Vad ska en lärarstudent kunna om IT och lärande?

Mycket har sagts om lärarstudenters IT- kompetens och lärarutbildningarnas påstådda brister i att möta digitaliseringens konsekvenser i klassrummen. Eftersom de lärarstudenter som nu går utbildningen kommer ut i klassrum där digitala redskap är vardagsmat, ställs det ökande krav på att lärarutbildningen ligger i fas med hur verkligheten för en lärare ser ut. I alla Sveriges 290 kommuner finns det nu pågående 1:1 -projekt, där eleverna är försedda med egna surfplattor, chromebooks eller laptops och andelen elever som har egna smarta internetuppkopplade telefoner ligger närmare 100 %.
Det är självfallet oerhört viktigt att lärarstudenterna är förberedda för detta.
Jag och docent Johan Lundin på institutionen för tillämpad IT på Göteborgs Universitet skrev i höstas ett måldokument för att möta de nya behoven. Detta gäller nu för alla lärarprogrammen vid Göteborgs Universitet och ska vara genomfört senast 2020.
Vi delade in kunskapskraven i fyra områden:
A – kunna möta och förstå barns och elevers digitaliserade vardag
B – kunna utveckla barns och elevers medie- och informationskunnighet
C – kunna använda IT i en förskole/skolpraktik
D – känna till och förhålla sig till ämnenas digitalisering
Nu är det upp till de olika lärarprogrammen att konkretisera målen och lägga upp en plan för hur arbetet med lärarstudenternas “IT & lärande – kunskaper” ska genomföras.
Det ska bli spännande att följa tycker jag!
Måldokumentet hittar du här

Martin Tallvid

Kommentarer (1)

Lämna en kommentar

  • (will not be published)