Diplom i undervisningen – för att öva elever i att lära en teknik och kvalitet.

Det här inlägget kommer att handla om att medvetandegöra eleverna att se kvalitéer i sitt skapande, att få till en reflektion över vad det finns att lära i en ny teknik. Det handlar också om hur jag som lärare övar min bedömarkompetens och i att se vad eleverna ”råkar ut för” i sitt lärande.

Detta exemplifierar jag med hur jag arbetade med diplom i virkning. Jag är ju även slöjdlärare även om jag inte undervisar i slöjd just nu. Eleverna i åk 5 skulle lära sig virka. Jag hade två grupper och den första gruppen fick se diplomen vid den gemensamma redovisningen. Den andra gruppen fick se diplomen i inledningen av arbetsområdet, jag vet inte vilket som var bäst, det fungerade bra i båda fallen. Några elever ”lockades” av att man kunde uppnå så många diplom de ville. Ni kan tro vad jag signerade diplom och eleverna diskuterade vilket diplom som var svårast och vilka de tagit. I själva verket – utan att de visste förde de jättebra diskussioner om hantverkskunskaper och möjligheter och fördjupningar i en teknik, vilket var det jag ville komma åt som lärare.

bild på diplom i virkning

Diplomdesign

Som lärare fick jag här tänka efter vad som är viktigt att lära sig när man ska börja virka. Vad kan man erövra för kunskaper? Jag måste ha gruppen i åtanke när jag utformar diplomen. Jag övade mig att se kvaliteter i allas arbeten. Det bler en positiv återkoppling och diskussion kring vad man kan lära sig i en ny teknik och vad gruppen har lärt sig. Jag kompletterade diplomen efter hand som jag ”kom på/insåg” något nytt lärande i gruppen. Jag gick och funderade på vad just den och den eleven gjorde bra… Min lista på diplom i virkning blev:

 • för jämnaste luftmaskkedjan
 • för längsta luftmaskkedjan
 • för flest varv
 • för rundaste arbetet
 • för mest fyrkantiga arbetet
 • för fint avslutat arbete
 • för stor idérikedom
 • för bra satsning på avancerad idé
 • för slutförande av kreativ idé
 • för jämnaste virkningen
 • för fina färgbyten
 • för mest funktionella föremålet
 • för mest nyskapande virkningen
 • för största uthållighet, tålamod

Att se andras lärande

Ett sätt jag använder mig av är att själv göra det jag vill eleverna ska göra och genom detta samla in de första hinder/möjligheter/problem som eleverna kan råka ut för. Eftersom jag är vänsterhänt så virkade jag en provlapp med höger hand – bara för att försätta mig i nybörjarläge. Det var mycket nyttigt. T.ex. hur svårt det är att hålla ett pyttearbete och att inte ha koll på motoriken. Att få luftmaskorna tillräckligt lika stora så det inte blir besvärligt andra varvet. Sådant är lätt att glömma när man väl fått upp övning i en teknik. Hur försätter du dig i nybörjarläge? I bildämnet kan jag t.ex. hålla penseln i ”fel hand”. På lektionerna försöker jag sedan samla på mig sådant som jag hör och ser eleverna råka ut för.

Exempel på elevalster gjorda på tre lektioner

Fingervirning/luftmaskvirkningfärgbyte i virkning - SverieflaggaTvå fantasifullt dekorerade maskotar.Första och andra handledsvärmaren.

Redovisningen

Jag hade förberett en exponering av de virkade alstren på det gemensamma bordet och jag spred ut diplomen så bordet var klart när eleverna kom. De fick först gå runt och titta och läsa tyst samt fundera på vilket diplom som passade bäst. Sen diskuterade de två och två. Därefter satte vi oss och eleverna fick presentera sitt alster samt motivera vilket diplom de ville ha. Gruppen var väldigt gulliga mot varandra, det kändes lustfyllt och härligt men också högtidligt. De elever som hade svårt att veta vilket diplom som passade dem, fick dessutom underbar hjälp av de andra eleverna. Du kan ju ta tre diplom liksom – den var ju kanon!

En balansgång

Avslutningsvis så jobbar vi både i slöjd och bild med att försöka öka ”lusten att skapa”. Samtidigt ska vi hjälpa eleverna utveckla skicklighet i olika tekniker. När och hur ska vi föra in och försöka öka barns intresse för kvalitet? Hur gör vi det utan att minska lusten att skapa? Det är en balansgång på slak lina ibland. Hur medvetandegör du process, produkt och reflektioner om lärandet hos eleverna och dig själv som lärare?

Lämna en kommentar

 • (will not be published)