Kategoriserade inlägg: grundskolan

”Löpande-bandet-fabriken”

Denna gång har jag som ämnesspanare i bild försökt utgå från min föräldraroll och ge en bild av en bildundervisning så som jag mött den genom mina barn. Utifrån min bildlärarbakgrund kommenterar jag vad jag upplever som problematiskt med den.

Att sköta bildinstitutionen

Som bildlärare har jag flera gånger stått inför uppgiften att bygga upp bildinstitutionen på nystartade skolor och hela tiden att utveckla det som finns. Det är stort jobb och jag önskar att det nya skolavtalet belyser denna viktiga del i vårt arbete. Vi bildlärare är ofta ensamma om att driva bildinstitutionen på varje skola och jag vill lyfta det arbete som kommuner kan underlätta för oss och som vi bildlärare kan driva tillsammans.

Lyft fram elevernas röster – fanzines i bildämnet

Det här inlägget handlar om det jag tycker är viktigast, nämligen att eleverna får uttrycka sig genom sina egna bilder och utveckla sitt eget bildspråk. Detta samtidigt som de lär sig att bildspråket är effektivt för att skicka budskap att påverka oss i olika syften. Den här terminen kommer jag att låta eleverna göra egna fanzines.

Hur utvärderar du bildämnet och ditt eget arbete?

På vår skola får vi innan vi går ut på semester lämna ifrån oss både en individuell utvärdering och en ämnesutvärdering. Kanske kan denna beskrivning innehålla lite tips och idéer till dig.

Några tankar inför schemaläggning

Såhär i schemaläggningstider och tider av förändrade timplaner för bildämnet så har jag skrivit ihop lite punkter som jag har märkt inverkar på både måluppfyllelse och arbetsmiljö. Jag kommer lämna dem till skolledning/schemaläggare. Kanske det kan vara till nytta för fler än mig. Det är många olika problem som går in i varandra och hänger ihop. Jag har försökt få fram både elevperspektiv och bildlärarperspektiv.

Våga göra självporträtt!

Det här inlägget beskriver två inledande porträttövningar där jag som pedagog jobbar mycket med att eleverna ska våga uttrycka sig. Dels genom att föregå med gott exempel och teckna och experimentera med mitt eget porträtt i klassrummet och att arbeta med tryggheten i gruppen med hjälp av en Levande Verkstadsmetod.

Fysisk aktivitet och koncentration i bildsalen

Stockholm satsar på ett nätverk kring mer fysisk aktivitet under skoldagen även kallat “Spring i benen” och min skola är med i detta.  Förra veckan hade vi en liten “smörgårdsbordskonferens” och presenterades både för olika prova på aktiviteter som “tabata”-övningar och “brainbrakes”. Vi fick ta del av innehåll i en exempellåda samt diskussioner kring när vi kan implementera detta. Så vad finns det då för oss bildlärare i detta?