Månadsarkiv april 2016

Lärarlönelyftet behöver utvidgas

Läraryrkets löneläge behöver en allmän och omfattande uppvärdering om yrket ska bli attraktivt. Lönesättningen är i grunden ett ansvar för huvudmännen, och ansvaret för yrkets sjuknande attraktionskraft vilar tungt på dessa. Under en lång följd av år har läraryrkets relativa löneläge tillåtits att sjunka. Staten har därför tvingats gå in med kompensatoriska åtgärder. Införandet av… Läs mera »