Årsarkiv 2016

En bildlärares arbete

Kristina Rilbe, ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund

Gemensamt för många av oss bildlärare är den stora genomströmningen av elever per arbetsvecka. I mitt fall ca 350 elever i helklass varje vecka. Att hela tiden möta så många människor är väldigt intensivt och innebär att vi bildlärare måste hantera en omfattande mängd information.

Vilka metoder för idéutveckling använder du dig av?

I bildämnets kursplan kan vi läsa att vi ska utveckla elevernas kreativitet och deras intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. I kommunikativa bilduppgifter där eleverna ska utveckla egna bildbudskap behöver de äga sin idé och process fram till slutgiltigt resultat själv. Det är inte mina idéer och problemlösningar som eleverna ska utföra utan de ska öva sig att uttrycka sig själva.

Vilka bilduppgifter genomförs i din bildsal?

Emellanåt är det viktigt att höja blicken och titta från ett helikopterperpektiv på hur vi väljer att bygga upp vår undervisning. I olika bildlärarforum kan jag se att vi lägger upp undervisningen väldigt olika, inte minst i högre och lägre skolår. För några bildlärare är kanske det som jag skriver självklart och för andra bildlärare inte alls.