Månadsarkiv maj 2018

Några tankar inför schemaläggning

Såhär i schemaläggningstider och tider av förändrade timplaner för bildämnet så har jag skrivit ihop lite punkter som jag har märkt inverkar på både måluppfyllelse och arbetsmiljö. Jag kommer lämna dem till skolledning/schemaläggare. Kanske det kan vara till nytta för fler än mig. Det är många olika problem som går in i varandra och hänger ihop. Jag har försökt få fram både elevperspektiv och bildlärarperspektiv.