Årsarkiv 2018

Några tankar inför schemaläggning

Såhär i schemaläggningstider och tider av förändrade timplaner för bildämnet så har jag skrivit ihop lite punkter som jag har märkt inverkar på både måluppfyllelse och arbetsmiljö. Jag kommer lämna dem till skolledning/schemaläggare. Kanske det kan vara till nytta för fler än mig. Det är många olika problem som går in i varandra och hänger ihop. Jag har försökt få fram både elevperspektiv och bildlärarperspektiv.

Våga göra självporträtt!

Det här inlägget beskriver två inledande porträttövningar där jag som pedagog jobbar mycket med att eleverna ska våga uttrycka sig. Dels genom att föregå med gott exempel och teckna och experimentera med mitt eget porträtt i klassrummet och att arbeta med tryggheten i gruppen med hjälp av en Levande Verkstadsmetod.

Teckningshjälpmedel från Camera Lucida till AI!

I detta inlägg dyker jag ner lite i teknikutvecklingen kring tekniska hjälpmedel i bildämnet. Kul om vi kan bjuda eleverna på både tillbakablickar och framåtblickar. Kanske kan vi också spara tid med hantverket i bildskapandet.

Fysisk aktivitet och koncentration i bildsalen

Stockholm satsar på ett nätverk kring mer fysisk aktivitet under skoldagen även kallat "Spring i benen" och min skola är med i detta.  Förra veckan hade vi en liten "smörgårdsbordskonferens" och presenterades både för olika prova på aktiviteter som "tabata"-övningar och "brainbrakes". Vi fick ta del av innehåll i en exempellåda samt diskussioner kring när vi kan implementera detta. Så vad finns det då för oss bildlärare i detta?