Kategoriserade inlägg: Okategoriserade

Demokratin måste försvaras

För hundra år sedan, den 17 december 1918, fattade Riksdagen beslut om allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män i Sverige. I historiens ljus är det lätt att glömma att detta beslut inte kom till i någon harmonisk konsensusprocess. Tvärtom var det efter många års kamp och opinionsbildning som de konservativa krafterna till slut gav efter för kraven. Av många konservativa krafter uppfattades det rent av som något man motvilligt måste gå med på för att undvika en revolution.

Var finns de felaktiga idéerna?

Peter Santesson, opinionschef på Demoskop, har en läsvärd krönika i senaste numret av Dagens Samhälle. Rubriken är “Svårt att vända skolan om lärarna har fel idéer”. Jag håller med om mycket i Santessons resonemang. Dock tror jag han har fel i påståendet att problemet finns hos lärarkåren. De tvivelaktiga pedagogiska idéer som många fått sig… Läs mera »

Kan skolkommissionen rädda skolan?

Så kom då skolkommissionen första delbetänkande. Diverse kompromisser, men ändå förslag i tydlig riktning mot ökat statligt ansvarstagande för skolan. Jag kommer i detta inlägg att fokusera på ett av deras delförslag, nämligen “tydliga utvecklingssteg och karriärmöjligheter för lärare” Det var en av de punkter jag för ett år sedan föreslog i mina fem förslag… Läs mera »

Lärarlönelyftet behöver utvidgas

Läraryrkets löneläge behöver en allmän och omfattande uppvärdering om yrket ska bli attraktivt. Lönesättningen är i grunden ett ansvar för huvudmännen, och ansvaret för yrkets sjuknande attraktionskraft vilar tungt på dessa. Under en lång följd av år har läraryrkets relativa löneläge tillåtits att sjunka. Staten har därför tvingats gå in med kompensatoriska åtgärder. Införandet av… Läs mera »

Kan jag bli beordrad att sätta betyg?

Terminsbetygen i grundskolan nu till jul är första gången det blir skarp läge för de ändrade regler om betygsättning som gäller från den 1 juli 2015. Förändringen innebär att om den som bedriver undervisningen inte är legitimerad lärare, så får denne inte fatta beslut om betyg själv. Betyget ska sättas tillsammans med en legitimerad lärare…. Läs mera »

Årets viktigaste fortbildning?

Fredagen den 14 augusti är en dag jag kommer att minnas länge. På förmiddagen en stämningsfull och värdig minneshögtid för John Hron, som för 20 år sedan mördades på det mest bestialiska sätt av nazister. På eftermiddagen högtidlig invigning av Segerstedtinstitutet vid Göteborgs Universitet. I ett antal år har vi i LRs forum för humaniora… Läs mera »

Fem förslag till Skolkommissionen

OECD har varit tydligt: det behöver inte ta ett årtionde att vända utvecklingen i den svenska skolan.  Men statsmakten måste ta ett fast grepp, och göra det nu! Regeringen verkar hålla med: ”Vi vet att när en nation samlas går det att vända den negativa utvecklingen tämligen snabbt”, sa gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic när… Läs mera »

Nationella problem kräver nationella lösningar

”När jag gick på universitetet såg jag Sverige som modellen för utbildning. Sverige var ett land som tillhandahöll högkvalitativ och mycket innovativ utbildning till elever från alla samhällsklasser, ett land som nära nog hade förverkligat det livslånga lärandet. Men nån gång i början av 2000-talet verkar det svenska skolsystemet på något sätt ha förlorat sin… Läs mera »

OECD vill släppa lärarna fria!

OECD kom i Påskveckan med nya rekommendationer för den svenska skolan som är mycket intressanta. I visst avseende är de rent av sensationella! Så här skriver OECD (min översättning): ” Yrkets attraktivitet och lärares motivation skulle kunna ökas genom mer löneutveckling och tydligare karriärvägar. “ Alltså: 1) Löneutvecklingen måste bli bättre. Alltså inte bara ingångslönerna, utan löneutvecklingen under alla… Läs mera »

Kunskaper klargör förmågor fördunklar

För ett par månader sedan skrev Johan Kant ett intressant blogginlägg om bland annat hur begreppen kunskaper respektive förmågor används i den pedagogiska debatten. Jag tillåter mig att citera några rader: ”På samma sätt har pedagogiska ideologiska etablissemanget (PIE), jobbat när det gäller förmågorna. Istället för att fokusera på vilka kunskaper eleverna har rätt att… Läs mera »