Hur utvärderar du bildämnet och ditt eget arbete?

På vår skola får vi innan vi går ut på semester lämna ifrån oss både en individuell utvärdering och en ämnesutvärdering. Kanske kan denna beskrivning innehålla lite tips och idéer till dig.

I mitt fall så går dessa två dokument ihop. Det är ganska svårt att inte upprepa sig i dokumenten och att skilja ut mig som person och mitt ämne som jag förestår. Jag upplever att jag fortfarande efter 20 år svävar lite i vad och hur en ämnesutvärdering skrivs och det hade varit intressant att se lite olika exempel på utvärderingar. Dessa dokument sitter vi nästan aldrig och diskuterar eller jämför. Varför? Är det för att de är kopplade till den individuella prestationen eller att de för några tenderar att vara fina ord som bara blir hyllvärmare?

I mitt fall så gillar jag att sitta och reflektera och att jobba med både mig själv och ämnesutveckling. De sista dagarna längtar jag efter semester, men när jag väl sätter mig ner med dokumenten så går det också och jag tycker det är viktiga dokument. Sedan är det viktigt att reflektera kontinuerligt under året. Egentligen så skulle jag skriva ned insikter och beslut när de kommer, så att jag inte glömmer infoga dem i dessa dokument.

Ämnesutvärderingen

Jag har utformat en utvärdering av bildämnet för alla åk 9 elever. De sista åren har jag hållit mig till samma frågor och därefter analyserat frågorna. Jag gör en enkät i Google Forms och med enkla kryssfrågor, så att jag därefter kan göra visuella diagram. Dessa diagram kan jag utgå ifrån och hänga upp ämnesutvärderingen kring. Här kommer du till mitt dropbox-dokument.

Det finns så mycket man kan stoppa in i en utvärdering. Det är annorlunda att sitta med en hel ämnesgrupp och skriva och att sitta själv. Vi har fått lite olika frågor från skolledningen från år till år. Förra läsåret skrev vi om samsyn kring likvärdig bedömning, röda tråden i ämnet och vilka frågor vi ansåg att vi ville arbeta mer med.

I bildämnet har vi t.ex. arbetat med att eleverna så långt det går kan använda ett och samma dokument genom alla skolår. Vi har försökt använda samma dokument för självbedömning , ett annat för att analysera bilder och så har vi beslutat att speed-datingen ska återkomma som redovisningsform.  Till min hjälp har jag bl.a. skummat nationella utvärderingen i bild som kom för några år sedan och jag har också tittat på dokument för t.ex. systematisk kvalitetsutveckling.

Individuella utvärderingen

Den individuella utvärderingen är ännu mera ovisst vad man lägger in för innehåll i och hur man kan utforma den. På min arbetsplats är den utgångspunkten för gemensamma diskussioner på medarbetarsamtalet på hösten. Här kan också frågorna skifta från år till år och den senaste handlade t.ex. om hur jag arbetade med måluppfyllelsen, hur jag utvecklat undervisningen, hur jag arbetat med senaste kompetensutvecklingen. Vidare hur jag bidrar till att göra skolan till en attraktiv arbetsplats och med vilken känsla jag går ut på sommarledighet. Högt och lågt alltså.

Här har jag tittat tillbaka på vad jag skrev föregående år, reflekterat över året som gått och försökt att kika lite på vad och hur jag skrev min handledarfilosofi eller lärarfilosofi, så att jag får med olika perspektiv som lärarskap och ledarskap och personlig utveckling.

Hur jobbar du med dina utvärderingar?

Kommentarer (3)

 1. Malin skriver:

  Den här terminen utvärderar jag i grupp. Jag delar upp eleverna i mindre grupper med frågor kring undervisningen och deras läsår i bild. Det är frågor kring saker som jag har snappat upp bland mina elever, jag upplever att det är ganska högt i tak i klassrummet, men också sånt jag är nyfiken på och vill utvecklas i ställer jag frågor kring. Så utvärderingen är ganska “nära oss” och inga standardfrågor. Jag tycker det har fallit väldigt väl ut med utvärdering i grupp. Dels får eleverna en bredare syn på sitt tyckande via varandra och det blir därmed värdefulla och genomtänkta synpunkter som förs vidare. Det är lätt hänt annars att de inte förstår alla frågor eller betydelsen av att få påverka undervisningen och sin vardag i bildsalen. Sen minskar jag utvärderings sammanfattning genom att ha fem enkäter i varje klass istället för 400, bara en sån sak.

 2. Kristina Rilbe skriver:

  Ja, det är bra när eleverna fyller på och utökar varandras svar.
  Hur jobbar du sen med din utvärdering – lämnar du ifrån dig ett dokument eller har du det för dig själv?

 3. Malin skriver:

  Jag tänker att jag redovisar för elevernas synpunkter allmänt. De elever som gått året innan har påverkat för sina yngre skolkamrater – och vilka förändringar som jag har gjort utifrån elevernas åsikter. Har i skrivandets stund inte analyserat svaren nämnvärt, det får bli längre fram efter skolavslutningen

Lämna en kommentar

 • (will not be published)