Årsarkiv 2017

I samband med hälsotemat ska vi jobba med…

“Inför vår temavecka hälsovecka…..” olika exempel på dessa rader kan man då och då snappa upp från idrottslärare som försöker få hjälp till innehåll i deras lektioner som skall handla om hälsa. Jag brukar då oftast tänka -vad gör de resterande veckorna av av läsåret?. Hälsa skall ju gå som en röd tråd genom hela kursen.

Ett friluftsliv med säkerhet och goda rörelsekvaliteter

Jag har jobbat med Gy 11 sedan den kom och framförallt Idrott och Hälsa 1 och Idrott och Hälsa 1 specialisering. Jag har i tidigare blogginlägg tagit upp det faktum att förutom de undervisande lärarna i dessa kurser så är det inte många andra i skolans värld eller utanför skolan som vet vad dessa innehåller.

De viktigaste siffrorna handlar om barns rörelse

Det finns mer eller mindre alarmerande rapporter och mer eller mindre allvarliga trender. Den mest alarmerande och mest allvarliga handlar inte om långtidsarbetslösheten hos nyanlända, bristen på långräckviddigt luftvärn eller något annat av de mörka ämnen som dominerar just nu, utan om barns rörelse.