Månadsarkiv december 2018

”Löpande-bandet-fabriken”

Denna gång har jag som ämnesspanare i bild försökt utgå från min föräldraroll och ge en bild av en bildundervisning så som jag mött den genom mina barn. Utifrån min bildlärarbakgrund kommenterar jag vad jag upplever som problematiskt med den.