Kategoriserade inlägg: alfabetisering

Kahoot och de pedagogiska vinsterna

Vissa digitala resurser är mer populära än andra att använda i undervisningen och för elevernas lärande och en av dem som har börjat förekomma rätt frekvent även i våra sfi-klassrum är det digitala responsverktyget Kahoot.

Om litteracitetsundervisning på C- och D-nivå

Att lära sig läsa och skriva först i vuxen ålder, och dessutom på ett andraspråk, innebär att eleven måste med lärarens hjälp undanröja en del ganska tydliga hinder. Vi behöver diskutera vad det innebär pedagogiskt och didaktiskt att undervisa elever med mycket kort, eller ingen, skolbakgrund alls.

Genrepedagogik och cirkelmodellen i praktiken

Idag tänker jag fortsätta att skriva på tema genrepedagogik och berätta hur jag har använt mig av den och cirkelmodellen på kurs A med elever som fortfarande är i början av sin läs- och skrivutveckling. Som exempel väljer jag ett återkommande arbetsområde som jag kallar På stan (kan varieras på många olika sätt). Det är fråga om en språkutvecklande… Läs mera »

Genrepedagogik i sfi-undervisningen

I det här blogginlägget tänker jag fundera lite grann kring genrepedagogik i sfi-undervisningen och om och hur den skiljer sig från den modell som används i sva-undervisningen av nyanlända barn och ungdomar.

Almanacka som undervisningsmaterial

Både jag själv och eleverna tycker om att jobba med ett almanacksblad vid varje månadsskifte. Det blir tolv naturliga och autentiska övningstillfällen för att koda rätt, och öva på var de hittar viss information i almanackan.