Om skolan, staten och alla huvudmän

Riksdagsledamot Johan Hultberg (M) skriver om de reformer som Alliansen genomfört de senaste åren. Många goda intentioner. Ännu fler dåliga genomföranden.

Jag tänker absolut sälla mig till skaran som säger ”Ja, något måste göras – och det nu” samt  ”Reformerna är i stort sett bra”. Men, jag tänker samtidigt lyfta fram Lärarnas Riksförbunds hjärtefråga: det delade huvudmannaskapet. Vi är emot detta, och varför syns så oerhört tydligt när alla reformer ska genomföras på lokal nivå. Det är ju inte precis Björklund och Reinfeldt som genomför reformerna. Nej, det är närmare 300 olika kommuner och därtill ett gäng friskolor som ska kavla upp ärmarna och verkställa.

Lärarnas Riksförbund får till exempel försvara att en lärare ska jobba på samma villkor som övriga lärare när en medlem får förstelärartjänst (som huvudsakligen ska arbeta med undervisning). Lärarnas Riksförbund får slita för att se till att utnämningen av förstelärare går till på rätt sätt. Lärarnas Riksförbund får bråka om ersättning vid VFUhandledning när lärarstudenter ska utbildas i verksamheten. Lärarnas Riksförbund får kämpa för att få loss tid att sätta oss ned för att fortbilda oss i det nya betygssystemet. Lärarnas Riksförbund måste driva frågan om ersättning och kompensation när arbetsuppgifter måste göras men inte ryms inom arbetstiden (ex nationella prov).

Och så fortsätter det. I varenda kommun i Kronoberg och landet runt ska vi sitta och bråka om självklarheter endast för att staten säger si, och kommuner gör så. Saker man inte hade behövt tjafsa kring om beställare och utförare vore en och samma. Lägg därtill undersökningar som visar att vi lärare är utarbetade och underbetalda. (OECD)

Karin Jisborg Hultgren avdelningsordförande Vårdförbundet hävdar att högre löner och bättre arbetsmiljö stoppar vårdkrisen. Detsamma kan också appliceras på skolkrisen med ett tillägg:

Förstatliga skolan, och gör det nu!

Johan Runesson, ordförande Distrikt Kronoberg
3:e suppleant förbundsstyrelsen, Lärarnas Riksförbund

Kommentarer (1)

Lämna en kommentar

  • (will not be published)