish” men denna gång fick eleverna gruppera sig och lägga ut sina bilder på bordet. Det krävs att jag som lärare förklarar tydligt vad uppgiften går ut på eftersom många vill inte visa upp något ofärdigt. Därefter fick de ut olika lappar med feedback som de lade ut på bilderna där de tyckte de passade. Jag kommer ihåg att flera elever “bara” var intresserade av sin egen feedback, det var ett motstånd att få dem motiverade att jobba tillsammans och dela med sig. Detta kan ha berott på lite olika saker. Det var klassen som haft andra lärare och mig endast i nian. När jag tittade tillbaka på den feedback jag skrev för ett par år sedan, så såg jag att jag behövde utveckla den. Det gjorde jag och årets version kan ni hitta här. Ofta går vi lärare och upprepar oss i klassrummet när vi hjälper elever komma vidare med sitt arbete. Feedbacken är sådant jag går runt och säger i klassrummet. Jag har helt enkelt börjat med att skriva ned det. Tänk vad mycket det finns att slipa på!

Hur jobbar ni med feedback?

Skulle vi kunna arbeta gemensamt med att dela med oss av feedback på bildlärarforumen?

Resonera och bedöma resonemang i bildämnet

Varje år när utställningen hänger uppe, hör jag elever från lägre stadier som hänfört säger att de längtar tills de också får göra denna uppgift. Så jag har behållit uppgiften. Istället har jag försökt fördjupa uppgiften så att vi får ut mer av det centrala innehållet i bild i förhållande till den tid uppgiften tar.

Rutuppförstoring av idolbild

Nu kallar jag den för ”Makt och Prakt” och börjar med att prata lite om människans behov av idoler och förebilder. Utifrån detta får eleverna välja idol. Så de gör sin rutuppförstoring och fördjupar sig i blyertstekniken. Det tar tid särskild för den ovane tecknaren, men de flesta brukar lyckas över sin egen förväntan med rut-teknikens hjälp.

Digital layout

Därefter tar en digital uppgift vid. Att få fotografera sin idolbild, lägga på eventuella filter och leta upp ett citat eller hitta på en text som förstärker ett budskap som eleverna tycker sin idol eller förebild står för. Att hitta denna koppling blir en ingång till reflektion. Blir det en meme, en affirmationsbild eller kanske ett protestplakat? Vad kännetecknar dessa bildkategorier? De jobbar med att redigera fotografier så kvalitén blir bra. De komponerar en snygg layout av text och bild och texten ska vara läsbar på ofta en orolig bakgrund. Dessa layouter utgör elevutställningen. Den blir intressant att titta på.

meme av idolbild affirmationsbild
Utveckla resonemang

Sista delen blir att eleverna får utveckla resonemang kring mediebilder och den påverkan de har på oss. Jag frågar eleverna om de ”skakat hand med Mike Tyson?”Känner du honom personligen?” ”Eller har du ”bara” umgåtts med mediebilden av honom?”

Eleverna får följande instruktioner:

Vi säger att vi lär känna våra idoler och förebilder via media. Vad betyder det? Varför behöver vi reflektera över vad detta innebär? Jo mediebilderna påverkar och formar hur vi är och hur vi vill vara och hur andra grupper och hur samhället vill att vi ska vara. I bildkursplanen står att vi ska undersöka bilder som handlar om makt, sexualitet, genus och identitet, hur de bilderna skapas och hur de tolkas.

Du ska därför nu utveckla resonemang kring din idol och idoler generellt. Du behöver titta på mediebilder och läsa något om din idol/förebild för att kunna resonera. Du får gärna säga var och hur du bygger dina ställningstagande. Beroende på vem du valt kan du behöva frångå och lägga till aspekter som är relevanta för dig.

De får frågor att utgå ifrån:

 • Varför valde du din idol/förebild?
 • Vad tycker du att din idol/förebild står för, för dig?
 • Vad får vi veta om din idol/förebild genom media?
 • Hur kan mediebilder påverka dig? Andra människor?
 • Vilka konsekvenser kan synligheten via media föra med sig?
 • Vilka konsekvenser har media utgjort för den du valt att teckna av?
 • Påverkar fansen idolen/förebilden?
 • Är det alltid positivt/negativt att vara känd via media?
 • Har människan behov av förebilder/idoler?

De får även startmeningar med konnektorer eller sambandsord för att åstadkomma bättre texter.

Förslag på konnektorer eller sambandsord att använda:
Jag valde…eftersom
Jag tycker…för att
Riskerna är små, därför att
På detta sätt påverkar…
Det symboliseras av…
Kanske representerar
Jag associerar det till
Det står för
Detta kopplar jag till
Det finns ett samband mellan…och
Det liknar för att
Det är bra för att
Det är dåligt för att
Vissa ser det som
Andra kanske…
Nackdelarna
Fördelarna
Traditionellt har man…
Ett mera okonventionellt sätt…
Om jag går till mig själv….jämfört med

Bedömningskriterier får de enligt skolverkets material om bedömningsaspekter.
Jag tittade också på hur några olika ämneslärare beskrivit resonemangsförmåga och försökte sammanställa min egen.

Bedömning

Du kan tolka bilder, i detta fall mediebilder av din idol, samt andra kända personer som vi lär känna genom media och du för då resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra idoler och företeelser i omvärlden.

Enkla och till viss del underbyggda resonemang Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang Välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Du svarar kortfattat men vi kan förstå riktigheten i det du säger.
Du resonerar i ett eller två led.
Du konstaterar hur det är i allmänhet, med en eller två relevanta aspekter.
Du tar upp en eller två för- eller nackdelar.
Du drar en eller två slutsatser utifrån någon faktakunskap.
Du har med en egen värdering.
Du svarar ganska utförligt, har med flera detaljer och förklarar tydligt.
Du resonerar i längre led, (utförligare)
Du använder dig av något exempel eller jämför något.
Du har med fler perspektiv.
Slutsatsen och den egna värderingen blir mer tydlig.
Du svarar utförligt med flera detaljer och det är tydligt förklarat.
Du resonerar i flera led, beskriver både konkret och på ett generellt plan. Både konkret och mer abstrakt.
Du redogör genom att ge egna exempel, jämföra egna erfarenheter med något generellt.  Du beskriver flera relevanta aspekter och nyanserar och problematiserar. Vänder och vrider ur flera olika perspektiv,
Du drar flera relevanta slutsatser och har med egna värderingar. Du svarar logiskt och tydligt.
 

Du använder ämnesspecifika begrepp när du beskriver (medie)bilders uttryck, innehåll och funktion.

Du beskriver på ett enkelt sätt med viss användning av begrepp Du beskriver på ett utvecklat sätt med relativt god användning av begrepp Du beskriver på ett välutvecklat sätt med god användning av begrepp
Du använder ditt vardagsspråk, du försöker beskriva och förklara olika mediebilder, men hittar inte bra ord att beskriva det du vill. Du använder få sambandsord. Du använder några begrepp som är aktuella för området, såsom ideal, förebild, påverkan.  Du använder några sambandsord. De ord du använder gör det du vill säga precist, tydligt och specifikt. T.ex. influens, publicitet, beteenden, föredöme, respekt, ansvar, kritisk, budskap.  Du använder många sambandsord.

Eleverna får också låna två exempel på välutvecklade resonemang som elever skrivit föregående år. Att läsa och bedöma 100 resonemangstexter är den stora stötestenen. Hur många gånger ska eleverna få möjlighet att redovisa förmågan? Om jag har 400 elever ska det ske varje termin, varje läsår?

Hållbart i längden?

I detta inlägg har jag beskrivit en utveckling av en traditionell uppgift i en bildämnestradition som varit teknikfokuserad. Idag har man skrivit in så mycket mer i det centrala innehållet och betygskriterierna, vilket ger oss bildlärare en orimlig arbetssituation. Vi inte har tid att bedöma resonemangsuppgifter med det stora elevantal vi har. Även om jag försöker få eleverna att skriva kortare texter än i andra ämnen. Eller försöker öva resonemangsförmågan muntligt. Jag skulle vilja komma dit att jag och t.ex. SV/SO-lärare kan sambedöma en resonemangsuppgift tillsammans. Då skulle inte eleverna behöva skriva så mycket i alla ämnen. Kan resonemangsförmågan sambedömas utifrån många olika ämnen?

Bedömningslektion – träna eleverna att förstå bildbetyget

– “Om jag gör lite till på bilden blir det ett A då?”
– “Hur kunde hen få ett A för sin bild, men inte hen?”
– “Mitt barn är fantastiskt på att teckna hur kommer det sig att hen bara får ett C i betyg?”

Ja, hur besvarar vi dessa frågor i bildämnet?

För att förklara bedömning behöver jag lägga ned tid på att samla på mig dokumentation. När eleverna avslutar ett område eller en termin, får de välja om de vill ta hem sina arbeten eller om de vill slänga dem. Jag brukar ställa fram papperskorg samt en låda där de som kan tänka sig att skänka sina arbeten till framtida visnings- och bedömningsexempel kan lägga dem. På detta sätt samlar jag på mig material. Jag anonymiserar dem genom att sudda bort, teckna över eller klippa bort namn. Jag sorterar sedan upp materialet per arbetsområde och förvarar i stora mappar i mitt arbetsrum. När jag sedan skall ha samma eller andra arbetsområden kan jag leta efter bra material och börja planera.

De bilder jag kommer visa här samlade jag under några år på Kärrtorps gymnasium. Bilderna har jag använt för en ”bedömningslektion” och upplägget har jag genomfört både på gymnasienivå och på grundskola. Syftet har varit att eleverna har fått en genomgång i att se kvaliteter i bilder. Det är härligt när man som lärare ser spåren av undervisning i de frågor eleverna ställer. Efter denna bedömningslektion har de t.ex. ställt frågor som ”- om det passar med pastell för att få fram den här känslan”, eller ”- om bildelementen är snyggt placerade på pappret. Fler började bli mer uppmärksamma på att skapa bilder medvetet och det är dit jag vill få mina elever.

Bedömningslektion

Eleverna får en mapp att arbeta med per 3-6 elever. Mappen innehåller ett antal bilder samt ordlappar. Ordlapparna är kvalitéer som eleverna tillsammans ska placera ut på bilderna. Alla bilder jag visar är E-nivå. Jag förklarar också vad det är för uppgift bilderna kommer från och vad uppgiften gick ut på. I det här fallet började eleverna med en lek ”vikgubbar”, som gick till så att alla elever ritade ett huvud på vars sitt papper och skickade vidare till grannen som ritade överkropp och så vidare. Därefter fick eleverna utveckla karaktärer och levandegöra valfri vikgubbe. De skulle göra en helhet av vikgubbens ”stolpiga” stil, visa vad gubben hade för intressen och egenskaper genom att lägga till detaljer, kroppshållning. De kunde visa en omgivning, en situation eller händelse i bilden. De fick välja material och teknik som förstärkte uttrycket i den bildidé de hade.

Ordlapparna visar vad jag lägger in i kunskapskriterierna om färg, form och komposition, om det genomarbetade bildspråket, om hur material och teknik används, och om idérikedom och inspiration. Om vikgubbens karaktär går fram till betraktaren – bildbudskapet.

Från vikgubbe till karaktär

VikgubbeVikgubbe utvecklad till karaktär. 

Ordlappar med bildkvalitéer exempel på karaktär utvecklad från vikgubbe exempel på karaktär utvecklad från vikgubbe  

När vi sedan går igenom går vi från bord till bord och eleverna motiverar någon ordlapp per bord. Det brukar också komma upp frågor om mindre synliga kvaliteter – hur jag kan veta om eleven i just den här bilden tagit risker, till exempel? Några elever blir mer medvetna om att de måste kommunicera till mig hur de tänker när de gör sina bilder. Att det är viktigt att jag kan följa deras utveckling, tar eleven det säkra före det osäkra eller vågar de prova något nytt och utöka sin kunskap. Vet jag vad de vill lära sig eller vad de strävade efter i sin bild?

Andra typer av visningsexempel.

Som komplement till bedömningslektionen har jag också samlat på mig exempel som jag kan visa på projektorn, detta kräver förstås att jag i undervisningen kommer ihåg att samla in dokumentation för att bygga upp material om bedömning. Att vara flitig med mobilkameran gör detta enklare.

Bildserie över utveckla skuggning, toning och volym i teckning

Visningsexempel: Visa mig hur du utvecklar din kunskap i material och teknik.

Den här eleven var en skicklig tecknare och tyckte att bilden till vänster var klar. Efter lite diskussion kom vi fram till att denna bild kunde vara utgångspunkt för att lära sig skugga och komma vidare i att visa volym. Alla bildsalar borde ha en egen kopiator. Vi har en i angränsande biblioteket. Jag drar därför ett par kopior av bilden som eleven kan experimentera vidare på utan att behöva förstöra sin bild. Är man nöjd med sin bild vill man inte riskera förstöra den.
Jag visade hur man kan jobba med skuggningar och toningar. Efter en lektion tog jag ett fotografi igen, tredje lektionen visade jag hur man systematiskt kan gå igenom bilden och titta på överskärningar eller ”T-korsningar”, vilken linje/yta ska vara starkast för att visa framför eller bakom?

Bildserie över utveckla bildidén i tre steg

Visningsexempel: Visa mig hur du utvecklar din idé.

I den här bildserien kan jag förklara hur en elev på ett bra sätt har utvecklat sin idé från inspirationsbild till ett första utkast och det slutgiltiga originalet där det mer konkreta ordet ”danger” är utbytt mot en visuell varningssymbol i det svartgula avspärrningsplanket. Planket blir ett bildelement som bidrar till att dela upp ytan och skapa ett djup in i bildrummet. Mina elever har processböcker där de kan visa mig hela processen och där de övar att sätta ord på hur de kopplar samband mellan innehåll, funktion, uttryck i bildskapandet. Detta tycker jag blir tydligt i denna bildserie.

Bedömningsträningen tror jag att jag kan utveckla så mycket mer. Att lägga upp en röd tråd genom åren i vad jag går igenom med eleverna för att de ska bli medvetna om hur de kan göra för att nå bästa resultat i bild.

Hur arbetar ni med detta?

Att reflektera och utveckla sitt ledarskap

Jag har skrivit ner min lärarfilosofi och jag läser och reviderar den varje läsår. Detta eftersom jag själv förändras och allteftersom jag tar del av aktuell forskning. Jag behöver justera mitt ledarskap efter de elever jag har just nu, hur länge jag arbetat på arbetsplatsen och så vidare. Jag tror inte man någonsin blir färdig i sitt ledarskap.

Under hösten hade jag en bok liggande som jag gärna ville läsa: ”Classroom management for Art, Music and PE Teachers” av Michael Linsin. Jag valde boken eftersom den handlade om just praktisk estetiska lärares förutsättningar och behov. I efterhand tänker jag att den kan vara bra för alla och att det är bra att läsa om ledarskap oavsett inriktning för det finns alltid små guldkorn att plocka upp.

Första arbetsveckan ägnade jag min transporttid åt att läsa. Jag provade också några tekniker ur boken och kunde iaktta och reflektera över mig och min undervisning. Här nedan är några tankar jag skulle vilja fundera mer över och anpassa.

Vems ansvar när?

Den bok jag läst går tydligt igenom ansvarsfördelningen i klassrummet. Den får mig att vilja tydliggöra för mig själv (igen och igen) hur det är i mitt klassrum.

 • Jag har ansvaret för att vara tydlig.
 • Eleverna har ansvaret för att lyssna.
 • Jag har ansvaret för att inspirera och variera, inkludera och anpassa.
 • Att skapa bra lektioner och älska mitt ämne och mina elever.
 • Eleverna har ansvaret för att lära sig.

Ordningsregler och klassrumsrutiner fungerar ihop med min lektionsplanering och mitt bemötande. Mitt ansvar och elevernas ansvar växlar många gånger under en lektion.

Hur ger jag instruktioner?

Att ge instruktioner är ett väldigt intressant område. Om jag har gett instruktioner så borde eleverna ha lyssnat och då behöver jag väl inte upprepa dem? Om jag begär klassens uppmärksamhet så borde jag bara behöva be om det en gång? Då borde jag inte behöva stå och vänta på att klassen ska tystna någon längre stund? Det är lättare sagt än gjort i en bildsal, t.ex. när åk 6 gör vikgubbar och några blir så glada och exalterade över vad som blivit på pappret så de bara måste visa varandra och på tre sekunder är flera uppe och besöker någon kompis vid ett annat bord. Innan kaoset utbryter ska jag samla ihop och återföra ordningen och kunna tränga igenom med en instruktion. Vi går en vernissagerunda på slutet istället så kan alla få arbetsro nu…

En av teknikerna jag fick anledning att prova denna vecka var när jag skulle be om uppmärksamheten av en klass när den var alltför ouppmärksam! Jag provade att dela upp det jag ville säga i korta steg. Nu vill jag att alla står stilla, så kan ni gå till era platser, så kan ni sätta er ned och för varje instruktion så uppfattar allt fler och fler och några ögonblick senare så har alla förstått att fröken vill säga något – då kan jag ta alla steg jag ville säga. Detta sparade mycket energi.

När ska jag vara aktiv och passiv i klassrummet?

Om jag gett instruktioner om hur man skall städa, kanske till och med skrivit detta på tavlan. Då ska jag hålla mig tillbaka och lämna ansvaret till eleverna att klara det själva. Hjälper jag för mycket i det läget gör jag eleverna osjälvständiga. Istället kan jag iaktta eleverna, se vad som behöver förtydligas. Likadant när jag gått igenom vad alla ska göra och frågat om alla vet vad de ska göra. Då har jag lämnat över ansvaret till eleven.

Att vara extremt konsekvent i vissa detaljer

När vi bara har en lektion i veckan behöver vi lärare vara extremt konsekventa. Även denna vecka gäller reglerna här inne. Vad som än händer är det detta som gäller här inne. Samtidigt vill vi vara kreativa och kanske ha mer variation än i andra klassrum. I PE-ämnen ställs extra stora krav på eleverna och på läraren att leda jämfört med andra ämnen menar författaren som varit ”klassrumslärare” tidigare. Vi ska kunna hantera material, rörlighet, arbeta säkert – ett ordnat kaos som blixtsnabbt kan förändras.

Förhållningssätt

Under min utbildning kommer jag ihåg att vi talade om att ens sinnesstämning smittar av sig på eleverna och vice versa. Det här är inte lätt. Det är svårt att behålla lugnet genom arbetsdagen oavsett vad som inträffar när jag möter 100 elever i 180 km/timmen och känner mig överkörd. Jag ska fortfarande gå till jobbet nästa dag och nästa dag lika lugnt och älska mina elever och mitt ämne. Att behålla lugnet är nog arbetslivets stora utvecklingsområde i det stora hela. Det går fort idag!

Människosyn

På vår skola är de flesta elever medvetna om vilka elever som vi lärare och skolledning samarbetar mycket kring. När jag har lektion är jag tillgänglig för dem som är beredda att lära sig och jag försöker inkludera dem som har startsträckor. Att ge tillsägelser för att regler och rutiner bryts utan att anklaga, utan att vädja till välvilja, utan affekt och utan att tala tillrätta är en daglig utmaning och jag övar mig varje dag. Om jag intresserar mig för mitt ledarskap så ser jag hur det kan stödja mig. De elever som behöver mycket samarbete av oss vuxna behöver ofta stöd från andra utanför skolan. Vad hjälper det att utbilda lärare i ledarskap när det är annat stöd denna grupp behöver?

När jag handleder VFU-studenter är det den reflekterande förmågan som jag tycker är viktigast att arbeta med. Alla lärare behöver skapa tid att själv reflektera. Det är intensivt och komplext att undervisa och det behövs tid avsatt för detta.

Jul och nyårskarameller

Men jag behöver ju komma i mål först, tänker jag, och skjuter bort tankarna på förbättringar och förtydliganden. Så återgår jag till ”endast bildläraren är vaken” (så känns det när det lyser i bildsalen under decemberkvällarna.)

Lagom till ledigheten behöver min familj få tillbaka sin frånvarande mor, och jag behöver vila hjärnan från den stora informationsbelastning som jag hanterat. Samtidigt får jag en kick av att ha klarat av en termin, betygen är satta och jag får tänka framåt. Jag planerar in några förtroendetimmar under helgerna för de där tankarna jag skjuter undan.

Jag tänker därför nu bjuda er på små jul- och nyårskarameller.

Lärarfilosofi

Jag tror vi lärare behöver reflektera med jämna mellanrum över hur vår undervisningspraktik ser ut. De konstnärliga högskolorna har en gemensam handledarutbildning, vilken jag gick för några år sedan. Jag kan verkligen rekommendera den. Det gav mig mycket att få sätta ord både på min lärarfilosofi och min handledarfilosofi. Därför kommer här ett poetiskt klipp från bildlärare Alexandra Shoup att njuta av – och en möjlighet att återigen reflektera över sin lärarfilosofi.

Vad är det vi ska lära ut? Vad är det eleverna ska lära sig?

Den här filmen kan jag höra fler gånger: ”Teaching art or teaching to think like an artist?” av Cindy Foley från Columbus konstmuseum.

Det stora hur:et!

Till sist en föreläsning med en av mina favoriter; bildlärarprofessorn George Szekely om lekfull bildundervisning.
Han blev nyligen vald till ordförande för amerikanska National Art Education Association (NAEA) och jag kan verkligen rekommendera hans bok: “Play and Creativity in Art Teaching”

Jag hoppas dessa klipp ger dig inspiration till nästa termins bildundervisning.

Trevlig helg!

Alternativt julpysslande

När jag hör “kan vi inte julpyssla” så går jag igång – jag kan inte hjälpa det, men för mig är det ett sammansatt “problem”. Det är klart att man kan jobba med våra kulturtraditioner och att allt inte behöver bedömas. Men om jag har femton timmar undervisning per termin och elev så vill jag även vara rädd om tiden.

Pyssla låter onyttigt, obetydligt och nedsättande som att man bara går hemma och pysslar lite. Vi ska värdera hemma-sysslor likväl som borta-sysslor. Tidiga arkeologiska fynd vittnar om något djupt mänskligt att utsmycka och dekorera.

Skolverkets nya legitimationskrav, att det bara krävs få akademiska poäng för att få legitimation för åk 1-6 samt att det inte krävs några förkunskaper för att gå in på dessa praktisk/estetiska utbildningar, gör att man undrar om djupet i ämneskunskaper värderas. Speciellt när man som ämneslärare möter VFU-studenter som blir chockade av att man som lärare behöver kunna teckna, eller ha både djup och bredd för att hjälpa eleverna. Många ämneslärare är rädda att rektorer inte värderar kunskapsdjup och att de praktisk/estetiska ämnena blir reducerade till grunda “pyssel”-ämnen. Om man inte har egen kreativitet och trygghet i eget skapande så är det en lockelse och trygghet i att hålla sig till färdiga steg för steg koncept med eleverna.

Att pyssla kan absolut ingå och utföras i ett skickligt hantverk men jag har svårt för ”färdigt mall-pysslande” i bildsalen/slöjdsalen. Jag tror det är inlåsningen i steg för steg som likriktar produkten och låser eleven till rätt och fel utseende, jag kan eller jag kan inte  – eller ett jag vill inte. Visst kan det vara ingång till vidare skapande, ge insyn i processer, tekniker, traditioner, men det kan även andra metoder som jag hellre använder.

Jag vill värna om det kreativa klassrummet och ge möjlighet till att eleverna får självförtroende och blir självständiga genom att skapa egna saker från grunden. Jag tänkte dela med mig av hur jag gjorde förrförra påsken, men det går ju utmärkt till alla högtider eller teman. Mina bilder till påsken och inför alla hjärtans dag ligger på mitt pinterestkonto.

Stationsbaserat skapande i bildsalen

På whiteboarden skrev jag de stationer jag har för material i bildsalen. De är Måleri, Teckning, Skulptur, Collage, Tryck och Digitalt arbete. Jag vill öva eleverna i att känna igen vilka arbeten man kan göra med vilka material och tekniker i salen. De ska även öva in ämnesspecifikt språk. Eleverna fick därför i grupp ut några bilder gjorda i olika bild- och formmaterial och de fick i uppgift att kategorisera bilderna och sedan gå fram och fästa dem med magneter på whiteboarden under rätt kategori.

På ett långbord i bildsalen lade jag därefter ut en stor samling, ca 30 – 40 stycken, laminerade fotografier på temat påsk: kycklingar, kaniner, tuppar och hönor och ägg. Därefter fick eleverna välja bland fotografierna på långbänken och gå och hämta material från en station för att göra ett eget arbete. De valde själva om de ville göra ett pynt som gick att hänga i ett påskris, ett kort att skicka, en konstbild eller något annat som passade dem.

Göra om foton på människor till tomtenissar…

En julvariant kan vara att omforma diverse bilder på människor från olika åldrar, eller eleverna själva genom att förvandla dem till tomtefar, tomtemor och tomtenissar m.m.

Designa en produkt där jultomten ingår.

En sista uppgift som jag har utsatt mina konst- och designelever för när jag jobbade på gymnasiet men uppgiften går ju att omforma för både slöjd och bild. Tyvärr har jag inga bilder kvar på de helt hejdlösa nötknäckarna, renässanstrosan o.s.v. De skulle nämligen utföra sin produkt så att det syns tydliga spår av och likheter med en konsthistorisk epok som de blev tilldelad. (de drog lappar) De skulle kunna redogöra muntligt för typiska stildrag för den tilldelade epoken och de skulle använda minst två andra källor än det tilldelade inspirationspappret.

R. Broby-Johansen inleder varje epok i sin bok: ”Vardagskonst, världskonst” med en fint illustrerad boksida, vilken jag använde som startinspiration för eleverna. De redovisade produkten i några olika presentationsskisser som visade dess funktion. Dessa monterades på en A4 eller en A3 kartong och presenterades muntligt för klassen. Här fanns det rika tillfällen att diskutera funktion och behov av prylar.