Om handledare, lärare, undervisning och planeringstid

Klockan är nu 10:33 söndagen före julafton 2013. Det är inte en tillstymmelse till snö ute, vilket kanske släcker hoppet om julstämning i barnens ögon men förhoppningsvis sänker antalet trafikoffer. Idag ska jag luncha med en facklig kollega och hans familj. Nästan varje gång har jag med mig en snutt av en låt på antingen piano eller gitarr, som jag brukar visa deras äldste son.

Till idag hade han önskat “You make me” med Avicii (pianostämman). För att kunna lära honom spela detta måste jag ju självklart öva några gånger för att så att säga “planera min lektion”. Annars får man kommentaren: “Varför ska jag kunna detta när du inte kan det själv?” (och där sågade en mellanstadieelev de senaste 20 årens pedagogiska strömning med handledare istället för lärare, och allt som hör begreppet till).

För att ni som inte undervisat eller arbetat med musik i någon form lättare ska förstå det hela anger jag mängden information i tid: versen har ett tema som är cirka 4 sekunder långt, refrängen likaså. Dessa upprepas en mängd gånger. Men, för att använda musiktermer, innehåller dessa (framförallt versen) en mängd synkoperade delar. Det är klurigt och man måste träna ordentligt tills man är säker nog på att det sitter, OCH att man begriper det tillräckligt för att visa EN mellanstadieelev på rätt sätt. Tänk nu att det sitter ytterligare 24 unika individer som vi har att ta hänsyn till.

Att öva in detta på en nivå som jag känner är acceptabel tog mig cirka en timme – för 8 sekunder(!). Och mina vänner, detta är det lärarnas problematik idag till stor del består av: våra uppdragsgivare trycker in så mycket annat på den tiden vi skulle ha suttit och gjort världens bäst förberedda lektioner, att vi inte hinner det viktigaste (att planera och genomföra lektioner!).

En handledare hade istället för att förbereda lektion satt sig att söka lite på Youtube och hittat: http://youtu.be/7GTGv_oss7g. Problem uppstår dock så fort eleven ställer som: varför gör man så? hur gör man på refrängen? och liknande. Där kan läraren förtydliga och förklara medan handledaren hänvisar till sin länk.

Så min julklappsönskning är att våra huvudmän i framtiden låter oss vara lärare och inte några handledande pappersskyfflare.

God Jul!

Kommentarer (7)

 1. Alexandra Alexandersson skriver:

  Utmärkt exempel! Håller verkligen med. Ser samma problematik i bild (och alla andra ämnen också för den delen). Jag KAN så klart visa massa tutorials på YouTube på hur man tex tecknar en häst men för att kunna förklara och ge exempel på olika sätt behöver jag ha djupare kunskap om material, anatomi, ljus, färg, form osv. 🙂

 2. Håkan Nilsson skriver:

  Jag förstår vad du menar och jag håller verkligen med dig. Jag måste bara reagera mot ditt sätt att använda handledningsbegreppet. Det du beskriver i texten är inte handledning. Handledning är inte på något sätt mindre än undervisning och det tar heller inte mindre tid i anspråk. Att visa ett youtubeklipp kan vara hur bra som helst, det kan också, som i ditt exempel, vara ren katastrof. Kort uttryckt är det just handledningen som utgör skillnaden och i ditt exempel är det just avsaknad av handledning som är problemet. I en parentes nämner du att en mellanstadieelev sågade de senaste 20 årens pedagogik. Ingalunda, den stackars eleven har bara varit utsatt för lärare som inte har läst på. Och när du säger “och allt som hör begreppet till” undrar jag verkligen vad du tänker på. Det får du gärna kommentera.

  • Johan Runesson skriver:

   Hej Håkan, mitt sätt att använda handledningsbegreppet har väldigt mycket med den utopiska bilden pedagogiska institutioner och SKL har gett de senaste 20 åren. Jag ämnar inte beskriva vad senaste forskningen anger som handledning, utan den rörelse runtom Sverige som har använt forskning som enda lösning på pedagogiska problem, alternativt hållit kostnader nere. Kort sagt en mix av egen erfarenhet, huvudmannens sätt att agera, och de 2 (!) generationer av lärarutbildning jag tagit examen inom. Om du anser att jag använder begreppet fel, förklara då gärna för mig vad för terminologi jag ska använda – hermeneutik is my middle name…

   Jag, och många kolleger med mig, associerar begreppet “handledning” med en person ivrigt påhejad av arbetsgivaren, som inte kan särskilt mycket men kan visa hur man hittar svaren. Tro mig – det är vad många fattiga massföreläsningar har gett mig. Snälla, motbevisa GÄRNA detta! Jag vill gärna få tillbaka hopp och tro på svensk skola.

 3. Håkan Nilsson skriver:

  Hej Johan! Ok, för ett ögonblick trodde jag att du inte visste vad du pratade om. Jag fick uppfattningen att du faktiskt trodde på den allmänna uppfattningen om handledning. Du efterfrågar ett begrepp att använda för att beskriva vad som händer i exemplet i din blogg. Tyvärr kan jag inte finna något som beskriver vad det är, men jag kan se en mängd saker som inte finns med, handledning till exempel.

  För mig är handledning något väldigt bra. Det hör ju då till saken att det måste finnas något att handleda. Att tala om handledning av nybörjare är till exempel rent nonsens. Först måste läraren (eller vem det är) tillföra kunskaper och färdigheter innan det finns något att handleda. Som jag själv har definierat handledning innebär det att peka ut valmöjligheter och att hjälpa eleven att nå lyckade kombinationer i en kreativ process. Det ligger långt ifrån att visa ett youtube klipp och sedan lämna eleven ensam. En lärare som gör så är respektlös mot både eleven och sin egen yrkesutövning.

  Att jag reagerade på ditt inlägg är just för att jag tycker så illa om när god pedagogik släpas i gruset. Skolans problem är inte dålig pedagogik eller dåliga lärare. Problemet som skolan brottas med är den politik som förs. Vi får ständigt höra “budget i balans” och skolpolitiker som tar beslut med hänsyn till ekonomi och lämpar över det på oss med att säga att vi får hitta nya sätt att arbeta. Öhh, vad?

  På vår skola har vi arbetat med handledningsformer några år nu och resultatet är mycket bra. Vårt problem inför framtiden är att resurserna minskar. Detta arbetssätt kräver det motsatta, detta är en resurskrävande pedagogik och tyvärr ser det nu ut som att jag får vara med om att gräva ner det jag själv har varit med och byggt upp.

  Ge inte efter för bilden av skolan som ett sjunkande skepp. Säg som det är, resan är lika lång nu som tidigare men resurserna räcker bara halvvägs. Och vill vi nå längre än tidigare borde vi väl satsa mer? Tycker jag!

 4. Johan Runesson skriver:

  Hade skrivit ett jättelångt och fint svar men det kraschade. Summa summarum: vi lägger inte samma metodik i begreppet pga att pedagogiska förståsigpåare och arbetsgivare med begreppet har gett det innebörden: lärarlösa lektioner, forska fritt vid tidig ålder, mer fokus på sociala mål än kunskapsmål osv osv. Allt för att tjäna pengar (förståsigpåare) eller spara pengar (arbetsgivare).

  Skolan är inget sjunkande skepp, men kaptenen är och jag hoppas verkligen hen inte kan simma.

  http://ulflidman.files.wordpress.com/2012/08/saw-branch.jpg

 5. Renata Helenson skriver:

  Mycket insiktsfullt Johan Runesson! Handledning skall vara det som Håkan Nilsson beskriver ovan. Därför tycker jag inte att det hör hemma i grundskolan alls. I grundskolan skall eleverna undervisas och tränas. När de senare fortsäter till högre utbildning kan man prata handledning.

  Du skriver om minskade resurser Håkan. Vi kan aldrig ha tillräckligt med handledledande lärare på grundskolenivån då ALLA landets unga går i grundskolan. Inget samhälle klarar tillräckligt med handledare till alla landets adepter. Och det behövs inte heller. Som du skriver själv; man måste ha något att handleda och detta något skall man skaffa sig i grundskolan med hjälp av UNDERVISANDE lärare.

 6. Renata Helenson skriver:

  Mycket insiktsfullt Johan Runesson!

  Handledning skall vara det som Håkan Nilsson beskriver ovan. Därför hör den inte hemma i grundskolan alls. I grundskolan skall eleverna undervisas och tränas, inte handledas. När en del av de fortsäter senare till högre utbildning kan man prata handledning.

  Du skriver om minskade resurser Håkan. Vi kan aldrig ha tillräckligt med handledledande lärare på grundskolenivån då ALLA landets unga går i grundskolan. Inget samhälle klarar tillräckligt med handledare till alla landets adepter. Och det behövs inte heller. Som du skriver själv; man måste ha något att handleda och detta något skall man skaffa sig i grundskolan med hjälp av UNDERVISANDE lärare.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)