Taggade inlägg bedömning

Fast i träsket

Är du fast i Valideringsträsket så här i de skriftliga omdömenas gladaste tider! Kanske finns oklarheter på skolan om vad varje lärare bör nedteckna och synliggöra inför klassernas utvecklingssamtal, som brukar ligga på rad vid denna tid på året. Rektor beslutar om IUP fortfarande ska skrivas och spänningen stiger när det magiska datumet 19 nov… Läs mera »

Kunskapsbedömning

Tre bilder av utbildningssverige från hösten 2011: – Den svenska gymnasieskolan får en ny betygsskala. – Lärarnas Riksförbund presenterar en rapport som visar att det i Sverige finns en långt gången betygsinflation. – John Hattie visar i sin uppmärksammade metastudie att (bl.a.) framåtsyftande bedömning har starka, positiva effekter för elevers lärande, studiens resultat får stor… Läs mera »