Om vårbudgetar och SACOrapporter i avtalstider…

Att läsa Alliansens vårbudget samtidigt som man håller SACOs rapport om ”livslön” i handen ger bitvis en bitter smak i munnen: Anders Borg talar om att ”Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta [—] där välfärden finns till stöd [—]”, vi ska få se ”åtgärder för bättre utbildning”.

SACO redogör med obekväm nödvändighet att vissa högutbildade lärarkategorier drar en nitlott vad gäller livslön. Vilka? Jo, följande:

grundskola gymnasiet praktisk-estetiska ämnen yrkesämnen

Samtidigt lyfter staten inte ett finger för att dra Sveriges största lärararbetsgivare i örat för en skälig uppvärdering av läraryrket. Grundskolans och gymnasiets lärare har under en lång period sett sin köpkraft försvagats jämfört med andra grupper. Någonstans runt 90-talets början drog allt detta igång – man lät kommunalisera lärarna. Carl Bildt lär inför kommunaliseringen ha sagt:

”Man kan göra vilka administrativa förändringar och reformer och förbättringar som helst i skolan. Men när de kompetenta lärarna flyr skolan så kommer skolan att förfalla. Den stat som föraktar sina lärare och ungdomar bereder vägen till sin undergång.”

Läraryrket finns inte heller med på Linnéuniversitetets topplista över populära utbildningar: studenter väljer annat, varför? Enligt en undersökning från Lärarnas Riksförbund på grund av dålig ingångslön, och därtill ännu sämre löneutveckling.

Lärare flyr yrket: både blivande och varande.

Åtgärd?

1 Omyndigförklara Sveriges kommuner genom att återföra huvudmannaskapet till staten. 20 års vanstyre räcker.

2 Ge lärarna i grundskola och gymnasium i genomsnitt 10 000  mer i lön för att säkra, stärka och på sikt förstärka lärarkåren.

3 Om du är missnöjd med din lön: stöd löneuppropet.

Kommentarer (2)

 1. Jonny Öhman skriver:

  Självklart stödier jag uppropet men det är inte bara lönen det handlar om.
  Resurser till labborationsutrustning mm är lika viktigt. På de flesta grundskolor och fristående gymnasieskolor är detta undermåligt.

  Våra politiker har helt enkelt kört skolan i botten!

  • Johan Runesson skriver:

   Hej Johnny! Självklart är det inte bara lönen det handlar om! I Växjö så driver vi två lika starka argumentationer gentemot arbetsgivaren: arbetsinnehåll och lön då våra medlemmar inom grundskola och gymnasium kontaktar oss angående båda i ungefär lika omfattning. Däremot tuggar jag som opinionsbildare endast ett ämne per inlägg och försöker belysa ur olika vinklar: så nästa gång kanske jag bloggar eller skriver debattartikel om just arbetsinnehåll eller generella resurser till skolan! Arbetsgivaren i gemen är oftast lite för klent begåvad för att ta till sig en artikel med två ämnen i samma.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)