Årsarkiv 2016

Var finns de felaktiga idéerna?

Peter Santesson, opinionschef på Demoskop, har en läsvärd krönika i senaste numret av Dagens Samhälle. Rubriken är “Svårt att vända skolan om lärarna har fel idéer”. Jag håller med om mycket i Santessons resonemang. Dock tror jag han har fel i påståendet att problemet finns hos lärarkåren. De tvivelaktiga pedagogiska idéer som många fått... Läs mera »

Kan skolkommissionen rädda skolan?

Så kom då skolkommissionen första delbetänkande. Diverse kompromisser, men ändå förslag i tydlig riktning mot ökat statligt ansvarstagande för skolan. Jag kommer i detta inlägg att fokusera på ett av deras delförslag, nämligen “tydliga utvecklingssteg och karriärmöjligheter för lärare” Det var en av de punkter jag för ett år sedan föreslog i mina fem... Läs mera »

Lärarlönelyftet behöver utvidgas

Läraryrkets löneläge behöver en allmän och omfattande uppvärdering om yrket ska bli attraktivt. Lönesättningen är i grunden ett ansvar för huvudmännen, och ansvaret för yrkets sjuknande attraktionskraft vilar tungt på dessa. Under en lång följd av år har läraryrkets relativa löneläge tillåtits att sjunka. Staten har därför tvingats gå in med kompensatoriska åtgärder. Införandet... Läs mera »