Månadsarkiv november 2016

Kreativitet i bildämnet – leken

Hur leker vi med högstadieelever? I bildämnet använder vi leken till exempel när vi undersöker och experimenterar med olika sätt att använda materialen.

Kreativitet i bildämnet

Jag tror det är viktigt för oss bildlärare att fördjupa oss i och undersöka begreppet kreativitet. Vad är kreativitet? Hur övar vi eleverna i kreativitet? Hur skapar vi ett tillåtande klimat i klassrummet som uppmuntrar till kreativitet?

Abstrakta språkliga skulpturer

Mina nior har denna termin fått gjuta i gips och därefter karvat, raspat och skurit ur former ur sitt gipsblock till abstrakta eller icke föreställande skulpturer. Dessa skulpturer skulle uttrycka minst två adjektiv och alla elever skulle beskriva form och uttryck av sina skulpturer i sina processböcker.

Bildsamtal – att utveckla bildspråket

Att samtala med eleverna om sina bilder, var nog den svåraste förmågan för mig som ny färdig bildlärare. Det är det som är det riktiga hantverket. Hur lär jag ut hur bilder konstrueras? Genom att hjälpa eleverna utveckla sina bilder genom att ställa frågor, så uppmuntrar jag eleverna att tänka själva och kunna lösa nya problem i andra situationer.