Månadsarkiv november 2016

Kreativitet i bildämnet – leken

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.” ur inledningen av kursplanen för bildämnet. I grundskolans läroplan står också under skolans uppdrag: ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar... Läs mera »

Kreativitet i bildämnet

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.” ur inledningen av kursplanen för bildämnet. Upplevelser – intryck Jag tror det är viktigt för oss bildlärare att fördjupa oss i... Läs mera »

Abstrakta språkliga skulpturer

Mina nior har denna termin fått gjuta i gips och därefter karvat, raspat och skurit ur former ur sitt gipsblock till abstrakta eller icke föreställande skulpturer. Dessa skulpturer skulle uttrycka minst två adjektiv och alla elever skulle beskriva form och uttryck av sina skulpturer i sina processböcker. De fick en inledande övning i vårterminsslutet... Läs mera »

Bildsamtal – att utveckla bildspråket

När jag var nyfärdig bildlärare så tror jag att det var förmågan att samtala med eleverna om sina bilder som var svårast för mig. Det är det som är det riktiga hantverket – hur lär jag ut hur bilder konstrueras? Genom att hjälpa eleverna utveckla sina bilder genom att ställa frågor så uppmuntrar jag... Läs mera »