Kategoriserade inlägg: bild

Språkutvecklande arbetssätt i bildämnet.

Tiden är knapp för oss bildlärare. Med 1-timmeslektioner en gång i veckan vill jag att eleverna ska få koncentrera sig på att göra bilder. På något sätt ska eleverna även hinna utveckla ett ämnesspråk, vi ska också hinna se på bilder och utveckla resonemang i bildanalys och bildtolkningar. Här beskriver jag några elevaktiva arbetssätt, och koncentrerar mig på användningen av laminerade bilder och rubriker i undervisningen.

Som bildlärare har jag digitaliserat bildämnet i tjugo år

Kristina Rilbe, ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund

I veckan var jag moderator på det mest digitala spåret på konferensen: ”Framtidens läromedel”. För mig som bildlärare var det provocerande tomt på bildämnesperspektiv och att bildlärare lyser med sin frånvaro är märkligt på flera sätt. Vi arbetar ju med olika medieuttryck och med samtiden. Varför presenteras projekt på projekt om bildkommunikation och digitala verktyg men vi som jobbat direkt med det i tjugo år är inte med. Några läromedel för bild presenterades inte det heller för den delen…

Var och hur samarbetar vi bildlärare?

Emellanåt har jag fått svara på hur jag håller mig uppdaterad som bildlärare, vad gör jag på ämneskonferenstid? Den tiden förlägger jag ofta till andra tider än på avsatt tid på schemat.

Gruppövningar i bild

Förutsättningarna för bild kan göra oss lärare stressade. På få timmar ska vi lära ut ett digert innehåll. Den här veckan beskriver jag ett arbetssätt med många vinster för både elev och lärare.

En bildlärares arbete

Kristina Rilbe, ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund

Gemensamt för många av oss bildlärare är den stora genomströmningen av elever per arbetsvecka. I mitt fall ca 350 elever i helklass varje vecka. Att hela tiden möta så många människor är väldigt intensivt och innebär att vi bildlärare måste hantera en omfattande mängd information.

Vilka metoder för idéutveckling använder du dig av?

I bildämnets kursplan kan vi läsa att vi ska utveckla elevernas kreativitet och deras intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. I kommunikativa bilduppgifter där eleverna ska utveckla egna bildbudskap behöver de äga sin idé och process fram till slutgiltigt resultat själv. Det är inte mina idéer och problemlösningar som eleverna ska utföra utan de ska öva sig att uttrycka sig själva.

Vilka bilduppgifter genomförs i din bildsal?

Emellanåt är det viktigt att höja blicken och titta från ett helikopterperpektiv på hur vi väljer att bygga upp vår undervisning. I olika bildlärarforum kan jag se att vi lägger upp undervisningen väldigt olika, inte minst i högre och lägre skolår. För några bildlärare är kanske det som jag skriver självklart och för andra bildlärare inte alls.