digital produktutveckling i teknik

I kapitel två i läroplanen kan vi läsa att skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier.
Om vi har det som mål så måste eleverna få lära sig genom att reflektera, höra, se och läsa om metoder för ansvar och studieteknik tänker jag.

I teknikämnet är en stor del kopplat till teknikutvecklingsarbete (en tredjedel av kunskapskraven) dessutom ska eleven fundera runt teknikens betydelse för individ, samhälle och miljö.

Tidigare har mina elever jobbat en del med uppfinningar och modellbyggen men jag tycker att det är svårt att få det tillräckligt “effektivt”, många lektioner går åt till limma och skära istället för fördjupade resonemang. Jag tror dessutom att det är rätt troligt att den vanligaste produktutvecklingen handlar om produktutveckling i den digitala världen.

Mina elever i årskurs 8 fick alltså denna uppgift:
Du ska “uppfinna” något digitalt: Ett läromedel, något som hjälper dig att hålla ordning på skolarbeten, hjälper dig plugga eller på något annat sätt underlättar för dig i dina studier.
Du gör också en prototyp i powerpoint, emaze, prezi eller liknade program.
Uppgiften är en vidareutveckling av en som jag skrivit om tidigare här:

Ibland när jag startar igång stora projekt som löper över många lektioner så blir det lite oroligt i början. Därför var detta projekt ovanligt välstrukturerat och vi tog oss an en fas i teknikutvecklingen i taget.

Eleverna skrev sedan en rapport där de beskrev vilket problem med studierna som skulle lösas och varför det var viktigt. De kopplade texten till filmerna de sett och de allra flesta hade verkligen tänkt runt sin egen studiesituation. Jag blir alldeles rörd över att de ger mig den inblicken i sina liv och jag blir förtjust över hur mycket de har tänkt runt sina studier, sina möjligheter och utmaningar. Om dessa elever kommer ut och börjar göra digitala läromedel, plattformar och appar så kommer jag äntligen ha något att betala fullpris för!

Lämna en kommentar

  • (will not be published)