Upprop: Vart går skolpengen?

Jag bevakade nyss “uppropet” om Vart går skolpengen? Detta på bokmässan.

Panelen bestod av åtta representanter från alla möjliga håll. Vi fick inga svar eftersom rapporten från LR (som ligger till grund för detta) inte ger svar på detta då det inte går att få fram de siffrorna. Vad som framkom i rapporten är att dock att skillnaden mellan kommuner är stor, jag gissar att skillnaden mellan skolor också är stor och dessutom mellan klassrum.

På scenen verkar alla vara överens om detta (enligt min tolkning):

Vi måste ha en fungerande infrastruktur runt IT

Lärare och elever behöver tillgång till digitala läromedel när man har datorer. (därmed förstås inte sagt att alla lärare ALLTID ska använda läromedlet, varje minut)

Att lärare är viktiga för elevens kunskapsbildning.

Att teknik utan medveten struktur, fortbildning och pedagogik inte är särskilt bra.

Fortbildning måste finnas för alla lärare, inte bara genom lärarutbildningen.

Det “danska exemplet” är bra för att komma igång med digitaliseringen.

Vi behöver både “underifrån och uppifrån”-driv.

Likvärdigheten i svensk skola måste öka. Det ska inte vara lotteri i svensk skola. Alla elever har rätt till den bästa skolan.

Kommentarer (3)

 1. Ove Säll skriver:

  Se till så att staten är huvudman för skolan och låt inte några kommunala amatörer sköta skolan. Vi har ju sett hur det blivit. Före Göran Perssons kommunalisering låg vi högt i alla undersökningar. Finland har ju kvar Sveriges gamla modell. Varför håller politiker på och leker med en så viktig sak som skolan, vår framtid.

 2. Inga Nelvig skriver:

  YES! Alla kriterier mot en likvärdig utbildning för samtliga individer MÅSTE UPPFYLLAS..
  -Marknadskrafter och vinstintressen är i vissa fall ett hinder för detta.
  -Kommunernas olika och inkompetenta ledarskap är inte bara ett hinder utan utgör ett hot mot individerna för i detta land bedrivs försöksverksamhet med våra barn. Ingen vågar säga som det är; amatörer står som huvudmän för kommunala skolor och riskkapitalister, inte pedagoger driver mängder av privata skolor. Lärarna är brickorna i systemet man kastar paj med och som får skulden för hela soppan! Någon måste ta rodret över helheten!

 3. Bengt Sjöberg skriver:

  Man måste väl nån gång erkänna att skolelever har väldigt olika begåvningsprofiler som dom har genetiskt ärvt av sina föräldrar och därmed förfäder i övrigt. De individuella skillnaderna är här väldigt stora. Man kan då inte kräva samma kunskapsinhämtning av alla elever i en sammanhållen skolklass, man kan inte heller kräva samma undervisning.
  En grupp elever har ofta olika psykiska problem som kräver särbehandling. Annars blir dessa djupt deprimerade, ibland till den grad att dom vägrar att gå till skolan överhuvudtaget. I andra änden av skalan sitter de studiebegåvade som blir frustrerade av att aldrig få en rejäl utmaning, dom kanske aldrig ens har behövt göra en enda hemläxa. Vi är alla i samhället helt beroende av att dessa elever får en maximalt fin utbildning.

  Vi måste få en skola som blir trivsam för alla typer av elever och det kan knappast ske i en för alla sammanhållen klass. Den dagliga jämförelsen blir nämligen grym mot elever som har låg studiebegåvning och likaså grym för de frustrerade och uttråkade elever som är studiebegåvade,

  Skolan kan inte få vara endast en social skolning, den måste också handla om effektiv kunskapsinhämtning.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)