Månadsarkiv januari 2017

Almanacka som undervisningsmaterial

Eftersom det är viktigt att sfi-läraren på studieväg 1 hela tiden arbetar parallellt med både funktionell och rent teknisk läs- och skrivundervisning, gäller det att skapa undervisningsmaterial som på ett naturligt sätt stödjer de här sakerna, dvs avkodning och förståelse i samspel men som även hjälper deltagarna att förstå skriftens nytta i vardagslivet. En stor del... Läs mera »

Sfi som ett nytt ämnesspanarämne

Jag heter Ivana Eklund och det här är mitt inledningsinlägg som ämnesspanare på LRbloggar. Var börjar man? Kanske bäst att inleda med en presentation. Inte av mig, utan av Ämnet. Mitt ämne och kompetensområde är sfi, svenska för invandrare. Sfi är ett ämne i ständig förändring och det är särskilt på senare år som utvecklingen... Läs mera »