Ferietjänst är modernt – semestertjänster är sååå nittonhundratal

Vi i LR lyfter i många sammanhang fram den orimliga arbetsbörda som många lärare har idag, och att detta måste åtgärdas. Detta gäller för såväl SO-lärare som för övriga lärarkategorier. En del debattörer ställer då frågan: ”men varför vill i då inte gå över från ferietjänster till semestertjänster”?

Men lösningen ligger inte i att införa förlegade semestertjänster. Det är i själva verket ett arbetstidssystem som utformades för att möta kraven när industrialismen och fabrikssystemet stod på sin höjdpunkt under nittonhundratalet. Lärares arbetstidssystem är mycket mera modernt, i så motto att vi arbetar mer när eleverna finns på plats, och mindre när eleverna är lediga. I andra branscher brukar detta kallas konjunkturanpassad arbetstid och ses som mycket modernt.

Att tvinga in lärarkåren i ett förlegat arbetstidssystem skulle ytterligare sänka läraryrkets attraktivitet. Istället är det höjda löner och en rimlig arbetsbelastning, bland annat i form av en begränsning av undervisningstiden, som behövs för att göra läraryrket attraktivt igen.

Stockholms kommun har tagit ett lovvärt initiativ, och mitt emellan alla löneförhandlingar höjer man där alla lärarlöner generellt med 2 %. Det är den typen av tydliga åtgärder som behövs för att sända rätt signaler till de ungdomar som tvekar inför att välja läraryrket, och få de redan yrkesverksamma att stanna kvar. Det är mycket angeläget att övriga kommunerna i Sverige följer Stockholms exempel. Vi lärare väntar med spänning på detta. Klarar våra politiker runt om i landet att vara lika framsynta som de i Stockholm?

Kommentarer (2)

  1. Bernt-Åke Bärling skriver:

    Ja det är svårt att fatta vitsen med att lärare jobbar när eleverna inte är på skolan. Själv är jag specialpedagog och har vanlig “klok” lärartjänst, men jag märker att jag i princip gör hela min arbetstid på skolan, då jag ansvarar för läxhjälp och deltar i en del elevstödsmöten. Behovet av förtroendetid är nästan borta. Det gör mig inget då jag nästan helt saknar för- och efterarbeten som undervisande lärare har. Det är heller inga elever eller föräldrar som ringer på kvällar och helger. För första gången på femton år tycker jag min arbetstid räcker till min lön. Den förtroendetid jag trots detta ändå har ger mig en viss flexibilitet och vid behov kan jag åka hem en timme tidigare ibland med chefens goda minne.

  2. Dana Blomster skriver:

    Det borde väl inte handla om den ena mot den andra utan om att lärarna får tjänsten anpassad efter det egna arbetet. För mitt arbete passar det inte med ferietjänst och jag är så glad att inte behöva arbeta något hemma. Problemet är när arbetsgivaren strävar efter att rama in allas arbete och uppgifter inom samma form. Jag är tacksam för semestertjänst (trots att det är så förlegat) för det gör att jag får ihop en annars ganska stressad vardag med dagislämning och hämtning, make som jobbar skift osv.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)