Styrketräning, filmning och ämnet i media

När jag skall skriva ett blogginlägg brukar jag allt som oftast blogga om var jag befinner mig för tillfället i undervisningen av Idrott och Hälsa på gymnasiet. Så även denna gång då jag tänkt ta upp lite om styrketräning. När jag bloggar brukar jag även titta lite i grupperna på facebook som berör idrottslärare och hittade en ”spännande” artikel som några delat i Facebook grupper riktat till lärare i Idrott och Hälsa. Jag började på detta inlägg innan julhelgerna och tänkte publicerade det då men de skulle göra om hemsidan på Lr så vi fick bloggstopp. Detta var nog tur då jag var lite upprörd på alla dumheter man kan läsa om i media om ämnet Idrott och hälsa.

Vi är  i slutfasen av styrketräningsperioden när jag skriver detta. Den har bestått av teoretisk genomgång av styrketräning och rörelselära. Vad gäller rörelselära vill jag att de ska kunna vilka muskelgrupper som i tränas i huvudsak i olika övningar och hur den muskelgruppen jobbar i olika faser, alltså dynamiskt koncentrisk/excentrisk eller statisk. Detta har jag haft ett prov på i Edpuzzle. Provet kan ni testa på här

Jag har lett ett antal lektioner i styrka i gymmet och utanför gymmet och såklart genomfört praktisk genomgång av de övningar jag vill att de ska kunna tex knäböj. Efter ett antal lektioner har eleverna fått i uppgift att sätta ihop ett eget träningsschema med personligt syfte där de beskriver varför de valt de övningar de valt. De ska även framgå tydligt i syftet vilken typ av styrkeutveckling dom vill få (maxstyrka/uthållighetsstyrka eller nybörjare grundstyrka. Uppgiften i dess helhet hittar du här

 

 

Examinationen på detta moment är dels hur de jobbar på lektionerna med sitt program samt en inlämningsuppgift där de lämnar in en powerpoint eller google presentation som innehåller syfte, träningsschema, samt filmer på teknik i övningar tex benböj före och efter träningsperioden. Inlämningsuppgiften skall avslutas med en reflektion om hur de har gått med träningen allmänt, hur de har utvecklats i sin lyfteknik med koppling till ergonomi samt vilka hälsoeffekter man kan få eller har fått av styrketräning. En mall för hur eleverna ska sammanställa sitt arbete hittar ni här.

Det är när jag skriver  detta inlägg då jag råkar på en debattartikel någon delat i en av idrottslärar facebook grupperna om filmning på idrotten.

Aftonbladets insändare

Detta debattinlägg är en av många som man kan läsa i diverse media på nätet och i pappersform som helt saknar någon som helst kunskap om hur skolan fungerar 2017 och som de ansvariga utgivarna måste källgranska innan de släpper igenom. Ett exempel är skribenten skriver att filmerna skall användas för att jämföra olika elever från olika klasser och lärare. Sist jag kollade så avskaffades de relativa betygen i och med 94.

Vad gäller filmning på lektionerna i Idrott och Hälsa har jag sysslat med det sedan 2010 och jag har en gång stött på en förälder som hade samma referenser om objektifiering men den föräldern ville inte säga det rent ut till mig. Men istället för att göra mig lustig över och skälla på detta konstiga synsätt så har jag bestämt mig för att ställa upp lite punkter kring hur man undviker problem med filmning på idrotten.

Låt alltid eleverna filma sig själva på sina telefoner eller med deras dator/platta på så sätt är det eleven själv som kan radera eller ansvara för att ingen annan en sin lärare ser klippet. Jag har på senare tid sagt åt elever att lägga upp klippet på Youtube som olistat. Då kan bara de med den exakta url hitta klippet. Varför jag vill att de ska lägga upp på Youtube är för att det finns en redigerar funktion där och då slipper man krångla med andra program och appar. En annan fördel är att de då kan lämna in via googlepresentation och man slipper stora filer.

Förklara för eleven att de kan visa på lektionstid och att de inte behöver filma men att det blir lättare för dig som lärare att sätta ett rättvist omdöme på en film man kan titta på flera ggr.

Mer råd om filmning i undervisning av Idrott och Hälsa hittar ni i dokumentet nedan som Richard Håkansson har författat

Filmning Idrottsdidaktiker

 

 

 

 

 

Idrott och Hälsa, undervisningskvot och friluftsliv

Jag skrev ett blogginlägg för någon månad sedan men struntade att publicera det för jag tyckte det lät lite gnälligt. Jag har precis läst denna artikel och bestämde mig för att publicera mitt inlägg i alla fall.

img_2693

 

Jag är med i det utvidgade kollegiet som kallas Twitter. På twitter följer jag nästan bara skolfolk. Den senaste tiden har det ställts frågor angående orientering. Det som har varit ifrågasatt är det faktum att vi lärare i Idrott och Hälsa ibland använder oss av A, C, E banor. Vi tvingar alltså elever att välja nivå. Detta faktum har fått andra ämneslärare att reagera. Jag tycker det finns andra sätt att lösa det på men förstår varför man väljer ett sådant upplägg. Tidtagning är det  också frågor kring men där tycker jag man måste tänka om. Det finns ju elever som är väldigt skickliga orienterare men de kan på något sätt vara förhindrad att ta sig snabbt från punkt a till punkt b. Sedan kan ju det rent schematekniskt vara det som styr att elever bara kan vara ute en viss tid. Alltså tycker jag att man bör försöka att undvika att sätta tidsgränser för kunskapskrav.

Det behöver inte vara sporten orientering som används för att nå kunskapskravet: Att orientera i okänd terräng med hjälp av olika hjälpmedel. Men tyvärr så har idrottslärare oftast mer undervisningstimmar än andra ämnen för vi ”har ju mindre att förbereda och rätta?” Idrott och hälsa innehåller mycket teoriprov och inlämningar som ska rättas. Lägg till allt material i hallen som ska hållas i ordning och servas samt friluftsliv som skall genomföras och det kanske flera mil ifrån skolan. Så jag skulle vilja hävda att det är MER förberedelser än andra ämnen. Det enda ämnet som Idrott och Hälsa skulle kunna jämföras med avseende förberedelser, säkerhetstänk och dylikt är kemi. Idrott och Hälsa ämnet har enligt mitt sett att se det ändrats mycket sedan 1980. Denna ändring har som jag tidigare sagt 22år på nacken. Tyvärr har vi kvar eller har till och med ökat undervisningskvoten från 1980.
Detta leder till löpandeband kontroller av kunskaper för hinna med. Istället för heldagar med planerade rutter och vandring med samspråk om bästa vägval till eldstad och tillagning av mat över öppen eld så blir friluftslivet sönderryckt. Man kör sporten orientering och kanske någon enstaka lektion med triangakök och vindskyddsbyggande.
Det finns ingen som har utrymme för att som på tv sitta och grilla korv med två elever och prata skit. Speciellt inte på grundskolan där att orientera sig kravet finns med. Avslutningsvis vill jag ta upp välja bana problematiken och det är inget försök att försvara men kanske förklara och det stavas SÄKERHET och inte i form av värdeordet som dyker upp ibland i kunskapskrav utan säkerhet för eleven. Välj bana utefter dina aktuella kunskaper så att vi inte får leta i skogen till kl.19:00 vilket händer ibland. En annan aspekt är: välj bana utefter dina aktuella kunskaper så det inte blir för svårt och stressigt och helt enkelt inte en njutbar tur i skogen där man fylls med glädje och självförtroende av att man kan navigera efter karta och kompass. Det vi Idrottslärare kanske får ta på oss lite är att eleverna skall ju orientera i okända och kända miljöer med hjälpmedel i 9 år och eftersom många tycker det är svårt borde vi kanske träna på det mer. Men då krävs många timmars förberedelsetid.

Konditionstal och normer

Enligt uträkningar gjorda med ett flextest som jag införskaffade för många herrans år sedan så har mina elever en snitt kondition som motsvarar en mycket högre ålder. Hur hög vill jag inte skriva då jag tycker testet är väl hårt. Flextestet fick jag på en cd när jag beställde det och är ett program där man skriver in vikt,ålder och vilken tid man sprang en viss sträcka och då räknar programmet ut ml/kg/min. Den ger även exempel på intervallträning baserat på din nuvarande kondtion. Du får också veta vilken fysisk ålder din kondition motsvarar.

Denna bild redogör för snitt resultatet uppdelat i kön. Hur många m per timme de sprang samt normen för deras ålder. Bilden visar även vilken syreupptagning som deras resultat kan motsvara och vilken syreupptagning som anses vara god för deras ålder.skolj

Tjejerna sprang i snitt 6700m på en timme medans pojkarna sprang 5600m på en timme vilket motsvarar ml/kg/min enligt bilden ovan. Normalt för deras ålder enligt flextestet så skulle pojkarna hunnit 12000m på en timme och tjejerna skulle hinna 9000m. Jag har omvandlat vad de skulle hinna på 12 minuter på denna sida för att få reda på ett cooper test resultat och då fick jag det till att tjejerna skulle hinna ca 1700m på 12 minuter och killarna skulle hinna ca 1400m. Detta värde kan man i sin tur omvandla till ett resultat på denna sida. Jag har använt flextestet men om jag knappar in på denna sida blir det lite bättre värden.

Det finns ett gränsvärde där det sker någonting med risker för diverse folksjukdomar som t.ex. högt blodtryck, detta värde är 30-35 ml/kg/min. Se detta klipp med Beng Saltin 8,25 in i klippet tar han upp detta gränsvärde men se gärna hela klippet. Det är lite torrt men intressant. Han tar bland annat upp hur konditionstalet blivit sämre och sämre bland våra ungdomar.

 

Tabata, Skoljoggen och Digiexam
Vi har nu avslutat en period  med konditionsmetoder samt lite fysiska aktiviteter i naturmiljöer. Kondtionsdelen har bestått av en teoretisk genomgång av syretransporten samt lite allmän träningslära. Jag har hållit i ett Ruffiepass, Tabata pass, Boxercise pass, vi har spelat Ultimate frisbee och Badminton. Vi har sprungit skoljoggen och eleverna har planerat ett pass konditionsträning som de genomfört på lektionstid och sedan skrivit en reflektion om passet. De har även skrivit ett prov på området. Detta gjorde de i digiexam.

Ultimate

När vi spelade Ultimate sade jag åt eleverna att dela in sig med en kompis som på ett ungefär skulle vara lika konditionsstark. När de sedan delat upp sig hamnar de i motståndarlaget och får endast markera eller täcka den kompisen i motståndarlaget. Tycker ultimate fungerar utmärkt i skolan då de flesta börjar från samma nivå samt att det är enkelt att göra den indelningen enligt ovan som leder till att alla får spela utifrån sin egna kapacitet i det här fallet konditionen. Det är ju också så att denna sport spelas på högsta nivå utan domare samt att om man har frisbeen kan ingen komma och slita av mig den dessutom får man inte springa med Frisbeen vilket medför mer passningsspel. Allt detta leder till att spelet funkar bra i skolan

Badminton

När vi kör badminton brukar jag minst köra två lektioner för genomgång av jag och bollen, vi och bollen,drop, clear och lite spel där det går ut på att spela med varandra istället för mot. Går även igenom regler och teknik för serve och så vidare. Andra eller tredje lektionen får de i uppdrag att spela badminton i någon form och att försöka hålla pulsen på en så hög nivå som möjligt. Vissa klarar av spelet badminton så bra så att en vanlig match är det bästa sättet att nå så hög puls som möjligt. För andra måste de lägga till regler som rusher vid missad boll eller upphopp för att säkerställa en hög puls. Varför jag valt Badminton är för att den används ganska mycket som konditionsträning av motionärer.

Ruffie

Ruffie är en kampsports inspirerad fys där man jobbar två och två. Jag har i många år haft en liknande lektion där man två och två kampar samt kör olika par och fys övningar tillsammans. Dessa lektioner har eleverna alltid uppskattat  så när jag såg på Facebook att man som lärare i Idrott och Hälsa fick gå en Ruffie training utbildning gratis så jag anmälde mig snabbt. Man jobbar två och två i olika block och varje block består av först en par övning tex benböj med kompisen i famnen sedan en kamp övning som balance battle(klassiska indianbrottning) där man håller höger hand i höger hand och har höger fot fram. Sedan skall man få sin kompis ur balans genom att dra och trycka. Blocket avslutas med en ren fys övning tex en variant på armhävningar. De olika momenten har olika tidsintervaller och det Ruffie skaparna trycker på själva som deras USP är att man tar ut sig mer då man känner ett ansvar att ge sin partner en bra genomkörare samt att man tar ut sig extra för att man vill ju inte förlora kampen.

Boxercise

Boxercise är en gruppträning som är populär på olika gymkedjor där man är två och två, en har boxhandskar den andre har mitsar sedan kombinerar man olika slagserier med fysövningar. Se nedan för lektions upplägg. Jag brukar lägga upp filmerna så att eleverna kan titta igenom dem innan passet och på så vis vara förbered på de olika teknikerna vilket leder till att de kan köra på och hålla sin puls så nära maxpuls som möjligt sedan har jag ett mer avancerat pass som jag själv leder.

Boxercise

Tabata

Tabata är en högintensiv träningsform som blivit populär då den är snabb och effektiv. I dagens stressiga samhälle finns det inte alltid tid att sticka iväg från jobb eller familj och köra ett 1 1/2 timmes pass utan ibland måste man köra 8-30 minuter stenhårt Tabata pass för att få ut så mycket av liten träningstid som möjligt. Tabata är hårt jobb i 20 sekunder sedan vila i 10 sekunder och en Tabata omgång är 8 sådana intervaller. Typisk Tabata övning är den fruktade Burpeen. När jag har kört denna träningsform på gymnasiet så brukar vi hinna/orka tre till 5 tabatas beroende på gruppen. Jag har turen att jobba på en skola där man köpt in pulsband som gör det möjligt att projicera deltagarnas puls på storbild. Man kan då köra följande upplägg: första tabatan 8 olika övningar som nedan. I andra omgången så väljer du som lärare två övningar som de ska alternera. Tredje omgången ger man eleverna i uppdrag att välja övning/övningar själva som eleven tror ger den högsta pulsen och sedan diskutera utgången av deras val.

Tabata

Pulsmätning/egen lektion

Vi har haft pulsklockor både när vi kört ute som inne och eleverna har fått reflekterat lite över om de nått målet med lektionen oftast anknutet till pulsen. De har även fått planerat en egen träning som de själva har genomfört på lektionstid. De skulle förutom en vanlig planering redogöra för vad de olika momenten skulle ligga i för pulszon och varför. Efter genomfört pass skulle de reflektera över vad som gick bra/dåligt vad som de skulle göra mer/mindre av osv. Detta är träning inför den stora träningsuppgiften som kommer senare i kursen.

Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet

Skoljoggen

img_2578

Nacka gymnasium har som tradition att springa skoljoggen och så även i år. På en av lektionerna springer då klassen tillsammans en 1km lång slinga och det gäller att springa/gå så många varv tillsammans i klassen på en timme. Själva slingan har ett parti som är ganska kuperat så det är en ganska jobbig slinga. Detta är tänkt som en kul tävling mellan klasserna och jag vet att man på andra skolor även använder det som ett välgörenhetslopp där man får vänner och familj att sponsra med några kronor per sprungit varv. Det som är intressant med skoljoggen och snarlika arrangemang är att än hur tydlig man är angående betyg och bedömning så är det alltid elever och föräldrar som tror att mer varv är lika med högre betyg. Detta har jag skrivit om tidigare men tycker det är så fascinerande att denna syn på ämnet inte helt har försvunnit. Det har trots allt gått 22år. Ett skoljoggen resultat (i detta fall antal m/km/mil sprungit på en timme) är bara intressant i form av kvitto på ett hälso nuläge för eleven att reflektera omkring. Vad har jag för kondition? Bör jag förbättra den? Vad är normen för min ålder? Det finns en massa uträkningar på hemsidor och gamla hederliga cooper snurran som kan omvandla hur långt man sprungit på en viss tid till ett konditionstal. Sedan finns det olika normer för olika åldrar. Cooper Här är en annan sida som man kan räkna ut tiden man skulle få på olika distanser m.m. Löpkalkylator

Digiexam

Eleverna skrev som sagt provet på sina datorer i en applikation som heter Digiexam. Jag har tidigare använt mig av Google formulär vid teoretiska prov då man kan använda videos i frågorna. Det finns även något som heter Edpuzzle och där använder man filmer som finns på nätet (youtube, khaan osv.) Tyvärr kan man inte vad jag vet infoga videos i Digiexam och för mig är det ett stort minus. Däremot kan man använda bilder i sina frågeställningar och man kan även be eleverna rita i sina svar. De största fördelarna enligt mig är att så fort eleven knappar in prov id:et så kan de inte göra något annat med datorn förutom att svara på provfrågorna. Man slipper oroa sig för att eleverna är ute på nätet och fuskar. En annan fördel är att för många elever är det till stor hjälp att de kan svara på frågorna via tangentbordet och kanske kan man i vissa ämnen tillåta att de får hjälp med stavningskontroll. För de allra flesta lärare så är det ovan nämnda de största vinningarna med Digiexam men för mig är det även organisationen och förvaringen av proven alltså det rent administrativa.

QR Orientering, Turf, konditionsbingo, Pokèmon go

Vi är inne i slutfasen av en period då vi har tränat kondition och orientering. I slutet på perioden kommer eleverna skriva ett prov på konditionsdelen (provet kommer jag för första gången försöka genomföra digitalt med hjälp av Digiexam mer om detta när jag genomfört provet), de kommer även  att få testa på Qr orientering i stadsmiljö och  lätt terräng  runt skolan med frågor på kontrollerna om orientering i diagnostiskt syfte, de kommer att få turfa och även åka bort och testa på ”riktig” orientering. I konditionsdelen kommer vi även närma oss detta med att bedöma sina utvecklingsbehov, planera, aktivt genomföra och ta ansvar för sin hälsa i form av ett träningspass som de planerar själva samt reflekterar omkring resultatet. Eftersom det bara handlar om ett pass så blir det en uppgift av E karaktär. Liknande upplägg kommer att göras inom styrketräning för att i slutet av kursen kommer en större sådan uppgift med flera veckors träning. I övrigt på konditionsdelen har de fått testa olika metoder som tabata, löpning i olika pulsintervaller, ruffie, box och badminton. Jag har även tagit ett koncept de kört här på Nacka Gymnasium som heter konditionsbingo och lagt till mina kära qr koder. Mer om det nedan

Konditions bingo länk 

Klicka ovan för att komma till formuläret eller scanna qr koden nedan. Detta gör eleven i början lektionen och sedan skall de bocka av alla eller så många som möjligt. När de gör det samlas det i ett dokument i Google driven hos den som äger formuläret (läraren)

bingo-kod

Skärmbild från konditions bingo

kbingo

I sista uppdraget har jag bett eleverna att fånga en pokémon och det kräver ju att de har appen nedladdad. Detta har ju inte alla och då kan man be dem att öka på stegen i appen hälsa som alla som har iPhone eller så har man vanliga hederliga stegräknare.

Hälsa app

halsa-app

Pokémon go

Hur man kan använda pokémon go i undervisningen av Idrott och Hälsa tänkte jag nu ge lite tips.

Det första tipset är väl det som krävs mest och kan säkert användas till en hel lektion. De kräver att skolan ligger på en plats där det finns många pokèstops. Det man sedan gör är att man sätter ut frågor om till exempel orientering vid dessa pokèstops som oftast sitter på en staty eller dylikt som är utmärkande. Man skriver ut eller delar ett dokument med alla statyer /platser som man hängt ut frågor på och sedan får de orientera sig dit i appen och svara på frågorna.

De andra tipset är att i och med uppdateringen som gjorts på spelet kan man koppla sin favorit pokémon som sin kompis. Detta medför att pokèmonen går tillsammans med dig och samlar på sig steg och precis som man kläcker ägg får den om man går men i detta fall är 1,3 eller 5km.

poke-kompis

Därför kan man be eleven som kanske inte kan delta på dagens lektion att byta kompis så att den pokémon kompisen börjar från 0 km och sedan ber eleven gå 1,3 eller 5 km.

Det som är bra med spelet är att man inte kan fuska med km i form av att åka moppe eller cykla då den känner av om det går för fort.

Ett litet sidospår är att många som spelar frågar vilken level är du på? Tycker det är mer imponerande när man får reda på hur långt man gått eller sprungit totalt.

total-stracka

 

Qr orienterings länk 

Vid Qr orienteringen har eleverna fått en karta på närområdet med ganska lätt orientering. Men qr koderna är inte så stora kanske 5*5 cm så eleven måste vara helt säker att de orienterat rätt och söka av området de skall sitta på. När eleverna scannar dessa kommer en fråga som den ovan i länken. Testa gärna eller så scannar ni qr koden nedan.

qr-or-blogg

Det som händer hos den som skapat denna fråga i Google drive via Google formulär är att svaret registreras på en samlingssida. Men man kan även ladda ner till Excel eller Google kalkylark. I Excel kan man sedan snabbrätta genom villkorsstyrd formatering av cellerna. Tex om cellen innehåller bokstaven c skall det bli grönt i rutan. Man kan också ta hela ord. Då rättas alla svar samtidigt och lyser grönt

rattning-i-excel

Nytt läsår ny skola

Jag började min period på gymnasiet som lärare  på Väsby Nya Gymnasium 2010 och har jobbat där sedan dess. Innan dess hade jag jobbat på en grundskola. Detta läsår HT 2016 börjar jag min tjänst på Nacka gymnasium. Det kommer vara en ny spännande utmaning med nya elever, nya lokaler, nya it resurser men speciellt roligt är det faktum att jag kommer att ha en drös med ämneskolleger. Det har jag inte varit bortskämd med på Väsby Nya Gymnasium då det är en mycket mindre skola. På Nacka gymnasium kommer det oftast vara 4 eller 5 lektioner i Idrott och Hälsa samtidigt som mig och därför också 4 kollegor som jag kan bolla med och tillsammans lösa pedagogiska svårigheter. Det ser jag väldigt mycket fram emot, då jag haft lite erfarenhet att gå parallellt med en idrottskollega på VNG. Det var ett samarbete som funkade klockrent där vi stöttade och kompletterade varandra på ett mycket givande sätt. Det kommer även att ställa helt andra krav på mig att anpassa mina lektioner och vara flexibel då vi skall dela hallar och utrymme att vara på. Allt detta nya har hindrat mig från att komma igång och skriva om det jag pysslar med på idrotten, men samtidigt har vi ju bara så smått kommit igång med den ordinarie undervisningen. Nacka kommun har GAFE som jag hittills inte jobbat allt för mycket med, men som vid första anblick verkar bra och okomplicerat. Jag har börjat skissat på en Qr orientering som använder sig av Google formulär. Kort beskrivit orienterar eleven sig fram i terrängen med vanlig karta och när de kommer fram till kontrollen scannar de Qr koden och får då svara på en orienteringsfråga. Detta kommer i ett senare inlägg.

Exempel på fråga

or bild blogg

Tänkte avsluta med att kommentera debatten om könsuppdelat på Idrott och Hälsa lektionerna och där är min ståndpunkt att man alltid ska jobba mot att följa skolverkets riktlinjer och då skall man inte dela upp. Jobbar man mer hälsobetonat på lektionerna så spelar det oftast ingen roll att det kan finnas olika fysiska skillnader. Men sedan vill jag tillägga att det alltid finns gråzoner och att inget är svart och vitt och därför tror jag det blir svårt och lite konstigt om det skulle bli någon sorts lag som skulle reglera detta

Lärdomar och resultat pulsprojektet Gnistan

Introduktion

Jag har en förstelärartjänst på min skola och i mitt uppdrag ingår det att jobba för att förbättra hälsan för alla på skolan på något sätt. Jag har haft lite små projekt tidigare men inte riktigt fått till något bra. De som är förstelärare på min skola har alla såklart ett grunduppdrag att bidra till en så god kunskapsspridning på skolan som möjligt. Då jag läste boken spark så blev det uppenbart att jag kunde slå två flugor i en smäll. Jag knåpande ihop ett pulsprojekt med hjälp av Per Falk på Väsby lärlabb.

Syfte/Mål med Gnistan

Vi vill undersöka om det är möjligt att öka inlärning i de teoretiska ämnena och bidra med resultathöjning i NP med hjälp av återkommande pulshöjande aktiviteter. Därför satt vi upp mål för projektet och de var

– 30 genomförda pulshöjande aktiviteter

– Ökat resultat i NP Matematik 2c

– Ökad kondition

– En upplevelse av ökat välbefinnande kopplat till hälsa och studiemotivation

Utöver målen projektet hade för eleverna så satt vi mål för projektet för väsbys lärlabb och de var:

– Vi skall producera och distribuera 10 exempel på 20 minuters pulshöjande aktivitet i en spellista på Youtube med licens CC-BY

– Ta fram och publicera grundprinciperna för hur en pulshöjande aktivitet kan se ut där alla elever kan delta. Licens CC-BY

– Tre stycken One-Shot Videos kopplat till principerna

– Etablera projektet och gör det återkommande på gymnasiet

 

Metod

I projektet Gnistan har en klass i årskurs 1 på gymnasiet erbjudits två extra pulshöjande pass i veckan utöver de två ordinarie lektionspassen i Idrott och hälsa. Dessa två extrapass är 30 minuter och ligger innan skolan börjar eller i början av dagen. Passen är frivilliga och eleverna har informerats om forskningsläget och om hur pulshöjande aktivitet optimerar förmågan till inlärning samt ökar chanserna till bra betyg. Projektet vilar dels på studier och resultat som uppkom i samband med projektet Naperville’s Zero Hour PE och John Rateys forskningsöversikt i boken Spark, men även den klassiska Bunkeflomodellen. Elevernas ansträngning har mäts med pulsband vid varje tillfälle för att säkerställa att de legat på ett pulsintervall på 70-100% av sin beräknade maxpuls. En enkät har gjorts där de svarat på hur deras upplevelse av sin hälsa,kondition och studiemotivation är. Nationellt prov i Matematik 2c är genomfört av av alla i klassen förutom de 12 som tränade extra så kontrollgrupp finns och är större än de som deltog.

 

 

Resultatanalys/slutsats/diskussion

Innan jag presenterar de hårda värdena måste jag ta upp resultat som räknas till de mjuka. När jag bestämde att erbjuda pulshöjande aktivitet för just denna klass visste jag två saker.

  1. De hade gjort svaga resultat på diagnoser i början på läsåret
  2. Jag upplevde klassen som väldigt jobbig och att det var svårt att försöka genomföra någon vettig lektion med dem.

Nu efter dessa veckor så saknar jag de tidiga morgnarna och det är väldigt roligt att ha klassen i den ordinarie undervisningen till skillnad från innan. Såklart är en förklaring att man lär känna varandra bättre men än viktigare var nog att mötet med eleverna blev av en helt annan karaktär när de enda de blev bedömda på av mig var att prestera efter sina förutsättningar och ligga på ett pulsintervall på 70-100% av max. Alla kände sig duktiga och frågade alltid vad snittet var efter lektionen vilket ledde till en positiv atmosfär på passen. I artikeln nedan kan man läsa lite vad eleverna tyckte om projektet

Artikel om Gnistan

Och här kan ni ett exempel på hur roligt vi har haft

 

 

diagram gnistan

Denna bild visar hur de svarat på enkäten och man kan fastställa att de som varit med i projektet upplever sin kondition, hälsa och studiemotivation lite högre än de som ej deltagit. Då dessa svar är från en efter enkät så kan man tyvärr inte dra för stora växlar. De kanske redan innan projektet hade skattat detta högre. Varför inte jag har en före enkät är för att jag fick in för få svar. En lärdom för mig var hur mycket man måste tänka på om man ska få mätbar data.

diagram kondtal

Konditionstalet för de som var med i Gnistan var aningen högre än de som ej deltog. Dessa värden är även de tagna från efter mätningar. Men oavsett om de höjt sin kondition eller inte så är ju detta bevis på de alla vet att en högre kondition leder till ökat välbefinnande samt bättre resultat i t.ex. skolan. Det finns studier som visar på att man kan höja sin intelligens genom att höja sin kondition. Lägg till de nya rönen inom hjärnforskningen som tar upp de akuta effekterna fysisk aktivitet har på hjärnans kapacitet till inlärning så kan inte skolan eller politiker blunda längre. När jag skulle köra igång med detta projekt var jag så inne på att mäta resultat för att bevisa för skolan hur viktigt detta var. Men då jag kommit i kontakt med andra projekt i Sverige som hållit på lite längre så var de frågande till varför jag skulle mäta. Så många andra projekt/studier böcker har ju redan fastställt att det får dessa effekter på resultaten i skolan. Bara för att jämföra med andra stora projekt som dragits igång nationellt och kostat mycket pengar och resurser tänkte jag ta upp mattelyftet. Nedan finns tabell på hur väl denna strategi fungerat för höja resultaten. X axeln visar de åren som mattelyftet pågått och y axeln resultaten.

matematiklyftet

Vad ville jag säga med detta? Det handlar inte om att såga undervisningen i matematik jag har själv sett hur de sliter och kämpar för eleverna, jag har sett vilket tålamod och vilka djupa ämneskunskaper samt pedagogiskt upplägg de har och ändå så når de inte många av eleverna. Jag tror inte vi kommer lösa problemet med de sjunkande resultaten svensk skola uppvisar med att lägga till mer matematik eller mer läsning utan att först göra eleverna redo för inlärning, redo för att koncentrerat lyssna i 20 minuter och tyvärr ibland nästan i 60 minuter, redo för att läsa koncentrerat och redo för att nöta matematiktal sida för sida. De som har problem med skolan har oftast någon typ av koncentrationsproblematik och skulle gynnas oerhört av daglig pulshöjande aktivitet och tyvärr var mitt projekt frivilligt vilket ledde till att det var de redan frälsta som deltog. De som verkligen skulle gynnas och som verkligen behöver det dök såklart inte upp. Slutligen hur gick det då på nationella provet Ma 2c? Jag tror ni kan lista ut svaret redan. Eftersom de som deltog i Gnistan hade en bättre kondition så lyckades de såklart bättre på provet och här var det ganska stor skillnad. Men det ända som med säkerhet kan sägas om det är att om man har ett högre konditionstal kommer man att prestera bättre i skolan

np 2c medel

 

 

 

Kondition,hälsa och inlärning

Vi har precis avslutat en konditionsperiod med att springa 2km på tid samt genomfört ett beepttest. Jag kommer presentera lite resultat kring detta i ett framtida blogginlägg. Sedan mitt senaste inlägg har jag dessutom haft en kortare genomgång om vikten av rörelse och brainbreaks för att elever skall nå sin fulla potential i skolan för mina kolleger som har andra ämnen och kurser än idrott och hälsa. Tänkte presentera lite av den genomgången här. Dessa är tagna från de föreläsningar jag lyssnade på konferensen Pulsträning och inlärning och är fria ta och dela. Här är även länk till alla föreläsningar som finns på UR. Jag har inte tänkt att snöa in på varför det är så bra för inlärningen och hjärnans hälsa att röra på sig mer allmänt och även under och i direkt anslutning till inlärningstillfället, det gör proffsen bättre. Men här är bara några effekter som redan har fastställts.

 

 

Teach meet(1).pptx Teach meet(1).pptx

 

Teach meet(1).pptx (2)

Detta är bara ett liten del av den arsenal ni kan använda för att övertyga skolledare och kollegor att ALLA på skolan äger problemet med inaktivitet och att det leder till försämrat resultat i skolan.

Om ni ännu inte har införskaffat boken Hälsa på recept så gör det för att ytterligare stärka era argument för mer rörelse i skolan utöver det i undervisningen av kunskapsämnet Idrott och Hälsa

Ta pulsen med Super Mario

När jag började jobba på Väsby Nya Gymnasium 2010 föreslog min rektor att jag skulle besöka den skolan han hade jobbat som Idrottslärare senast på. Han visste att det jobbade en väldigt duktig lärare i Idrott och Hälsa kvar från den tiden han jobbade där. De hade jobbat fram ett bra och genomarbetat sätt med den gamla kursplanen (94). Det hjälpte mig oerhört då det fortfarande var 94års kursplan som gällde och många av de frågor jag hade trots 4 1/5 års utbildning på GIH fick jag lite mer koll på efter det besöket. Jag fick ta del av lektionsplaneringar och diskutera kursplanen utifrån det jag fick se. De berättade om olika lektionsupplägg. Ett fastnade speciellt nämligen en hinderbana som kallades Super Mario. Jag fick inte veta så mycket hur de hade utformat lektionen bara att de körde den. Jag åkte hem till min skola och hittade på en egen variant.

 

supermario

I förra blogginlägget gick jag igenom lite regler för lekar jag hittat på med inspiration från tv-spelens värld. Jag sparade det bästa till ett eget inlägg. Super Mario lektionen har jag i anslutning till att vi har en konditionsperiod. Jag har gått igenom det teoretiska och brukar efter det hålla i 4-6 lektioner som anknyter till kondition. Super Mario är en av de lektionerna

Regler Supermario

Man är två och två (player1,player2 eller Mario,Luigi, Toad,Princessan). Player1 börjar med level1. Det finns 3 olika levlar varje med unik musik som finns på Youtube. Level 1, 2 och 3 är ca 4min och det gäller att samla poäng. Man får 100p för varje varv och 10p per varje pulsslag. Jag har haft tur då jag har fått köpa in pulsband till undervisningen i Idrott och Hälsa. Dessa pulsband kan jag synka med en Ipad och får då elevernas puls i realtid.

Puls i realtid

Man kan lugnt säga att lektionen lyckades lura elever till att ta ut sig med tanke på deras puls.

Jag kan också se efter avslutad aktivitet vad de har haft för puls i snitt och det är denna puls de får poängen för. Tidigare innan pulsbanden köptes tog vi pulsen vid avslutad level på den gamla vanliga viset att räkna sin egna puls. Det finns ytterligare ett sätt att ta poäng på och det är genom att använda bonusarean (tänk hoppa upp i grönt avloppsrör) detta gör de genom att springa upp på läktaren och scanna en qr kod. Det finns tre olika koder. Två som leder till en pluspoäng man kan räkna i sin redan tagna poäng och en som leder till minuspoäng. Vad gäller banan så är det ju bara att bygga en hinderbana som man tycker passar för målgruppen. På Väsby Nya Gymnasium har vi jättefina lokaler och teknik men jag tror vi har rätt så ordinärt material att fylla banan med så man får ta det man har. Eleverna tycker det är roligt att springa och ta poäng och klara leveln oavsett (kolla vad de ligger på för puls). För att klara Level 1 skall man ta 1800p för Level 2 2000p och på Level 3 gäller att ta så mycket poäng man hinner. I början när jag hade denna lektion blev jag frustrerad över att det tog så lång tid för eleverna att räkna ut poängen. De går ju trots allt på gymnasiet och det är ju bara frågan om addition och multiplikation. Varför det var svårt för eleverna att räkna ut dessa simpla uträkningarna tror jag beror på elevers förväntningar på ämnet och om detta har jag skrivit om i tidigare inlägg. Vad menar jag med förväntningar? Jo det faktum att många elever kommer till undervisningen i Idrott och Hälsa med inställningen att det bara räcker med att hoppa och springa  och det är väl bra nog. Tyvärr är det ju så att de skall lära sig saker också och då inte bara det praktiska. Jag tröttnade på detta och programmerade ett Excel ark så att när eleverna fyller i så räknar Excel arket ut om det gått vidare eller ej.

Excel ark

supermario protokoll test.pdf

Video


Denna video innehåller en annan musik än den jag kör på lektionen på grund av upphovsrätten

 

Varför jag tycker att det är den bästa tv-spelslektionen har jag tre huvudargument för.

Super Mario lektionen är

En av de lektionsupplägg som jag lättast lyckas få elever att verkligen ta ut sig. De brukar ligga på en snittpuls mellan 175-220 i fyra minuter per level

Det finns en tydlig koppling till teori om kondition och hjärta, lungor och hur blodets transport blir mer effektiv när man förbättrar sin kondition. Man kan slänga in frågor om pulsen och vad som händer med den vid vila och varför poängtagandet kan anses vara uppbyggd som ett handikappsystem.

Har man lite sämre kondition får man lättare upp pulsen men har svårare att hinna många varv och har man lite bättre kondition kommer man hinna fler varv men får jobba lite hårdare för att få upp pulsen. Det blir så att alla jobbar utefter sina förutsättningar

Tv-spel på idrotten

mintendo doaaI veckans avsnitt av #gympaläraren så sätter Kalle stopp för mobil och paddspels missbruket och eleverna blir som förbytta. Detta går att ordna på alla skolor men man måste ha en Kalle på skolan. Eller i Väsby Nya Gymnasiums fall en Mike eller innan han en Callis eller Albin. En person som i sin tjänst har någon form av ansvar att elever rör på sig på rasterna. Jag själv har även jag engagerat mig och ordnat olika tävlingar som strongsix och Ninjawarrior det har jag gjort för jag tycker det är roligt och ger saker tillbaka.

I början på min tid på Väsby Nya Gymnasium hade jag en klass som inte gillade att röra sig men som gillade spel. Jag har i ett tidigare inlägg visat delat klippet men många har frågat efter reglerna för lekarna så jag har tänkt dela dessa här.

Metalgear (Indiansmyg)

metalgear layout

Du är en hemlig agent som ska infiltrera fiendens bas (ta dig från ena kortsidan till den andra) väl framme skall du stjäla ett topphemligt dokument(Ärtpåse) utan att vakterna upptäcker dig. Uppdraget är non lethal och går under så kallade stealth genre. Det laget agenter som lyckas stjäla mest ärtpåsar vinner. Man får bara stjäla ett dokument i taget och alla springer samtidigt. Ljudeffekterna har jag klippt så att det sköter sig själv. Nedräkning 5, 4 ,3 2, 1 , zero har jag lagt in med olika intervaller.

Counterstrike(Catch the flag, Killerball, Counterstrike)

Counterstrike layout

 

Denna lek är våldsam och fungerar inte alltid med alla klasser. Leken går till på följande vis. Man är två lag som skall ta flaggor från motståndarens HQ och föra dem tillbaka till sin egna HQ. Man har en mits på sin bästa kasthand och egentligen skall man även ha hjälm men när vi spelade in hade jag inte tillgång till hjälmarna. Man skjuter varandra genom att kasta bollar på varandra och man har som skydd enbart mitsen. Man kan ju såklart inte kasta med sin bästa hand då mitsen skall sitta där. Detta kan förhindra allt för hårda kast vilket är bra då man kan kasta överallt på kroppen. När man blir skjuten vad händer då? Jo som i spelets värld får man spawna i sitt egna bo (räkna till 10) och sedan är man back in business. Man vinner när alla flaggor är tagna eller man kan bomba det andra lagets HQ. Man tar då en medicinboll från sitt HQ hela vägen till motståndarens HQ utan att medicin bollen tappas eller blir träffad. Tappar man medicin bollen eller den blir träffad är en förbrukad och kan inte användas mer i den omgången. När man blir träffad och håller i en flagga eller bomben är det viktigt att eleven släpper den och spawna i sitt HQ. Såklart pumpar cs musiken i högtalarna under spelets gång.

 

 


Supermario lektionen sparar jag till nästa inlägg