Taggade inlägg läs- och skrivundervisning

Om litteracitetsundervisning på C- och D-nivå

Att lära sig läsa och skriva först i vuxen ålder, och dessutom på ett andraspråk, innebär att eleven måste med lärarens hjälp undanröja en del ganska tydliga hinder. Vi behöver diskutera vad det innebär pedagogiskt och didaktiskt att undervisa elever med mycket kort, eller ingen, skolbakgrund alls.