Årsarkiv 2014

Hurra för decemberöverenskommelsen!

Hurra, det blev inget nyval! Enligt min mening var detta den enda rimliga lösningen, och jag finner vissa inslag märkliga i den diskussion som varit i massmedia efter överenskommelsen. Man talar om att detta skulle vara ett hot mot demokratin. Verkligheten är enligt min mening den rakt motsatta: man har bestämt sig för att inte… Läs mera »

Ferietjänst är modernt – semestertjänster är sååå nittonhundratal

Vi i LR lyfter i många sammanhang fram den orimliga arbetsbörda som många lärare har idag, och att detta måste åtgärdas. Detta gäller för såväl SO-lärare som för övriga lärarkategorier. En del debattörer ställer då frågan: ”men varför vill i då inte gå över från ferietjänster till semestertjänster”? Men lösningen ligger inte i att införa… Läs mera »

Svensk politiks svarta vecka – vad kan en SO-lärare göra?

Det kanske är en yrkesskada som SO-lärare att dra historiska paralleller. Här kommer en: Det första världskrigets utbrott brukar bland annat tillskrivas de allianser som de europeiska stormakterna ingått före kriget. I ett givet läge kom dessa allianser att ha en förödande inverkan. Ett allianssystem med vilket Europas stater trodde sig skapa säkerhet kom att… Läs mera »

Hatties budskap är provocerande enkelt

Häromveckan hade jag förmånen att vara moderator för en stor ”Hattie-konferens” på Svenska Mässan i Göteborg. John Hattie, James Nottingham och Anna Ekström på samma scen samma dag! Det kändes som att vara cirkusdomptör för de stora elefanternas dans… Kärnan i John Hatties slutsatser är nästan provocerande enkel: det viktigaste är att få eleverna att… Läs mera »

Normkritisk tolerans eller tolerant normkritik?

En skola fri från rasism. Det vill vi alla ha. Men hur gör man? Det var temat när ett åttiotal blivande lärare och studie- och yrkesvägledare samlades i Eskilstuna förra helgen. Jag hade förmånen att delta i en paneldiskussion där vi bland annat diskuterade två dilemman: Skall rasistiska partier släppas in i skolan? Kan en… Läs mera »