Taggade inlägg skolforskning

Forskare konstaterar: Valfriheten segregerar svensk skola

Kungliga Vetenskapsakademin ägnar sig inte bara åt att dela ut nobelpris. De har också ett stort intresse för skolfrågor. Nyligen anordnades ett symposium om det fria skolvalet. Min kollega Jan-Åke Fält var där och sällan har så mycket forskning refererats i vårt arbetsrum. Här gästbloggar Jan-Åke: Domen över de svenska valfrihets- och friskolereformerna var inte… Läs mera »

Forskning om historiebruk

En nyhet, och markant skillnad, i historieämnets grundläggande (och numera för eleven obligatoriska) gymnasiekurs är ämnesplanens betoning på begreppet historiebruk. Skolverket skriver i sin jämförelse med kursplan 2000 att: Ett i ämnesplanen nytt område är hur historia används – historiebruk. Det innefattar hur historia används idag men kan också innefatta hur historia använts genom tiderna… Läs mera »

Forskare skriver för lärare?

Jag fick idag en efterlängtad bok i brevlådan: Lyhörda lärare – professionellt relationsbyggande i förskola och skola, av läraren och forskaren Anneli Frelin. Efterlängtad då hennes avhandling Teachers Relational Practicies and Professionality blev en tydlig Lärarfavorit (utsedd av de åtta lärarna i Lärarpanelen Magasin 360, i vilken bland annat undertecknad ingår). Jag kan dock berätta att den… Läs mera »