Årsarkiv 2016

Jul och nyårskarameller

Varje termin när jag sitter och sliter med att summera ihop betygen för mina fjorton helklasser så kliar det i mig att ytterligare förenkla, göra tydligt och strukturera så att jag och olika elever vet vad betyget blir när terminen är slut, och summeringen tar mindre tid. Ett system som underlättar livet för alla. En bildundervisning som inte stressar eleverna och mig själv – där alla känner att de hinner med.

Alternativt julpysslande

Jag vill vara rädd om mitt kreativa klassrum och det arbete som skall utföras där. Det finns därför en risk att ta in pyssel i bildsalen. Är det kreativt eller inkluderande? Hur bedömer man ett julpyssel?

Kreativitet i bildämnet – leken

Hur leker vi med högstadieelever? I bildämnet använder vi leken till exempel när vi undersöker och experimenterar med olika sätt att använda materialen.

Kreativitet i bildämnet

Jag tror det är viktigt för oss bildlärare att fördjupa oss i och undersöka begreppet kreativitet. Vad är kreativitet? Hur övar vi eleverna i kreativitet? Hur skapar vi ett tillåtande klimat i klassrummet som uppmuntrar till kreativitet?

Abstrakta språkliga skulpturer

Mina nior har denna termin fått gjuta i gips och därefter karvat, raspat och skurit ur former ur sitt gipsblock till abstrakta eller icke föreställande skulpturer. Dessa skulpturer skulle uttrycka minst två adjektiv och alla elever skulle beskriva form och uttryck av sina skulpturer i sina processböcker.

Bildsamtal – att utveckla bildspråket

Att samtala med eleverna om sina bilder, var nog den svåraste förmågan för mig som ny färdig bildlärare. Det är det som är det riktiga hantverket. Hur lär jag ut hur bilder konstrueras? Genom att hjälpa eleverna utveckla sina bilder genom att ställa frågor, så uppmuntrar jag eleverna att tänka själva och kunna lösa nya problem i andra situationer.

Språkutvecklande arbetssätt i bildämnet.

Tiden är knapp för oss bildlärare. Med 1-timmeslektioner en gång i veckan vill jag att eleverna ska få koncentrera sig på att göra bilder. På något sätt ska eleverna även hinna utveckla ett ämnesspråk, vi ska också hinna se på bilder och utveckla resonemang i bildanalys och bildtolkningar. Här beskriver jag några elevaktiva arbetssätt, och koncentrerar mig på användningen av laminerade bilder och rubriker i undervisningen.

Som bildlärare har jag digitaliserat bildämnet i tjugo år

Kristina Rilbe, ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund

I veckan var jag moderator på det mest digitala spåret på konferensen: ”Framtidens läromedel”. För mig som bildlärare var det provocerande tomt på bildämnesperspektiv och att bildlärare lyser med sin frånvaro är märkligt på flera sätt. Vi arbetar ju med olika medieuttryck och med samtiden. Varför presenteras projekt på projekt om bildkommunikation och digitala verktyg men vi som jobbat direkt med det i tjugo år är inte med. Några läromedel för bild presenterades inte det heller för den delen…

Var och hur samarbetar vi bildlärare?

Emellanåt har jag fått svara på hur jag håller mig uppdaterad som bildlärare, vad gör jag på ämneskonferenstid? Den tiden förlägger jag ofta till andra tider än på avsatt tid på schemat.

Gruppövningar i bild

Förutsättningarna för bild kan göra oss lärare stressade. På få timmar ska vi lära ut ett digert innehåll. Den här veckan beskriver jag ett arbetssätt med många vinster för både elev och lärare.