Ropen skalla – dator till alla! Är det riktigt klokt?

Arbetar du på en 1:1 – skola? Sannolikheten för det är hög.  I över två tredjedelar av kommunerna i Sverige pågår det nu 1:1-projekt av olika dignitet. Vissa kommuner satsar stort och köper in laptops eller surfplattor till alla elever i såväl förskolan som i grund-och gymnasieskolan, medan man i andra kommuner tar det lite lugnare och börjar med att testa i några få pilotskolor.

Som ett brev på posten (?) kommer i kölvattnet av dessa stora investeringar frågorna om det verkligen är vettiga satsningar. Är det klokt att investera i teknik för hundratusentals kronor utan att veta vad man får för pengarna? Eller ska vi satsa på BYOD?
Mitt eget forskningsprojekt har handlat om Falkenbergs första år med En till En och ger till en del svar på frågan, men säger övrig forskning?

Låt oss titta på argumenten för satsningarna på IT i skolan:

Det vanligaste argumentet är att skolan måste hänga med i utvecklingen och att skolan måste förbereda eleverna för ett digitaliserat samhälle. Det är väl gott så, det argumentet köper jag. Inte vill vi att våra elever ska komma ut på arbetsmarknaden med en griffeltavla i högsta hugg?  Eller vad tycker Björklund? Detta argument stöds av internationell forskning. De elever som arbetar i 1:1-miljöer får en hög digital kompetens, vilket också visar sig i argument nummer två.

Det andra skälet till att skolan ska förse eleverna med en personlig dator är att man vill minska eller rentav utplåna den digitala klyftan mellan de som kan använda datorn som ett redskap för lärande och de övriga. Här har skolan en viktig uppgift. Ännu ett argument som jag kan sympatisera med och som forskningen också stöder.

Det tredje och kanske viktigaste argumentet handlar om kunskaper. Skolan främsta uppgift är ju trots allt att fungera som en plats där alla elever får en möjlighet att lära sig så mycket som möjligt. Förbättrar datorn lärandet?

Här är forskningen inte lika glasklar i sina slutsatser. Det finns forskning som visar på signifikant förbättrade resultat, men det finns också annan forskning som är mer försiktig i att peka ut 1:1 som ett säkert sätt att förbättra elevernas betyg. Det vi kan vara helt säkra på, och som också John Hatties forskning visar, är att det inte hjälper med att fylla klassrummet med läsplattor och bärbara datorer om inte lärarna vet hur man ska använda dem i undervisningen.

Slutsatsen blir alltså även i denna fråga att läraren är den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt lärande i klassrummet, och för att lärarna ska ha en möjlighet att leva upp till dessa nya krav krävs det fortbildning!

// Martin T

Kommentarer (5)

 1. Marc Vogel skriver:

  Hatties sammanställning bygger väl på forskning som till allra största delen har utförts då 1-1 var sällsynt?

 2. Susanne Guildford skriver:

  Hejsan,
  verkligen intressant. I den skolvärld jag vikarierar finns inte ens en laptop per lärare. Det är så frustrerande när man inte snabbt kan visa elever saker i en snabbt förändrande värld. Jobbar som samhällskunskaps- och engelsklärare på högstadiet. I framförallt samhällskunskapen förändras världen så fort att det som står i böckerna är inaktuellt innan de ens hinner tryckas.
  Samtidigt kan man inte helt lita på IKT utan en balans. Laptops och ipads i all ära men nog är det en speciell känsla att krypa upp i soffhörnet med en bra bok!

 3. Mankelina skriver:

  Det viktigaste för oss lärare är att vara del av ett nätverk, såsom tvitter el liknande. Där kan de viktigaste tips finnas som gör lärandet meningsfullt och ger god kvalité för eleven.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)