Årsarkiv 2018

Demokratin måste försvaras

För hundra år sedan, den 17 december 1918, fattade Riksdagen beslut om allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män i Sverige. I historiens ljus är det lätt att glömma att detta beslut inte kom till i någon harmonisk konsensusprocess. Tvärtom var det efter många års kamp och opinionsbildning som de konservativa krafterna till slut gav efter för kraven. Av många konservativa krafter uppfattades det rent av som något man motvilligt måste gå med på för att undvika en revolution.