Taggade inlägg lärarpanel

Forskare skriver för lärare?

Jag fick idag en efterlängtad bok i brevlådan: Lyhörda lärare – professionellt relationsbyggande i förskola och skola, av läraren och forskaren Anneli Frelin. Efterlängtad då hennes avhandling Teachers Relational Practicies and Professionality blev en tydlig Lärarfavorit (utsedd av de åtta lärarna i Lärarpanelen Magasin 360, i vilken bland annat undertecknad ingår). Jag kan dock berätta att den… Läs mera »

Förintelsens skuld i klassrummet?

Just nu är jag ganska uppfylld av att fundera kring hur vi utifrån läroplanens skrivningar ska kunna utveckla elevernas förmåga att: • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, • reflektera över sin… Läs mera »

Designforskning – vad, hur och varför – fast tydligare

Jag minns mycket mindre av mina studier på lärarhögskolans institutioner än studierna i mina undervisningsämnen (jag läste kemi och biologi). Om någon väcker mig klockan två på natten kan jag berätta precis hur en växtcell fungerar, men jag kan inte redogöra för några pedagogiska utvecklingsteorier.  Faktum är att jag nästan inte minns vad de olika… Läs mera »