Skynda långsamt

Vi förtroendevalda inom Lärarnas Riksförbund välkomnar att skolan de senaste veckorna diskuterats ur många aspekter.

Allianspolitiker har den senaste tiden gått ut i media och talat vitt och brett om vilka fantastiska saker som kommer att hända när väl alla reformer satt sig. Problemet är att Bror Duktig finns på alla nivåer, och statens reformer är så övergripande och genomvälvande att de är mer än nog för en redan hårt piskad yrkeskategori. Lärarnas Riksförbunds undersökningar ”Låt inte lärarna betala reformerna!” och ”Arbetsmiljöundersökning 2011[i] pekar på att nationella prov, som infördes i årskurs 3, utökade lågstadielärarnas arbetstid med en månad. Ingen extra tid för detta, inte heller övertid eller höjd lön. Dessutom uttrycker 90 % av lärarna att den administrativa bördan ökat i dessa reformtäta tider, utan att några andra uppgifter försvunnit eller kompenserats på annat sätt.

Arbetsmiljö 2011

Arbetsmiljö 2011

På olika håll talas det om storleken på grupper i förskola och fritidshem, men tyvärr hör man inga röster om förutsättningar och möjligheter till god måluppfyllelse i skolan. Tro mig när jag säger att detta styrs i mycket stor grad av antalet elever i varje undervisningsgrupp (klass), oavsett McKinseyrapporter eller politikers ovilja att låta viktiga verksamheter kosta. Andra faktorer för framgång är också hur mycket tid och engagemang en lärare orkar lägga på varje elev: kort och gott – hur mycket annat som stjäl uppmärksamhet från lärarnas elevarbete. En ljusning kan skönjas om politiker gör allvar av sina uttalanden: lärarassistenter eller att minska det administrativa dokumentationskravet är vällovligt, även om resultatet till stor del beror på hur det effektueras.

I till exempel Växjö kommun talas det om att ”se över” och ”genomlysa” för att så småningom eventuellt leda till ”omorganisationer”, ”helhetsgrepp” och ”effektiviseringar”. Detta är oroande eftersom vår företagshälsa, Kommunhälsan, får allt mer att göra. Se till att inte ålägga våra lärare i skolan för mycket reformer. Senast kunde vi läsa om studiedagar och lärares arbetsår som var föremål för diskussion (trots att utläggen görs i god tid och i syfte att stödja verksamheten, inte blidka föräldrar).

Så – för skolan, för framtiden och för Sverige: skär i lokala reformpaket av alla de slag och låt lärarna fokusera på rätt saker. Bo Frank har ju redan innan signalerat att det kommer bli tuffa år framöver. Nu inväntar Lärarnas Riksförbund och Sveriges lärare resultatet av den utredning som har i uppdrag att minska den administrativa arbetsbördan.

Johan Runesson

Ordförande Lärarnas Riksförbund i Växjö och Kronoberg

 

 

 

 

 


[i] ”Arbetsmiljörapport 2011”, Lärarnas Riksförbund, 2011, sid. 29.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)