Kategoriserade inlägg: bild

Formativt lärande och feedback i bildämnet.

I ett tidigare inlägg skrev jag om rutuppförstoringar av idolbilder. Förra valåret gjorde jag en förövning till denna uppgift och arbetade med att utveckla feedback i min undervisning.

Resonera och bedöma resonemang i bildämnet

Har ni någon gång ärvt en uppgift av er företrädare, som ni inte riktigt kan förlika er med? När jag kom till Björkhagens skola ville niorna tvunget göra rutuppförstoringar av idoler. Det var inte aktuellt att göra sig impopulär.

Bedömningslektion – träna eleverna att förstå bildbetyget

Vad ingår i betygssättningen? Vi förklarar, delar ut LPP, matriser och pratar förmågor, men ändå känns det segt. I ca tio år har jag genomfört en bedömningslektion som eleverna och jag har tyckt fungerat bra. Den berättar jag om i det här inlägget.

Att reflektera och utveckla sitt ledarskap

I veckan som gått har ledarskap och ordning och reda diskuterats flitigt i media. När jag inför detta blogginlägg läser inlägg och diskussioner kring ledarskap i klassrummet så virvlar det av olika förhållningssätt, definitioner och syn på ledarskap. Det som jag framför allt förvånas över är tankarna att det är en talang du föds med istället för någonting du kan utveckla och lära dig. Finns det ”en fallenhet” eller är det 10 000 övningstimmar som gäller?

Jul och nyårskarameller

Varje termin när jag sitter och sliter med att summera ihop betygen för mina fjorton helklasser så kliar det i mig att ytterligare förenkla, göra tydligt och strukturera så att jag och olika elever vet vad betyget blir när terminen är slut, och summeringen tar mindre tid. Ett system som underlättar livet för alla. En bildundervisning som inte stressar eleverna och mig själv – där alla känner att de hinner med.

Alternativt julpysslande

Jag vill vara rädd om mitt kreativa klassrum och det arbete som skall utföras där. Det finns därför en risk att ta in pyssel i bildsalen. Är det kreativt eller inkluderande? Hur bedömer man ett julpyssel?

Kreativitet i bildämnet – leken

Hur leker vi med högstadieelever? I bildämnet använder vi leken till exempel när vi undersöker och experimenterar med olika sätt att använda materialen.

Kreativitet i bildämnet

Jag tror det är viktigt för oss bildlärare att fördjupa oss i och undersöka begreppet kreativitet. Vad är kreativitet? Hur övar vi eleverna i kreativitet? Hur skapar vi ett tillåtande klimat i klassrummet som uppmuntrar till kreativitet?

Abstrakta språkliga skulpturer

Mina nior har denna termin fått gjuta i gips och därefter karvat, raspat och skurit ur former ur sitt gipsblock till abstrakta eller icke föreställande skulpturer. Dessa skulpturer skulle uttrycka minst två adjektiv och alla elever skulle beskriva form och uttryck av sina skulpturer i sina processböcker.

Bildsamtal – att utveckla bildspråket

Att samtala med eleverna om sina bilder, var nog den svåraste förmågan för mig som ny färdig bildlärare. Det är det som är det riktiga hantverket. Hur lär jag ut hur bilder konstrueras? Genom att hjälpa eleverna utveckla sina bilder genom att ställa frågor, så uppmuntrar jag eleverna att tänka själva och kunna lösa nya problem i andra situationer.