Kunskaper klargör förmågor fördunklar

För ett par månader sedan skrev Johan Kant ett intressant blogginlägg om bland annat hur begreppen kunskaper respektive förmågor används i den pedagogiska debatten. Jag tillåter mig att citera några rader:

”På samma sätt har pedagogiska ideologiska etablissemanget (PIE), jobbat när det gäller förmågorna. Istället för att fokusera på vilka kunskaper eleverna har rätt att uppnå, alltså kunskapskrav, har man flyttat fokus till förmågorna. Det är precis på samma sätt man saboterade införandet av Lpo 94. Fokus lades på mål att sträva mot och många företrädare för PIE valde att systematiskt miss- och feltolka Lpo 94.”

Nyligen intervjuades Per Måhl i en videointervju på Skolvärldens webb-TV om bedömning och betyg, och det han lyfter fram stämmer väl med Johan Kants uppfattning. Per Måhl lyfter fram att det enda som gäller vid betygssättning är kunskapskraven.

Det finns alltså ingen anledning att göra bedömning och betygssättning krångligare än den behöver vara. Därmed inte sagt att det är enkelt! Givetvis kommer vi som lärare alltid att ha situationer där bedömningen är svår att göra och där vi känner oss osäkra, men just därför ska man inte göra det ännu svårare än det behöver vara. För den som vill få mer kött på benen vad gäller bedömning och betygssättning, och diskutera de frågetecken man har, så finns det ett lysande fortbildningstillfälle kring detta i slutet av april!

Den 22 april ordnar Föreningen Lärare i Samhällskunskap (FLS) en halvdag om bedömning och betygssättning i samhällskunskap. Dagen efter, den 23 april, följer vi upp från LRs Forum för humaniora och samhällsvetenskap med en dag med fokus på källkritik, IKT-användning och mediekunnighet inom SO-ämnena. På onsdagen medverkar föreläsare från Skolverket, och på torsdagen föreläser Ulf Jämterud och Ulrika Engström.

För att inte ekonomin ska sätta hinder i vägen erbjuder vi denna fortbildning till ett pris som är en bråkdel av vad sådana här konferenser brukar kosta, onsdag 100 kr, torsdag medlemspris 450 kr. All info hittar du på  Forum Humanioras webbplats  och anmäler dig gör du på denna länk: http://korta.nu/so-anmalan

Lämna en kommentar

  • (will not be published)