Kategoriserade inlägg: Idrott och hälsa

Är träning bra, men lästräning bättre?

I otaliga artiklar kring “mer idrott i skolan” refereras det till “gympa” hit och gympa dit. Det som är mest frustrerande är språket. Det blir svårt att veta vad man menar när man använder “gympan” varannan mening och sedan idrott.

#Gympaläraren

Ingen lärare i kunskapsämnet Idrott och Hälsa har väl undgått att det gått ett program på Svt som heter gympaläraren. Jag har sett ett avsnitt som hastigast samt följt kommentarer om programmet på sociala medier.

Ninja warrior

En stor trend ute på skolorna är att köra en skolvariant av Ninja Warrior. Jag har själv testat på gymnasiet och då frivilligt och ej på lektionstid.

Väsby lärlabb

Väsby Lärlabb är en utvecklingsmiljö som drivs av Upplands Väsbys Utbildningsenhet vars syfte är att erbjuda kommunala skolor och lärare ett kreativt bollplank samt en miljö för utveckling av sin undervisning.

HLR Hjärt- lungräddning

Varje gång man ska gå igenom HLR och även när man ska öva på simning och livräddning i vatten får man höra från elever; -Jag gjorde detta i 9:an så kan jag tillgodoräkna mig detta?

Simning och nödsituationer

Simning och hantering av nödsituationer på grundskolan i åk 6-9 måste ju vara det lättaste momentet att bedöma?! Varför? Om vi tittar nedan på centralt innehåll och på kunskapskraven så kan det inte bli tydligare vilka metoder man ska använda och hur man ska bedöma.

Dans

Att bedriva dans och rörelse till musik var, när jag gick i skolan, inte så populärt. Det var stämplat som lite töntigt och obevämt hos en del elever. Trots det var ofta de som inte gillade dans duktiga i övriga rörelseaktiviteter. Nu när jag själv undervisar i ämnet Idrott och Hälsa på gymnasiet, och vi sysslar med dans och rörelse till musik, så ser jag en skillnad.

Turf

Alla som jobbat på en skola där det finns en 1 till 1 satsning vet att det är mycket admin som måste på plats innan de nya 1:orna kan börja använda datorerna. De ska få datorn och sedan måste de fått ett inlogg som funkar. Med det i åtanke har jag lärt mig att anpassa mig efter detta och tagit hjälp av telefonerna innan alla fått sin dator.