Vad behöver bli beforskat?

På torsdagens #skolchatt var ämnet som diskuterades Läxor. Det kunde konstateras att det är ett ämne som många har tankar och åsikter kring, men där det inte verkar finnas så särskilt mycket konkret forskning. I alla fall inte på avhandlingsnivå (en av artiklarna i Christian Anderssons sammanläggningsavhandling handlar om att läxor som görs med lärarstöd ger bättre resultat, men det är det enda?). @cgyll skrev i en kommentar på skolchatten:

Tack. Möjligt forskningsområde alltså.

Jag vet inte alls om Claes Gyll tänker sig en forskarkarriär, men helt visst behövs det fler lärare som forskar, på en del av sin arbetstid, på en del av sitt arbetsliv, på det som faktiskt sker i skolan. Inte för att sedan försvinna iväg till universitetets domäner, utan för att finnas kvar i skolan och fortsätta utforska verksamheten. Precis som en icke föraktfull del av läkarna, sjuksköterskorna, sjukgymnasterna mfl forskar en del av sin arbetstid, som en naturlig del i yrket och yrkesutvecklingen.

Då jag genom Lärarpanelen följt skolforskningen de senaste fem åren vill jag påstå att det kommer mer och mer relevant, intressant och konkret forskning av lärare, för lärare. Men frågan jag och Anna-Lena Andersson ställde på Skolportens Rikskonferens 2009 är fortfarande högst relevant:

Vad skulle du vilja se beforskat?

Sedan kan man tycka att “beforskat” är ett märkunderligt uttryck och må så vara, men ändå: om alla möjligheter fanns, vad skulle du som lärare då vilja se att det forskades kring? Vad behöver vi veta eller få perspektiv på? Vad behöver beläggas eller avfärdas? Vilken del av yrkesspråket behöver stärkas? Vad är yrkesetiskt relevant? Jag tror det är ytterst viktigt att vi lärare är med och ställer dessa frågor.

Denna vecka samlas panelen bakom denna blogg. Vi kommer säkert resonera kring ovanstående, men framförallt vad vi tänker att en skolforskningsblogg kan tänkas utforska för ämnen. Vad vill du läsa och se här?

/Magnus Blixt

Kommentarer (5)

 1. Lena Ullén skriver:

  Jag skulle vilja se forskning som stödjer att det går bättre och bättre för våra elever ju mer tid vi ägnar till den dokumentation vi gör om dem i omdömen, iup, åtgärdsprogram, osv.

 2. Ann-Katrin Wijk skriver:

  Jag skulle vilja se svensk forskning på gymnasiet om klasstorlek och måluppfyllelse. Hattie menar att av alla möjliga framångsfaktorer så är klasstorleken inte avgörande. Men vilken svensk forskning finns det? Ingen så vitt jag vet! Klasser med 30-34 elever -är det ok för alla elever!?

  • magnus skriver:

   Väldigt lite och inte så aktuell mig veterligen. Jag skrev mitt examensarbete på detta tema för 14 år sedan o förundrades då över bristen på forskning kring detta centrala och lättföränderliga insatsvärde).
   Om jag förstått Hattie rätt så handlar resultaten främst om att det inte självklart blir bättre om man går från rimlig storlek till mindre, vilket verkar rimligt om man inte samtidigt ändrar undervisning. Däremot tror jag han är tydlig med att det inte ges stöd för att en ökning över ca 25 inte skulle påverka resultaten.

   Instämmer absolut att området förtjänar mer forskning!

Lämna en kommentar

 • (will not be published)